ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1217

ਤਾ ਕਹ ਨਾਰਿ ਦਾਨ ਕਰਿ ਦੀਨੀ ॥

ता कह नारि दान करि दीनी ॥

ਮੂੜ ਭੇਦ ਕੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨ ਚੀਨੀ ॥

मूड़ भेद की क्रिया न चीनी ॥

ਸੋ ਲੈ ਜਾਤ ਤਰੁਨਿ ਕਹ ਭਯੋ ॥

सो लै जात तरुनि कह भयो ॥

ਮੂੰਡਿ ਮੂੰਡਿ ਮੂਰਖ ਕੋ ਗਯੋ ॥੧੧॥

मूंडि मूंडि मूरख को गयो ॥११॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੋ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਦੋਇ ਸੌ ਬਹਤਰਿ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੨੭੨॥੫੨੭੯॥ਅਫਜੂੰ॥

इति स्री चरित्र पख्यानो त्रिया चरित्रे मंत्री भूप स्मबादे दोइ सौ बहतरि चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥२७२॥५२७९॥अफजूं॥


ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੈਨ ਇਕ ਸੁਨਾ ਨਰੇਸਾ ॥

सुक्रित सैन इक सुना नरेसा ॥

ਜਿਹ ਕੋ ਡੰਡ ਭਰਤ ਸਭ ਦੇਸਾ ॥

जिह को डंड भरत सभ देसा ॥

ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮੰਜਰੀ ਤਿਹ ਕੀ ਦਾਰਾ ॥

सुक्रित मंजरी तिह की दारा ॥

ਜਾ ਸਮ ਦੇਵ ਨ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰਾ ॥੧॥

जा सम देव न देव कुमारा ॥१॥

ਅਤਿਭੁਤ ਸੈਨ ਸਾਹੁ ਸੁਤ ਇਕ ਤਹ ॥

अतिभुत सैन साहु सुत इक तह ॥

ਜਾ ਸਮ ਦੁਤਿਯ ਨ ਉਪਜ੍ਯੋ ਮਹਿ ਮਹ ॥

जा सम दुतिय न उपज्यो महि मह ॥

ਜਗਮਗਾਤ ਤਿਹ ਰੂਪ ਅਪਾਰਾ ॥

जगमगात तिह रूप अपारा ॥

ਜਿਹ ਸਮ ਇੰਦ੍ਰ ਨ ਚੰਦ੍ਰ ਕੁਮਾਰਾ ॥੨॥

जिह सम इंद्र न चंद्र कुमारा ॥२॥

ਰਾਨੀ ਅਟਕਿ ਤਵਨ ਪਰ ਗਈ ॥

रानी अटकि तवन पर गई ॥

ਤਿਹ ਗ੍ਰਿਹ ਜਾਤਿ ਆਪਿ ਚਲਿ ਭਈ ॥

तिह ग्रिह जाति आपि चलि भई ॥

ਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਪਟ ਤਜਿ ਲਾਗੀ ॥

ता सो प्रीति कपट तजि लागी ॥

ਛੂਟੋ ਕਹਾ? ਅਨੋਖੀ ਜਾਗੀ ॥੩॥

छूटो कहा? अनोखी जागी ॥३॥

ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਤਿਨ ਸੰਗ ਭੋਗ ਕਮਾਨਾ ॥

बहु बिधि तिन संग भोग कमाना ॥

ਕੇਲ ਕਰਤ ਬਹੁ ਕਾਲ ਬਿਹਾਨਾ ॥

केल करत बहु काल बिहाना ॥

ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਤਹਾ ਇਕ ਆਯੋ ॥

सुंदर और तहा इक आयो ॥

ਵਹੈ ਪੁਰਖ ਰਾਨੀ ਕਹਲਾਯੋ ॥੪॥

वहै पुरख रानी कहलायो ॥४॥

ਵਹੈ ਪੁਰਖ ਰਾਨੀ ਕਹ ਭਾਇਸਿ ॥

वहै पुरख रानी कह भाइसि ॥

ਕਾਮ ਕੇਲ ਗ੍ਰਿਹ ਬੋਲਿ ਕਮਾਇਸਿ ॥

काम केल ग्रिह बोलि कमाइसि ॥

ਪ੍ਰਥਮ ਮਿਤ੍ਰ ਤਿਹ ਠਾਂ ਤਬ ਆਯੋ ॥

प्रथम मित्र तिह ठां तब आयो ॥

ਰਮਤ ਨਿਰਖਿ ਰਾਨੀ ਕੁਰਰਾਯੋ ॥੫॥

रमत निरखि रानी कुररायो ॥५॥

ਅਧਿਕ ਕੋਪ ਕਰਿ ਖੜਗੁ ਨਿਕਾਰਿਯੋ ॥

अधिक कोप करि खड़गु निकारियो ॥

ਰਾਨੀ ਰਾਖਿ ਜਾਰ ਕਹ ਮਾਰਿਯੋ ॥

रानी राखि जार कह मारियो ॥

ਆਪੁ ਭਾਜ ਪੁਨਿ ਤਹ ਤੇ ਗਯੋ ॥

आपु भाज पुनि तह ते गयो ॥

ਤੇਜ ਭਏ ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ਤਨ ਤਯੋ ॥੬॥

तेज भए त्रिय को तन तयो ॥६॥

ਲਿਖਿ ਪਤਿਯਾ ਅਸਿ ਤਾਹਿ ਪਠਾਈ ॥

लिखि पतिया असि ताहि पठाई ॥

ਤੋਹਿ ਮਿਤ੍ਰ! ਮੁਹਿ ਤਜਾ ਨ ਜਾਈ ॥

तोहि मित्र! मुहि तजा न जाई ॥

ਛਿਮਾ ਕਰਹੁ ਇਹ ਭੂਲਿ ਹਮਾਰੀ ॥

छिमा करहु इह भूलि हमारी ॥

ਅਬ ਦਾਸੀ ਮੈ ਭਈ ਤਿਹਾਰੀ ॥੭॥

अब दासी मै भई तिहारी ॥७॥

ਜੌ ਆਗੇ ਫਿਰਿ ਐਸ ਨਿਹਰਿਯਹੁ ॥

जौ आगे फिरि ऐस निहरियहु ॥

ਮੋਹੂ ਸਹਿਤ ਮਾਰਿ ਤਿਹ ਡਰਿਯਹੁ ॥

मोहू सहित मारि तिह डरियहु ॥

ਭਲਾ ਕਿਯਾ ਤੁਮ ਤਾਹਿ ਸੰਘਾਰਾ ॥

भला किया तुम ताहि संघारा ॥

ਆਗੇ ਰਾਹ ਮਿਤ੍ਰ! ਮੁਹਿ ਡਾਰਾ ॥੮॥

आगे राह मित्र! मुहि डारा ॥८॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਪਤਿਯਾ ਬਾਚਤ ਮੂੜ ਮਤਿ; ਫੂਲ ਗਯੋ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

पतिया बाचत मूड़ मति; फूल गयो मन माहि ॥

ਬਹੁਰਿ ਤਹਾ ਆਵਤ ਭਯੋ; ਭੇਦ ਪਛਾਨਿਯੋ ਨਾਹਿ ॥੯॥

बहुरि तहा आवत भयो; भेद पछानियो नाहि ॥९॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਪ੍ਰਥਮ ਮਿਤ੍ਰ ਤਿਹ ਠਾਂ ਜਬ ਆਯੋ ॥

प्रथम मित्र तिह ठां जब आयो ॥

ਦੁਤਿਯ ਮਿਤ੍ਰ ਸੌ ਬਾਧਿ ਜਰਾਯੋ ॥

दुतिय मित्र सौ बाधि जरायो ॥

ਜਿਨ ਮੇਰੇ ਮਿਤਵਾ ਕਹ ਮਾਰਿਯੋ ॥

जिन मेरे मितवा कह मारियो ॥

ਵਹੈ ਚਾਹਿਯਤ ਪਕਰਿ ਸੰਘਾਰਿਯੋ ॥੧੦॥

वहै चाहियत पकरि संघारियो ॥१०॥

ਅਸ ਤ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰਥਮ ਭਜਤ ਭੀ ਜਾ ਕੋ ॥

अस त्रिय प्रथम भजत भी जा को ॥

ਇਹ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪੁਨਿ ਮਾਰਿਯੋ ਤਾ ਕੋ ॥

इह चरित्र पुनि मारियो ता को ॥

ਇਨ ਅਬਲਨ ਕੀ ਰੀਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥

इन अबलन की रीति अपारा ॥

ਜਿਨ ਕੋ ਆਵਤ ਵਾਰ ਨ ਪਾਰਾ ॥੧੧॥

जिन को आवत वार न पारा ॥११॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਦੋਇ ਸੌ ਤਿਹਤਰ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੨੭੩॥੫੨੯੦॥ਅਫਜੂੰ॥

इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप स्मबादे दोइ सौ तिहतर चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥२७३॥५२९०॥अफजूं॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth