ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1333

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਨਵਤਨ ਸੁਨਹੁ ਨਰਾਧਿਪ! ਕਥਾ ॥

नवतन सुनहु नराधिप! कथा ॥

ਕਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਚੰਚਲਾ ਜਥਾ ॥

किया चरित्र चंचला जथा ॥

ਤ੍ਰਿੰਬਕ ਮਹਾ ਰੁਦ੍ਰ ਹੈ ਜਹਾ ॥

त्रि्मबक महा रुद्र है जहा ॥

ਤ੍ਰਿੰਬਕ ਦਤ ਨਰਾਧਪ ਤਹਾ ॥੧॥

त्रि्मबक दत नराधप तहा ॥१॥

ਤ੍ਰਿਬੰਕ ਪੁਰ ਤਾ ਕੋ ਬਹੁ ਸੋਹੈ ॥

त्रिबंक पुर ता को बहु सोहै ॥

ਇੰਦ੍ਰ ਚੰਦ੍ਰ ਲੋਕ ਕਹ ਮੋਹੈ ॥

इंद्र चंद्र लोक कह मोहै ॥

ਸ੍ਰੀ ਰਸਰੀਤਿ ਮਤੀ ਤਿਹ ਨਾਰੀ ॥

स्री रसरीति मती तिह नारी ॥

ਕੰਚਨ ਅਵਟਿ ਸਾਂਚੇ ਜਨੁ ਢਾਰੀ ॥੨॥

कंचन अवटि सांचे जनु ढारी ॥२॥

ਸ੍ਰੀ ਸੁਹਾਸ ਦੇ ਤਾ ਕੀ ਕੰਨ੍ਯਾ ॥

स्री सुहास दे ता की कंन्या ॥

ਜਿਹ ਸਮ ਉਪਜੀ ਨਾਰਿ ਨ ਅੰਨ੍ਯਾ ॥

जिह सम उपजी नारि न अंन्या ॥

ਏਕ ਚਤੁਰਿ ਅਰੁ ਸੁੰਦਰਿ ਘਨੀ ॥

एक चतुरि अरु सुंदरि घनी ॥

ਜਿਹ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹਿ ਬਨੀ ॥੩॥

जिह समान कोई नहि बनी ॥३॥

ਇਕ ਦਿਨ ਕੁਅਰਿ ਬਾਗ ਕੋ ਚਲੀ ॥

इक दिन कुअरि बाग को चली ॥

ਬੀਸ ਪਚਾਸ ਲਏ ਸੰਗ ਅਲੀ ॥

बीस पचास लए संग अली ॥

ਜਾਤ ਹੁਤੀ ਮਾਰਗ ਕੇ ਮਾਹੀ ॥

जात हुती मारग के माही ॥

ਸੁੰਦਰ ਨਿਰਖਾ ਏਕ ਤਹਾ ਹੀ ॥੪॥

सुंदर निरखा एक तहा ही ॥४॥

ਸੇਰ ਸਿੰਘ ਤਿਹ ਨਾਮ ਬਿਰਾਜਤ ॥

सेर सिंघ तिह नाम बिराजत ॥

ਜਾਹਿ ਨਿਰਖਿ ਰਤਿ ਕੋ ਮਨ ਲਾਜਤ ॥

जाहि निरखि रति को मन लाजत ॥

ਕਹ ਲਗਿ ਤਿਹ ਛਬਿ ਭਾਖਿ ਸੁਨਾਊ? ॥

कह लगि तिह छबि भाखि सुनाऊ? ॥

ਪ੍ਰਭਾ ਕੇਰ ਸੁਭ ਗ੍ਰੰਥ ਬਨਾਊ ॥੫॥

प्रभा केर सुभ ग्रंथ बनाऊ ॥५॥

ਅੜਿਲ ॥

अड़िल ॥

ਰਾਜ ਸੁਤਾ ਜਬ ਤੇ; ਤਿਹ ਗਈ ਨਿਹਾਰਿ ਕਰਿ ॥

राज सुता जब ते; तिह गई निहारि करि ॥

ਰਹੀ ਮਤ ਹ੍ਵੈ ਮਨ; ਇਹ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰਿ ਕਰਿ ॥

रही मत ह्वै मन; इह बात बिचारि करि ॥

ਕੋਟਿ ਜਤਨ ਕਰਿ ਕਰਿ; ਕਰਿ ਯਾਹਿ ਬੁਲਾਇਯੈ ॥

कोटि जतन करि करि; करि याहि बुलाइयै ॥

ਹੋ ਕਾਮ ਕੇਲ ਕਰਿ ਯਾ ਸੌ; ਹਰਖ ਕਮਾਇਯੈ ॥੬॥

हो काम केल करि या सौ; हरख कमाइयै ॥६॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਸਖੀ ਏਕ ਤਹ ਦਈ ਪਠਾਇ ॥

सखी एक तह दई पठाइ ॥

ਜਿਹ ਤਿਹ ਬਿਧਿ ਤਿਹ ਲਯੋ ਬੁਲਾਇ ॥

जिह तिह बिधि तिह लयो बुलाइ ॥

ਪੜਿ ਪੜਿ ਦੋਹਾ ਛੰਦ ਬਿਹਾਰਹਿ ॥

पड़ि पड़ि दोहा छंद बिहारहि ॥

ਸਕਲ ਮਦਨ ਕੋ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਹਿ ॥੭॥

सकल मदन को ताप निवारहि ॥७॥

ਆਵਤ ਨੈਨ ਨਿਰਖਿ ਕਰਿ ਰਾਜਾ ॥

आवत नैन निरखि करि राजा ॥

ਇਹ ਬਿਧਿ ਚਰਿਤ ਚੰਚਲਾ ਸਾਜਾ ॥

इह बिधि चरित चंचला साजा ॥

ਰੋਮ ਨਾਸ ਤਿਹ ਬਦਨ ਲਗਾਯੋ ॥

रोम नास तिह बदन लगायो ॥

ਨਾਰਿ ਭੇਸ ਤਾ ਕਹ ਪਹਿਰਾਯੋ ॥੮॥

नारि भेस ता कह पहिरायो ॥८॥

ਝਾਰੂ ਏਕ ਹਾਥ ਤਿਹ ਲਿਯੋ ॥

झारू एक हाथ तिह लियो ॥

ਦੂਜੇ ਹਾਥ ਟੋਕਰਾ ਦਿਯੋ ॥

दूजे हाथ टोकरा दियो ॥

ਮੁਹਰਨ ਔਰ ਰਪੈਯਨ ਭਰੋ ॥

मुहरन और रपैयन भरो ॥

ਤਾਹਿ ਚੰਡਾਰੀ ਭਾਖਿਨਿ ਕਰੋ ॥੯॥

ताहि चंडारी भाखिनि करो ॥९॥

ਨ੍ਰਿਪ ਆਗੇ ਕਰਿ ਤਾਹਿ ਨਿਕਾਰਿਯੋ ॥

न्रिप आगे करि ताहि निकारियो ॥

ਮੂੜ ਭੂਪ ਨਹਿ ਭੇਦ ਬਿਚਾਰਿਯੋ ॥

मूड़ भूप नहि भेद बिचारियो ॥

ਕਾਢਿ ਖੜਗ ਤਿਹ ਹਨਤ ਨ ਭਯੋ ॥

काढि खड़ग तिह हनत न भयो ॥

ਜਾਨਿ ਚੰਡਾਰ ਤਾਹਿ ਨ੍ਰਿਪ ਗਯੋ ॥੧੦॥

जानि चंडार ताहि न्रिप गयो ॥१०॥

ਜਿਨ ਇਹ ਮੋਰ ਅੰਗ ਛੁਹਿ ਜਾਇ ॥

जिन इह मोर अंग छुहि जाइ ॥

ਮੁਝੈ ਕਰੈ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਬਨਾਇ ॥

मुझै करै अपवित्र बनाइ ॥

ਤਾਹਿ ਪਛਾਨਿ ਪਕਰਿ ਨਹਿ ਲਯੋ ॥

ताहि पछानि पकरि नहि लयो ॥

ਲੈ ਮੁਹਰੈ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਗਯੋ ॥੧੧॥

लै मुहरै सुंदर घर गयो ॥११॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਤੀਨ ਸੌ ਸਤਤਰ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੩੭੭॥੬੮੦੮॥ਅਫਜੂੰ॥

इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप स्मबादे तीन सौ सततर चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥३७७॥६८०८॥अफजूं॥


ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਭੂਪ ਤ੍ਰਿਹਾਟਕ ਸੈਨ ਭਨਿਜੈ ॥

भूप त्रिहाटक सैन भनिजै ॥

ਨਗਰ ਤਿਹਾੜੋ ਜਾਹਿ ਕਹਿਜੈ ॥

नगर तिहाड़ो जाहि कहिजै ॥

ਜਾਹਿ ਤ੍ਰਿਹਾਟਕ ਪੁਰੀ ਬਖਾਨੈ ॥

जाहि त्रिहाटक पुरी बखानै ॥

ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਜਛ ਸਭ ਜਾਨੈ ॥੧॥

दानव देव जछ सभ जानै ॥१॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth