ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1330

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਬੀਜਾ ਪੁਰ ਜਹ ਸਹਿਰ ਭਨਿਜੈ ॥

बीजा पुर जह सहिर भनिजै ॥

ਏਦਿਲ ਸਾਹ ਤਹ ਸਾਹ ਕਹਿਜੈ ॥

एदिल साह तह साह कहिजै ॥

ਸ੍ਰੀ ਮਹਤਾਬ ਮਤੀ ਤਿਹ ਕੰਨ੍ਯਾ ॥

स्री महताब मती तिह कंन्या ॥

ਜਿਹ ਸਮ ਉਪਜੀ ਨਾਰਿ ਨ ਅੰਨ੍ਯਾ ॥੧॥

जिह सम उपजी नारि न अंन्या ॥१॥

ਜੋਬਨਵੰਤ ਭਈ ਜਬ ਬਾਲਾ ॥

जोबनवंत भई जब बाला ॥

ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨੈਨ ਬਿਸਾਲਾ ॥

महा सुंदरी नैन बिसाला ॥

ਜੋਬਨ ਜੇਬ ਅਧਿਕ ਤਿਹ ਬਾਢੀ ॥

जोबन जेब अधिक तिह बाढी ॥

ਜਾਨੁਕ ਚੰਦ੍ਰ ਸੂਰ ਮਥਿ ਕਾਢੀ ॥੨॥

जानुक चंद्र सूर मथि काढी ॥२॥

ਤਹ ਇਕ ਹੁਤੋ ਸਾਹੁ ਕੋ ਪੂਤ ॥

तह इक हुतो साहु को पूत ॥

ਸੂਰਤਿ ਸੀਰਤਿ ਬਿਖੈ ਸਪੂਤ ॥

सूरति सीरति बिखै सपूत ॥

ਧੂਮ੍ਰ ਕੇਤੁ ਤਿਹ ਨਾਮ ਭਨਿਜੈ ॥

धूम्र केतु तिह नाम भनिजै ॥

ਇੰਦ੍ਰ ਚੰਦ੍ਰ ਪਟਤਰ ਤਿਹ ਦਿਜੈ ॥੩॥

इंद्र चंद्र पटतर तिह दिजै ॥३॥

ਬੇਗਮ ਕੀ ਤਾ ਸੌ ਰੁਚਿ ਲਾਗੀ ॥

बेगम की ता सौ रुचि लागी ॥

ਜਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਭੂਖ ਸਭ ਭਾਗੀ ॥

जा ते नींद भूख सभ भागी ॥

ਦੇਖਿ ਗਈ ਜਬ ਤੇ ਤਿਹ ਧਾਮਾ ॥

देखि गई जब ते तिह धामा ॥

ਤਬ ਤੇ ਔਰ ਸੁਹਾਤ ਨ ਬਾਮਾ ॥੪॥

तब ते और सुहात न बामा ॥४॥

ਹਿਤੂ ਜਾਨ ਸਹਚਰੀ ਬੁਲਾਈ ॥

हितू जान सहचरी बुलाई ॥

ਭੇਦ ਭਾਖਿ ਸਭ ਤਹਾ ਪਠਾਈ ॥

भेद भाखि सभ तहा पठाई ॥

ਹਮੈ ਸਾਹ ਸੁਤ ਜੁ ਤੈ ਮਿਲੈ ਹੈ ॥

हमै साह सुत जु तै मिलै है ॥

ਜੋ ਧਨ ਮੁਖ ਮੰਗਿ ਹੈਂ ਸੋ ਪੈ ਹੈਂ ॥੫॥

जो धन मुख मंगि हैं सो पै हैं ॥५॥

ਸਖੀ ਪਵਨ ਕੇ ਭੇਸ ਸਿਧਾਈ ॥

सखी पवन के भेस सिधाई ॥

ਪਲਕ ਨ ਬਿਤੀ ਸਾਹ ਕੇ ਆਈ ॥

पलक न बिती साह के आई ॥

ਸਾਹ ਪੂਤ ਕਹ ਕਿਯਾ ਪ੍ਰਨਾਮਾ ॥

साह पूत कह किया प्रनामा ॥

ਬੈਠੀ ਜਾਇ ਸੁਘਰਿ ਤਿਹ ਧਾਮਾ ॥੬॥

बैठी जाइ सुघरि तिह धामा ॥६॥

ਤੁਮਰੋ ਨਾਮ ਕਹਾ ਪਹਿਚਨਿਯਤ? ॥

तुमरो नाम कहा पहिचनियत? ॥

ਕਵਨ ਦੇਸ ਕੇ ਬਾਸੀ ਜਨਿਯਤ? ॥

कवन देस के बासी जनियत? ॥

ਸਕਲ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨਿਜ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਾਵਹੁ ॥

सकल ब्रिथा निज प्रथम सुनावहु ॥

ਬਹੁਰਿ ਕੁਅਰਿ ਕੀ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵਹੁ ॥੭॥

बहुरि कुअरि की सेज सुहावहु ॥७॥

ਸੁਨੀ ਸਖੀ! ਮਦ੍ਰ ਦੇਸ ਹਮ ਰਹਹੀ ॥

सुनी सखी! मद्र देस हम रहही ॥

ਧੂਮ੍ਰ ਕੇਤੁ ਹਮ ਕੌ ਜਨ ਕਹਹੀ ॥

धूम्र केतु हम कौ जन कहही ॥

ਸੌਦਾ ਹਿਤ ਆਏ ਇਹ ਦੇਸਾ ॥

सौदा हित आए इह देसा ॥

ਦੇਸ ਦੇਸ ਕੋ ਨਿਰਖਿ ਨਰੇਸਾ ॥੮॥

देस देस को निरखि नरेसा ॥८॥

ਬਤਿਯਨ ਪ੍ਰਥਮ ਤਾਹਿ ਬਿਰਮਾਇ ॥

बतियन प्रथम ताहि बिरमाइ ॥

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਿਨ ਲੋਭ ਦਿਖਾਇ ॥

भांति भांति तिन लोभ दिखाइ ॥

ਜ੍ਯੋਂ ਤ੍ਯੋਂ ਲੈ ਆਈ ਤਿਹ ਤਹਾ ॥

ज्यों त्यों लै आई तिह तहा ॥

ਮਾਰਗ ਕੁਅਰਿ ਬਿਲੋਕਤ ਜਹਾ ॥੯॥

मारग कुअरि बिलोकत जहा ॥९॥

ਜੋ ਧਨ ਕਹਾ ਸੁੰਦ੍ਰ ਤਿਹ ਦੀਨਾ ॥

जो धन कहा सुंद्र तिह दीना ॥

ਕੰਠ ਲਗਾਇ ਮਿਤ੍ਰ ਸੋ ਲੀਨਾ ॥

कंठ लगाइ मित्र सो लीना ॥

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਕੈਫ ਮੰਗਾਈ ॥

भांति भांति की कैफ मंगाई ॥

ਏਕ ਖਾਟ ਚੜਿ ਦੁਹੂੰ ਚੜਾਈ ॥੧੦॥

एक खाट चड़ि दुहूं चड़ाई ॥१०॥

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਨ ਕੈਫ ਚੜਾਵਹਿ ॥

भांति भांति तन कैफ चड़ावहि ॥

ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਗੀਤ ਮਧੁਰ ਧੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ॥

मिलि मिलि गीत मधुर धुनि गावहि ॥

ਬਿਬਿਧ ਬਿਧਿਨ ਤਨ ਕਰਤ ਬਿਲਾਸਾ ॥

बिबिध बिधिन तन करत बिलासा ॥

ਨੈਕੁ ਨ ਕਰੈ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸਾ ॥੧੧॥

नैकु न करै न्रिपति को त्रासा ॥११॥

ਛੈਲਿਹਿ ਛੈਲ ਨ ਛੋਰਾ ਜਾਈ ॥

छैलिहि छैल न छोरा जाई ॥

ਨਿਸੁ ਦਿਨ ਰਾਖਤ ਕੰਠ ਲਗਾਈ ॥

निसु दिन राखत कंठ लगाई ॥

ਜਬ ਕਬਹੂੰ ਆਖੇਟ ਸਿਧਾਵੈ ॥

जब कबहूं आखेट सिधावै ॥

ਏਕ ਅੰਬਾਰੀ ਤਾਹਿ ਚੜਾਵੈ ॥੧੨॥

एक अ्मबारी ताहि चड़ावै ॥१२॥

ਤਹੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਹ ਕਰੈ ॥

तही काम क्रीड़ा कह करै ॥

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨੈਕੁ ਨ ਡਰੈ ॥

मात पिता ते नैकु न डरै ॥

ਇਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਚੜਾ ਸਿਕਾਰਾ ॥

इक दिन राजा चड़ा सिकारा ॥

ਸੰਗ ਲਏ ਮਿਹਰਿਯੈ ਅਪਾਰਾ ॥੧੩॥

संग लए मिहरियै अपारा ॥१३॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth