ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1415

ਬਿਆਵੇਖ਼ਤ ਬਾ ਓ ਹਮਹ ਯਕ ਦਿਗਰ ॥

बिआवेख़त बा ओ हमह यक दिगर ॥

ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਵਦ ਹੋਸ਼ ਹੈਬਤ ਹੁਨਰ ॥੬॥

कि ज़ाहर शवद होश हैबत हुनर ॥६॥

ਯਕੇ ਮੂਇ ਚੀਂ ਰਾ ਬੁਖ਼ਾਦੰਦ ਪੇਸ਼ ॥

यके मूइ चीं रा बुख़ादंद पेश ॥

ਕਿ ਅਜ਼ ਮੂਇ ਚੀਨੀ ਬਰਾਵੁਰਦ ਰੇਸ਼ ॥੭॥

कि अज़ मूइ चीनी बरावुरद रेश ॥७॥

ਬਰੋ ਹਰਕਿ ਬੀਨਦ ਨ ਦਾਨਦ ਸੁਖ਼ਨ ॥

बरो हरकि बीनद न दानद सुख़न ॥

ਕਿ ਅਜ਼ ਰੋਇ ਮਰਦੇ ਸ਼ੁਦਹ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਨ ॥੮॥

कि अज़ रोइ मरदे शुदह शकल ज़न ॥८॥

ਬਿਦਾਨੰਦ ਹਰਕਸ ਕਿ ਈਂ ਹਮ ਜ਼ਨ ਅਸਤ ॥

बिदानंद हरकस कि ईं हम ज़न असत ॥

ਕਿ ਦਰ ਪੈਕਰੇ ਚੂੰ ਪਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਅਸਤ ॥੯॥

कि दर पैकरे चूं परी रौशन असत ॥९॥

ਬ ਦੀਦੰਦ ਓ ਰਾ ਯਕੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ॥

ब दीदंद ओ रा यके रोज़ शाह ॥

ਕਿ ਮਕਬੂਲ ਸੂਰਤ ਚੁ ਰਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹ ਮਾਹ ॥੧੦॥

कि मकबूल सूरत चु रख़शिंदह माह ॥१०॥

ਬਿ ਪੁਰਸ਼ੀਦ ਓ ਰਾ ਕਿ ਏ ਨੇਕ ਬਖ਼ਤ! ॥

बि पुरशीद ओ रा कि ए नेक बख़त! ॥

ਸਜ਼ਾਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਅਸਤੁ ਸ਼ਾਯਾਨ ਤਖ਼ਤ ॥੧੧॥

सज़ावार शाह असतु शायान तख़त ॥११॥

ਕਿ ਜ਼ਨ ਤੋ ਕਦਾਮੀ ਕਿਰਾ ਦੁਖ਼ਤਰੀ? ॥

कि ज़न तो कदामी किरा दुख़तरी? ॥

ਕਿ ਮੁਲਕੇ ਕਿਰਾ ਰੋ ਕਿਰਾ ਖ਼੍ਵਾਹਰੀ? ॥੧੨॥

कि मुलके किरा रो किरा ख़्वाहरी? ॥१२॥

ਬ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰੂੰ ਬਹਰਮੰਦ ਆਮਦਸ਼ ॥

ब नज़र अंदरूं बहरमंद आमदश ॥

ਬ ਦੀਦਨ ਸ਼ਹੇ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਆਮਦਸ਼ ॥੧੩॥

ब दीदन शहे दिल पसंद आमदश ॥१३॥

ਕਨੀਜ਼ਕ ਯਕੇ ਰਾ ਬੁਖ਼ਾਦੰਦ ਪੇਸ਼ ॥

कनीज़क यके रा बुख़ादंद पेश ॥

ਸ਼ਬੰ ਗਾਹਿ ਬੁਰਦਸ਼ ਦਰੂੰ ਖ਼ਾਨਹ ਖ਼ੇਸ਼ ॥੧੪॥

शबं गाहि बुरदश दरूं ख़ानह ख़ेश ॥१४॥

ਬਿਗੁਫ਼ਤਾ ਕਿ ਏ ਸਰਵ ਕਦ ਸੀਮ ਤਨ ॥

बिगुफ़ता कि ए सरव कद सीम तन ॥

ਚਰਾਗ਼ੇ ਫ਼ਲਕ ਆਫ਼ਤਾਬੇ ਯਮਨ ॥੧੫॥

चराग़े फ़लक आफ़ताबे यमन ॥१५॥

ਵਜ਼ਾਂ ਬਹਰ ਮਾ ਰਾ ਬ ਤਪਸ਼ੀਦ ਦਿਲ ॥

वज़ां बहर मा रा ब तपशीद दिल ॥

ਕਿ ਮਾਹੀ ਬਿਅਫ਼ਤਾਦ ਅਜ਼ ਆਬ ਗਿਲ ॥੧੬॥

कि माही बिअफ़ताद अज़ आब गिल ॥१६॥

ਬੁਰੋਏ ਸ਼ਬਾ ਪੈਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮਾਂ! ॥

बुरोए शबा पैक गुलज़ार मां! ॥

ਕਿ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਯਾਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਾਂ ॥੧੭॥

कि दर पेश यारे वफ़ादार मां ॥१७॥

ਤੁ ਗ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਓ ਰਾ ਬਿਯਾਰੀ ਮਰਾ ॥

तु ग़र पेश ओ रा बियारी मरा ॥

ਕਿ ਬਖ਼ਸ਼ੇਮ ਸਰਬਸਤਹ ਗੰਜੇ ਤੁਰਾ ॥੧੮॥

कि बख़शेम सरबसतह गंजे तुरा ॥१८॥

ਰਵਾਂ ਸ਼ੁਦ ਕਨੀਜ਼ਕ ਸ਼ੁਨੀਦ ਈਂ ਸੁਖ਼ਨ ॥

रवां शुद कनीज़क शुनीद ईं सुख़न ॥

ਬਿਗੋਯਦ ਸੁਖ਼ਨ ਰਾ ਜ਼ਿ ਸਰ ਤਾਬ ਬੁਨ ॥੧੯॥

बिगोयद सुख़न रा ज़ि सर ताब बुन ॥१९॥

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਨੀਜ਼ਕ ਸ਼ੁਨੀਦੀਂ ਸੁਖ਼ਨ ॥

ज़ुबानी कनीज़क शुनीदीं सुख़न ॥

ਬ ਪੇਚੀਦ ਬਰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜ਼ਨ ॥੨੦॥

ब पेचीद बर ख़ुद ज़ि पोशाक ज़न ॥२०॥

ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਕੁਨਾਨੀਦ ਅਸਬਾਬ ਖ਼ੇਸ਼ ॥

कि ज़ाहर कुनानीद असबाब ख़ेश ॥

ਕਿ ਦੀਦਨ ਜਹਾਂ ਰਾ ਬ ਕਿਰਦਾਰ ਖ਼ੇਸ਼ ॥੨੧॥

कि दीदन जहां रा ब किरदार ख़ेश ॥२१॥

ਬਖ਼ਾਹਦ ਮਰਾ ਸ਼ਾਹਿ ਏ ਯਾਰ ਮਾ! ॥

बख़ाहद मरा शाहि ए यार मा! ॥

ਮਰਾ ਮਸਲਿਹਤ ਦਿਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਾ! ॥੨੨॥

मरा मसलिहत दिह वफ़ादार मा! ॥२२॥

ਤੁ ਗੋਈ ਮਨਈਂ ਜਾ ਗੁਰੇਜ਼ਾ ਸ਼ਵਮ ॥

तु गोई मनईं जा गुरेज़ा शवम ॥

ਕਿ ਇਮ ਰੋਜ਼ ਅਜ਼ ਜਾਇ ਖ਼ੇਜ਼ਾ ਸ਼ਵਮ ॥੨੩॥

कि इम रोज़ अज़ जाइ ख़ेज़ा शवम ॥२३॥

ਨ ਤਰਸੀ ਇਲਾਜੇ ਤੁਰਾ ਮਨ ਕੁਨਮ ॥

न तरसी इलाजे तुरा मन कुनम ॥

ਬ ਦੀਦਨ ਵਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮਾਹੇ ਨਿਹਮ ॥੨੪॥

ब दीदन वज़ा चार माहे निहम ॥२४॥

ਚੁ ਖ਼ੁਸ਼ਪੀਦ ਯਕ ਜਾਇ ਚੂੰ ਬੇ ਖ਼ਬਰ ॥

चु ख़ुशपीद यक जाइ चूं बे ख़बर ॥

ਖ਼ਬਰ ਗਸ਼ਤ ਸ਼ੁਦ ਸ਼ਾਹ ਓ ਸ਼ੇਰ ਨਰ ॥੨੫॥

ख़बर गशत शुद शाह ओ शेर नर ॥२५॥

ਦਹਾਨੇ ਕਨੀਜ਼ਕ ਸ਼ੁਨੀਦ ਈਂ ਸੁਖ਼ਨ ॥

दहाने कनीज़क शुनीद ईं सुख़न ॥

ਬਜੁੰਬਸ਼ ਬਲਰਜ਼ੀਦ ਸਰ ਤਾਬ ਬੁਨ ॥੨੬॥

बजु्मबश बलरज़ीद सर ताब बुन ॥२६॥

ਬਿਯਾਮਦ ਕਜ਼ੋ ਜਾਇ ਓ ਖ਼ੁਫ਼ਤਹ ਦੀਦ ॥

बियामद कज़ो जाइ ओ ख़ुफ़तह दीद ॥

ਜ਼ਿ ਸਰਤਾ ਕ਼ਦਮ ਹਮ ਚੁ ਮਿਹਰਸ਼ ਤਪੀਦ ॥੨੭॥

ज़ि सरता क़दम हम चु मिहरश तपीद ॥२७॥

ਬਿਦਾਨਦ ਕਿ ਈਂ ਰਾ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਸ਼ੁਦ ॥

बिदानद कि ईं रा ख़बरदार शुद ॥

ਬ ਰੋਜ਼ੇ ਅਜ਼ਾ ਈਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਸ਼ੁਦ ॥੨੮॥

ब रोज़े अज़ा ईं ख़बरदार शुद ॥२८॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth