ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1028

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਵ ਇਕ ਭਾਰੋ ॥

बीकानेर राव इक भारो ॥

ਤੀਨ ਭਵਨ ਭੀਤਰ ਉਜਿਯਾਰੋ ॥

तीन भवन भीतर उजियारो ॥

ਵਤੀ ਸਿੰਗਾਰ ਰਾਵ ਕੀ ਰਾਨੀ ॥

वती सिंगार राव की रानी ॥

ਸੁੰਦਰਿ ਭਵਨ ਚੌਦਹੂੰ ਜਾਨੀ ॥੧॥

सुंदरि भवन चौदहूं जानी ॥१॥

ਅੜਿਲ ॥

अड़िल ॥

ਤਹਾ ਰਾਇ ਮਹਤਾਬ; ਸੁਦਾਗਰ ਆਇਯੋ ॥

तहा राइ महताब; सुदागर आइयो ॥

ਲਖਿ ਰਾਨੀ ਕੋ ਰੂਪ; ਹਿਯੋ ਲਲਚਾਇਯੋ ॥

लखि रानी को रूप; हियो ललचाइयो ॥

ਭੇਜਿ ਸਹਚਰੀ ਤਿਹ; ਗ੍ਰਿਹ ਲਯੋ ਬੁਲਾਇ ਕੈ ॥

भेजि सहचरी तिह; ग्रिह लयो बुलाइ कै ॥

ਹੋ ਮਨ ਮਾਨਤ ਰਤਿ ਕਰੀ; ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਪਾਇ ਕੈ ॥੨॥

हो मन मानत रति करी; अधिक सुख पाइ कै ॥२॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਰਾਨੀ ਤਾਹਿ ਬੁਲਾਵੈ ॥

नितप्रति रानी ताहि बुलावै ॥

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਸੋ ਭੋਗ ਕਮਾਵੈ ॥

भांति भांति सो भोग कमावै ॥

ਜਾਨਤ ਰੈਨਿ ਅੰਤ ਜਬ ਆਈ ॥

जानत रैनि अंत जब आई ॥

ਤਾਹਿ ਦੇਤ ਨਿਜੁ ਧਾਮ ਪਠਾਈ ॥੩॥

ताहि देत निजु धाम पठाई ॥३॥

ਅੜਿਲ ॥

अड़िल ॥

ਚੁਨਿ ਚੁਨਿ ਭਲੀ ਮਤਾਹ; ਸੁਦਾਗਰ ਲ੍ਯਾਵਈ ॥

चुनि चुनि भली मताह; सुदागर ल्यावई ॥

ਰਾਨੀ ਤਾ ਕੌ ਪਾਇ; ਘਨੋ ਸੁਖ ਪਾਵਈ ॥

रानी ता कौ पाइ; घनो सुख पावई ॥

ਅਤਿ ਧਨ ਛੋਰਿ ਭੰਡਾਰ; ਦੇਤ ਤਹਿ ਨਿਤ੍ਯ ਪ੍ਰਤਿ ॥

अति धन छोरि भंडार; देत तहि नित्य प्रति ॥

ਹੋ ਬਸ੍ਯੋ ਰਹਤ ਅਬਲਾ ਕੇ; ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਿਤ੍ਯ ਚਿਤ ॥੪॥

हो बस्यो रहत अबला के; प्रीतम नित्य चित ॥४॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਮੂਰਖ ਰਾਵ ਜਬੈ ਸੁਨਿ ਪਾਈ ॥

मूरख राव जबै सुनि पाई ॥

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਰਾਨੀ ਡਰ ਪਾਈ ॥

भांति भांति रानी डर पाई ॥

ਯਾ ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ਅਬ ਹੀ ਹਨਿ ਦੈਹੌ ॥

या त्रिय को अब ही हनि दैहौ ॥

ਖੋਦਿ ਭੂਮਿ ਕੇ ਬਿਖੈ ਗਡੈਹੌ ॥੫॥

खोदि भूमि के बिखै गडैहौ ॥५॥

ਜਬ ਰਾਨੀ ਐਸੇ ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ ॥

जब रानी ऐसे सुनि पायो ॥

ਤੌਨ ਜਾਰ ਕੋ ਬੋਲਿ ਪਠਾਯੋ ॥

तौन जार को बोलि पठायो ॥

ਤਾ ਕੇ ਕਹਿਯੋ ਸੰਗ ਮੁਹਿ ਲੀਜੈ ॥

ता के कहियो संग मुहि लीजै ॥

ਅਪਨੇ ਦੇਸ ਪਯਾਨੋ ਕੀਜੈ ॥੬॥

अपने देस पयानो कीजै ॥६॥

ਮੰਦਿਰ ਏਕ ਉਜਾਰਿ ਬਨਾਯੋ ॥

मंदिर एक उजारि बनायो ॥

ਦੋ ਦ੍ਵਾਰਨ ਤਾ ਮੈ ਰਖਵਾਯੋ ॥

दो द्वारन ता मै रखवायो ॥

ਹਮ ਖੋਜਤ ਇਹ ਮਗ ਜੌ ਐਹੈ ॥

हम खोजत इह मग जौ ऐहै ॥

ਦੂਜੇ ਦ੍ਵਾਰ ਨਿਕਸਿ ਹਮ ਜੈਹੈ ॥੭॥

दूजे द्वार निकसि हम जैहै ॥७॥

ਅੜਿਲ ॥

अड़िल ॥

ਏਕ ਸਾਂਢਨੀ ਨ੍ਰਿਪ ਕੀ; ਲਈ ਮੰਗਾਇ ਕੈ ॥

एक सांढनी न्रिप की; लई मंगाइ कै ॥

ਤਾ ਪਰ ਭਏ ਸ੍ਵਾਰ; ਦੋਊ ਸੁਖ ਪਾਇ ਕੈ ॥

ता पर भए स्वार; दोऊ सुख पाइ कै ॥

ਤੌਨ ਮਹਲ ਕੇ ਭੀਤਰ; ਪਹੁਚੇ ਆਇ ਕਰਿ ॥

तौन महल के भीतर; पहुचे आइ करि ॥

ਹੌ ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਕੇਲ; ਕਰੇ ਸੁਖ ਪਾਇ ਕਰਿ ॥੮॥

हौ भांति भांति के केल; करे सुख पाइ करि ॥८॥

ਸੁਨਿ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਯ ਭਜੀ; ਚੜਿਯੋ ਰਿਸਿ ਖਾਇ ਕੈ ॥

सुनि राजा त्रिय भजी; चड़ियो रिसि खाइ कै ॥

ਸਾਥੀ ਲੀਨੋ ਸੰਗ; ਨ ਕੋਊ ਬੁਲਾਇ ਕੈ ॥

साथी लीनो संग; न कोऊ बुलाइ कै ॥

ਲੈ ਪਾਇਨ ਕੇ ਖੋਜ; ਪਹੂਚਿਯੋ ਆਇ ਕਰਿ ॥

लै पाइन के खोज; पहूचियो आइ करि ॥

ਹੋ ਵਾ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਮਾਝ; ਧਸ੍ਯੋ ਕੁਰਰਾਇ ਕਰਿ ॥੯॥

हो वा मंदिर के माझ; धस्यो कुरराइ करि ॥९॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਥਕਿ ਸਾਂਢਿਨ ਤਿਨ ਕੀ ਗਈ; ਤਹਾਂ ਜੁ ਪਹੁਚੇ ਜਾਇ ॥

थकि सांढिन तिन की गई; तहां जु पहुचे जाइ ॥

ਅਥਕ ਊਂਟਨੀ ਰਾਵ ਚੜਿ; ਤਹਾ ਪਹੂੰਚਿਯੋ ਆਇ ॥੧੦॥

अथक ऊंटनी राव चड़ि; तहा पहूंचियो आइ ॥१०॥

ਉਤਰ ਸਾਂਢਿ ਤੇ ਰਾਵ ਤਬ; ਤਹਾਂ ਚੜਿਯੋ ਰਿਸਿ ਖਾਇ ॥

उतर सांढि ते राव तब; तहां चड़ियो रिसि खाइ ॥

ਇਨ ਦੁਹੂੰਅਨ ਗਹਿ ਜਮ ਸਦਨ; ਦੈਹੌ ਅਬੈ ਪਠਾਇ ॥੧੧॥

इन दुहूंअन गहि जम सदन; दैहौ अबै पठाइ ॥११॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਬ ਨ੍ਰਿਪ ਚੜਿ ਗਏ ॥

इह मारग जब न्रिप चड़ि गए ॥

ਦੁਤਿਯ ਮਾਰਗੁ ਉਤਰਤ ਤੇ ਭਏ ॥

दुतिय मारगु उतरत ते भए ॥

ਅਥਕ ਸਾਂਢਨੀ ਪਰ ਚੜਿ ਬੈਠੈ ॥

अथक सांढनी पर चड़ि बैठै ॥

ਰਾਨੀ ਸਹਿਤ ਸੁ ਜਾਰ ਇਕੈਠੈ ॥੧੨॥

रानी सहित सु जार इकैठै ॥१२॥

ਅੜਿਲ ॥

अड़िल ॥

ਅਥਕ ਸਾਂਢਿ ਚੜਿ ਬੈਠੈ; ਦਈ ਧਵਾਇ ਕੈ ॥

अथक सांढि चड़ि बैठै; दई धवाइ कै ॥

ਪਵਨ ਬੇਗਿ ਜ੍ਯੋ ਚਲੀ; ਮਿਲੈ ਕੋ ਜਾਇ ਕੈ ॥

पवन बेगि ज्यो चली; मिलै को जाइ कै ॥

ਉਤਰਿ ਰਾਵ ਕਾ ਦੇਖੈ; ਦਿਸਟਿ ਪਸਾਰਿ ਕੈ ॥

उतरि राव का देखै; दिसटि पसारि कै ॥

ਹੋ ਉਤਿਮ ਸਾਂਢਿਨ ਹਰੀ; ਮਤ ਮਹਿ ਮਾਰਿ ਕੈ ॥੧੩॥

हो उतिम सांढिन हरी; मत महि मारि कै ॥१३॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth