ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1417

ਕਿ ਪਿਸਰੇ ਅਜ਼ਾਂ ਬੂਦ ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ॥

कि पिसरे अज़ां बूद रौशन ज़मीर ॥

ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਅਸਤ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ ॥੫॥

कि हुसनल जमाल असत साहिब अमीर ॥५॥

ਕਿ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਲੇ ਸ਼ਾਹਿ ਓ ਨਾਮ ਬੂਦ ॥

कि रौशन दिले शाहि ओ नाम बूद ॥

ਅਦੂਰਾ ਜ਼ਿਮਰਦੀ ਬਰ ਆਵੁਰਦ ਦੂਦ ॥੬॥

अदूरा ज़िमरदी बर आवुरद दूद ॥६॥

ਵਜ਼ੀਰ ਯਕੇ ਬੂਦ ਓ ਹੋਸ਼ਮੰਦ ॥

वज़ीर यके बूद ओ होशमंद ॥

ਰਈਯਤ ਨਿਵਾਜ਼ ਅਸਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਗਜ਼ੰਦ ॥੭॥

रईयत निवाज़ असत दुशमन गज़ंद ॥७॥

ਵਜ਼ਾਂ ਦੁਖ਼ਤਰੇ ਹਸਤ ਰੌਸ਼ਨ ਚਰਾਗ਼ ॥

वज़ां दुख़तरे हसत रौशन चराग़ ॥

ਕਿ ਨਾਮੇ ਅਜ਼ਾਂ ਬੂਦ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ॥੮॥

कि नामे अज़ां बूद रौशन दिमाग़ ॥८॥

ਬ ਮਕਤਬ ਸਪੁਰਦੰਦ ਹਰ ਦੋ ਤਿਫ਼ਲ ॥

ब मकतब सपुरदंद हर दो तिफ़ल ॥

ਕਿ ਤਿਫ਼ਲਸ਼ ਬਸੇ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤੰਦ ਖ਼ਿਜ਼ਲ ॥੯॥

कि तिफ़लश बसे रोज़ गशतंद ख़िज़ल ॥९॥

ਨਿਸ਼ਸਤੰਦ ਦਾਨਾਇ ਮੌਲਾਇ ਰੂਮ ॥

निशसतंद दानाइ मौलाइ रूम ॥

ਕਿ ਦਿਰਮਸ਼ ਬਬਖ਼ਸ਼ੀਦ ਆਂ ਮਰਜ਼ ਬੂਮ ॥੧੦॥

कि दिरमश बबख़शीद आं मरज़ बूम ॥१०॥

ਨਿਸ਼ਸਤੰਦ ਦਰ ਆਂ ਜਾਇ ਤਿਫ਼ਲੇ ਬਸੇ ॥

निशसतंद दर आं जाइ तिफ़ले बसे ॥

ਬੁਖ਼ਾਂਦੇ ਸੁਖ਼ਨ ਅਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਕਸੇ ॥੧੧॥

बुख़ांदे सुख़न अज़ किताब हर कसे ॥११॥

ਬ ਬਗ਼ਲ ਅੰਦਰ ਆਰੰਦ ਹਰ ਯਕ ਕਿਤਾਬ ॥

ब बग़ल अंदर आरंद हर यक किताब ॥

ਜ਼ਿ ਤਉਰੇਤ ਅੰਜੀਲ ਵਜਹੇ ਅਦਾਬ ॥੧੨॥

ज़ि तउरेत अंजील वजहे अदाब ॥१२॥

ਦੁ ਮਕਤਬ ਕੁਨਾਨੀਦ ਹਫ਼ਤ ਅਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਂ ॥

दु मकतब कुनानीद हफ़त अज़ ज़ुबां ॥

ਯਕੇ ਮਰਦ ਬੁਖ਼ਾਂਦੰਦ ਦੀਗਰ ਜ਼ਨਾਂ ॥੧੩॥

यके मरद बुख़ांदंद दीगर ज़नां ॥१३॥

ਕਿ ਤਿਫ਼ਲਾ ਬੁਖ਼ਾਦੰਦ ਮੁਲਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਸ਼ ॥

कि तिफ़ला बुख़ादंद मुलां ख़ुशश ॥

ਜ਼ਨਾਰਾ ਬੁਖ਼ਾਂਦੰਦ ਜ਼ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਲਸ਼ ॥੧੪॥

ज़नारा बुख़ांदंद ज़ने फ़ाज़लश ॥१४॥

ਵਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਯਾਂ ਬੂਦ ਦੀਵਾਰ ਜ਼ੀਂ ॥

वज़ां दरमियां बूद दीवार ज़ीं ॥

ਯਕੇ ਆਂ ਤਰਫ਼ ਬੂਦ ਯਕੇ ਤਰਫ਼ ਈਂ ॥੧੫॥

यके आं तरफ़ बूद यके तरफ़ ईं ॥१५॥

ਸਬਕ ਬੁਰਦ ਹਰ ਦੋ ਜ਼ਿ ਹਰ ਯਕ ਹੁਨਰ ॥

सबक बुरद हर दो ज़ि हर यक हुनर ॥

ਇਲਮ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਰਦ ਬਾ ਯਕ ਦਿਗਰ ॥੧੬॥

इलम कशमकश करद बा यक दिगर ॥१६॥

ਸੁਖ਼ਨ ਹਰ ਯਕੇ ਰਾਂਦ ਹਰ ਯਕ ਕਿਤਾਬ ॥

सुख़न हर यके रांद हर यक किताब ॥

ਜ਼ੁਬਾਂ ਫ਼ਰਸ਼ ਅਰਬੀ ਬਿਗੋਯਦ ਜਵਾਬ ॥੧੭॥

ज़ुबां फ़रश अरबी बिगोयद जवाब ॥१७॥

ਇਲਮ ਰਾ ਸੁਖਨ ਰਾਂਦ ਬਾ ਯਕ ਦਿਗਰ ॥

इलम रा सुखन रांद बा यक दिगर ॥

ਜ਼ਿ ਕਾਮਲ ਜ਼ਿ ਜ਼ਾਯਲ ਜ਼ਿ ਨਾਰਦ ਸਿਯਰ ॥੧੮॥

ज़ि कामल ज़ि ज़ायल ज़ि नारद सियर ॥१८॥

ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਇਲਮੋ ਅਲਮਬਰ ਕਸ਼ੀਦ ॥

कि शमशेर इलमो अलमबर कशीद ॥

ਬਹਾਰੇ ਜਵਾਨੀ ਬ ਹਰਦੋ ਰਸ਼ੀਦ ॥੧੯॥

बहारे जवानी ब हरदो रशीद ॥१९॥

ਬਹਾਰਸ਼ ਦਰ ਆਮਦ ਗੁਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ॥

बहारश दर आमद गुले दोसतां ॥

ਬਜੁੰਬਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਸਹੇ ਚੀਸਤਾਂ ॥੨੦॥

बजु्मबश दरामद सहे चीसतां ॥२०॥

ਬਰਖ਼ਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਿ ਚੀਂ ॥

बरख़श अंदर आमद शहिनशाहि चीं ॥

ਬਖ਼ੂਬੀ ਦਰਾਮਦ ਤਨੇ ਨਾਜ਼ਨੀਂ ॥੨੧॥

बख़ूबी दरामद तने नाज़नीं ॥२१॥

ਬ ਖ਼ੂਬੀ ਦਰ ਆਮਦ ਗੁਲੇ ਬੋਸਤਾਂ ॥

ब ख़ूबी दर आमद गुले बोसतां ॥

ਬ ਐਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਦਿਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ॥੨੨॥

ब ऐश अंदर आमद दिले दोसतां ॥२२॥

ਜ਼ਿ ਦੇਵਾਰ ਜੋ ਅੰਦਰੂੰ ਮੂਸ ਹਸਤ ॥

ज़ि देवार जो अंदरूं मूस हसत ॥

ਜ਼ਿ ਦੇਵਾਰ ਓ ਹਮ ਚੂੰ ਸੂਰਾਖ ਗਸ਼ਤ ॥੨੩॥

ज़ि देवार ओ हम चूं सूराख गशत ॥२३॥

ਬ ਦੀਦਨ ਅਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੂੰ ਹਰ ਦੁ ਤਨ ॥

ब दीदन अज़ां अंदरूं हर दु तन ॥

ਚਰਾਗ਼ੇ ਜਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਬੇ ਯਮਨ ॥੨੪॥

चराग़े जहां आफ़ताबे यमन ॥२४॥

ਚੁਨਾ ਇਸ਼ਕ਼ ਆਵੇਖ਼ਤ ਹਰ ਦੋ ਨਿਹਾਂ ॥

चुना इशक़ आवेख़त हर दो निहां ॥

ਕਿ ਇਲਮਸ਼ ਰਵਦ ਦਸਤ ਹੋਸ਼ ਅਜ਼ ਜਹਾਂ ॥੨੫॥

कि इलमश रवद दसत होश अज़ जहां ॥२५॥

ਚੁਨਾ ਹਰ ਦੁ ਆਵੇਖ਼ਤ ਬਾਹਮ ਰਗ਼ੇਬ ॥

चुना हर दु आवेख़त बाहम रग़ेब ॥

ਕਿ ਦਸਤ ਅਜ਼ ਇਨਾਰਫ਼ਤ ਪਾ ਅਜ਼ ਰਕੇਬ ॥੨੬॥

कि दसत अज़ इनारफ़त पा अज़ रकेब ॥२६॥

ਬ ਪੁਰਸ਼ੀਦ ਹਰ ਦੋ ਕਿ ਏ ਨੇਕ ਖ਼ੋਇ! ॥

ब पुरशीद हर दो कि ए नेक ख़ोइ! ॥

ਕਿ ਏ ਆਫ਼ਤਾਬੇ ਜਹਾਂ! ਮਾਹ ਰੋਇ? ॥੨੭॥

कि ए आफ़ताबे जहां! माह रोइ? ॥२७॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth