ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 664

ਬਿਨੁ ਏਕ ਚੌਬਿਸ ਫੋਕ ॥

बिनु एक चौबिस फोक ॥

ਸਬ ਹੀ ਧਰਾ ਸਬ ਲੋਕ ॥

सब ही धरा सब लोक ॥

ਜਿਨਿ ਏਕ ਕਉ ਪਹਿਚਾਨ ॥

जिनि एक कउ पहिचान ॥

ਤਿਨ ਚਉਬਿਸੋ ਰਸ ਮਾਨ ॥੪੭੯॥

तिन चउबिसो रस मान ॥४७९॥

ਜੇ ਏਕ ਕੇ ਰਸ ਭੀਨ ॥

जे एक के रस भीन ॥

ਤਿਨਿ ਚਉਬਿਸੋ ਰਸਿ ਲੀਨ ॥

तिनि चउबिसो रसि लीन ॥

ਜਿਨ ਏਕ ਕੋ ਨਹੀ ਬੂਝ ॥

जिन एक को नही बूझ ॥

ਤਿਹ ਚਉਬਿਸੈ ਨਹੀ ਸੂਝ ॥੪੮੦॥

तिह चउबिसै नही सूझ ॥४८०॥

ਜਿਨਿ ਏਕ ਕੌ ਨਹੀ ਚੀਨ ॥

जिनि एक कौ नही चीन ॥

ਤਿਨਿ ਚਉਬਿਸੈ ਫਲ ਹੀਨ ॥

तिनि चउबिसै फल हीन ॥

ਜਿਨ ਏਕ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ॥

जिन एक को पहिचान ॥

ਤਿਨਿ ਚਉਬਿਸੈ ਰਸ ਮਾਨ ॥੪੮੧॥

तिनि चउबिसै रस मान ॥४८१॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਪਦ ਛੰਦ ॥

बचित्र पद छंद ॥

ਏਕਹਿ ਜਉ ਮਨਿ ਆਨਾ ॥

एकहि जउ मनि आना ॥

ਦੂਸਰ ਭਾਵ ਨ ਜਾਨਾ ॥

दूसर भाव न जाना ॥

ਦੁੰਦਭਿ ਦਉਰ ਬਜਾਏ ॥

दुंदभि दउर बजाए ॥

ਫੂਲ ਸੁਰਨ ਬਰਖਾਏ ॥੪੮੨॥

फूल सुरन बरखाए ॥४८२॥

ਹਰਖੇ ਸਬ ਜਟ ਧਾਰੀ ॥

हरखे सब जट धारी ॥

ਗਾਵਤ ਦੇ ਦੇ ਤਾਰੀ ॥

गावत दे दे तारी ॥

ਜਿਤ ਤਿਤ ਡੋਲਤ ਫੂਲੇ ॥

जित तित डोलत फूले ॥

ਗ੍ਰਿਹ ਕੇ ਸਬ ਦੁਖ ਭੂਲੇ ॥੪੮੩॥

ग्रिह के सब दुख भूले ॥४८३॥

ਤਾਰਕ ਛੰਦ ॥

तारक छंद ॥

ਬਹੁ ਬਰਖ ਜਬੈ ਤਪਸਾ ਤਿਹ ਕੀਨੀ ॥

बहु बरख जबै तपसा तिह कीनी ॥

ਗੁਰਦੇਵ ਕ੍ਰਿਆ ਜੁ ਕਹੀ ਧਰ ਲੀਨੀ ॥

गुरदेव क्रिआ जु कही धर लीनी ॥

ਤਬ ਨਾਥ ਸਨਾਥ ਹੁਐ ਬ੍ਯੋਤ ਬਤਾਈ ॥

तब नाथ सनाथ हुऐ ब्योत बताई ॥

ਤਬ ਹੀ ਦਸਓ ਦਿਸਿ ਸੂਝ ਬਨਾਈ ॥੪੮੪॥

तब ही दसओ दिसि सूझ बनाई ॥४८४॥

ਦਿਜ ਦੇਵ ਤਬੈ ਗੁਰ ਚਉਬਿਸ ਕੈ ਕੈ ॥

दिज देव तबै गुर चउबिस कै कै ॥

ਗਿਰਿ ਮੇਰ ਗਏ ਸਭ ਹੀ ਮੁਨਿ ਲੈ ਕੈ ॥

गिरि मेर गए सभ ही मुनि लै कै ॥

ਤਪਸਾ ਜਬ ਘੋਰ ਤਹਾ ਤਿਨ ਕੀਨੀ ॥

तपसा जब घोर तहा तिन कीनी ॥

ਗੁਰਦੇਵ ਤਬੈ ਤਿਹ ਯਾ ਸਿਖ ਦੀਨੀ ॥੪੮੫॥

गुरदेव तबै तिह या सिख दीनी ॥४८५॥

ਤੋਟਕ ਛੰਦ ॥

तोटक छंद ॥

ਗਿਰਿ ਮੇਰੁ ਗਏ ਰਿਖਿ ਬਾਲਕ ਲੈ ॥

गिरि मेरु गए रिखि बालक लै ॥

ਧਰ ਸੀਸ ਜਟਾ ਭਗਵੇ ਪਟ ਕੈ ॥

धर सीस जटा भगवे पट कै ॥

ਤਪ ਘੋਰ ਕਰਾ ਬਹੁ ਬਰਖ ਦਿਨਾ ॥

तप घोर करा बहु बरख दिना ॥

ਹਰਿ ਜਾਪ ਨ ਛੋਰਸ ਏਕ ਛਿਨਾ ॥੪੮੬॥

हरि जाप न छोरस एक छिना ॥४८६॥

ਦਸ ਲਛ ਸੁ ਬੀਸ ਸਹੰਸ੍ਰ ਬ੍ਰਖੰ ॥

दस लछ सु बीस सहंस्र ब्रखं ॥

ਤਪ ਕੀਨ ਤਹਾ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਰਿਖੰ ॥

तप कीन तहा बहु भांति रिखं ॥

ਸਬ ਦੇਸਨ ਦੇਸ ਚਲਾਇ ਮਤੰ ॥

सब देसन देस चलाइ मतं ॥

ਮੁਨਿ ਦੇਵ ਮਹਾ ਮਤਿ ਗੂੜ ਗਤੰ ॥੪੮੭॥

मुनि देव महा मति गूड़ गतं ॥४८७॥

ਰਿਖਿ ਰਾਜ ਦਸਾ ਜਬ ਅੰਤ ਭਈ ॥

रिखि राज दसा जब अंत भई ॥

ਬਲ ਜੋਗ ਹੁਤੇ ਮੁਨਿ ਜਾਨ ਲਈ ॥

बल जोग हुते मुनि जान लई ॥

ਧੂਅਰੋ ਜਗ ਧਉਲੁਰ ਜਾਨਿ ਜਟੀ ॥

धूअरो जग धउलुर जानि जटी ॥

ਕਛੁ ਅਉਰ ਕ੍ਰਿਆ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਠਟੀ ॥੪੮੮॥

कछु अउर क्रिआ इह भांति ठटी ॥४८८॥

ਸਧਿ ਕੈ ਪਵਨੈ ਰਿਖ ਜੋਗ ਬਲੰ ॥

सधि कै पवनै रिख जोग बलं ॥

ਤਜਿ ਚਾਲ ਕਲੇਵਰ ਭੂਮਿ ਤਲੰ ॥

तजि चाल कलेवर भूमि तलं ॥

ਕਲ ਫੋਰਿ ਉਤਾਲ ਕਪਾਲ ਕਲੀ ॥

कल फोरि उताल कपाल कली ॥

ਤਿਹ ਜੋਤਿ ਸੁ ਜੋਤਿਹ ਮਧ ਮਿਲੀ ॥੪੮੯॥

तिह जोति सु जोतिह मध मिली ॥४८९॥

ਕਲ ਕਾਲ ਕ੍ਰਵਾਲ ਕਰਾਲ ਲਸੈ ॥

कल काल क्रवाल कराल लसै ॥

ਜਗ ਜੰਗਮ ਥਾਵਰ ਸਰਬ ਕਸੈ ॥

जग जंगम थावर सरब कसै ॥

ਜਗ ਕਾਲਹਿ ਜਾਲ ਬਿਸਾਲ ਰਚਾ ॥

जग कालहि जाल बिसाल रचा ॥

ਜਿਹ ਬੀਚ ਫਸੇ ਬਿਨ ਕੋ ਨ ਬਚਾ ॥੪੯੦॥

जिह बीच फसे बिन को न बचा ॥४९०॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth