ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 663

ਅਨੂਪ ਏਕ ਜਛਣੀ ਮਮੋਹ ਰਾਗਣੋ ਮਨੰ ॥

अनूप एक जछणी ममोह रागणो मनं ॥

ਘੁਮੰਤ ਘੂਮਣੰ ਛਿਤੰ ਲਗੰਤ ਸਾਰੰਗੋ ਸਰੰ ॥

घुमंत घूमणं छितं लगंत सारंगो सरं ॥

ਬਿਸਾਰਿ ਨੇਹ ਗੇਹਣੰ ਸਨੇਹ ਰਾਗਣੋ ਮਨੰ ॥

बिसारि नेह गेहणं सनेह रागणो मनं ॥

ਮ੍ਰਿਗੀਸ ਜਾਣੁ ਘੁਮਤੰ ਕ੍ਰਿਤੇਣ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸਰੰ ॥੪੬੫॥

म्रिगीस जाणु घुमतं क्रितेण क्रिस क्रिती सरं ॥४६५॥

ਰਝੀਝ ਰਾਗਣੋ ਚਿਤੰ ਬਦੰਤ ਰਾਗ ਸੁਪ੍ਰਭੰ ॥

रझीझ रागणो चितं बदंत राग सुप्रभं ॥

ਬਜੰਤ ਕਿੰਗੁਰੀ ਕਰੰ ਮਮੋਹ ਆਸ੍ਰਮੰ ਗਤੰ ॥

बजंत किंगुरी करं ममोह आस्रमं गतं ॥

ਸਸਜਿ ਸਾਇਕੰ ਸਿਤੰ ਕਪੰਤ ਕਾਮਣੋ ਕਲੰ ॥

ससजि साइकं सितं कपंत कामणो कलं ॥

ਭ੍ਰਮੰਤ ਭੂਤਲੰ ਭਲੰ ਭੁਗੰਤ ਭਾਮਿਣੀ ਦਲੰ ॥੪੬੬॥

भ्रमंत भूतलं भलं भुगंत भामिणी दलं ॥४६६॥

ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥

तोमर छंद ॥

ਗੁਨਵੰਤ ਸੀਲ ਅਪਾਰ ॥

गुनवंत सील अपार ॥

ਦਸ ਚਾਰ ਚਾਰ ਉਦਾਰ ॥

दस चार चार उदार ॥

ਰਸ ਰਾਗ ਸਰਬ ਸਪੰਨਿ ॥

रस राग सरब सपंनि ॥

ਧਰਣੀ ਤਲਾ ਮਹਿ ਧੰਨਿ ॥੪੬੭॥

धरणी तला महि धंनि ॥४६७॥

ਇਕ ਰਾਗ ਗਾਵਤ ਨਾਰਿ ॥

इक राग गावत नारि ॥

ਗੁਣਵੰਤ ਸੀਲ ਅਪਾਰ ॥

गुणवंत सील अपार ॥

ਸੁਖ ਧਾਮ ਲੋਚਨ ਚਾਰੁ ॥

सुख धाम लोचन चारु ॥

ਸੰਗੀਤ ਕਰਤ ਬਿਚਾਰ ॥੪੬੮॥

संगीत करत बिचार ॥४६८॥

ਦੁਤਿ ਮਾਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ॥

दुति मान रूप अपार ॥

ਗੁਣਵੰਤ ਸੀਲ ਉਦਾਰ ॥

गुणवंत सील उदार ॥

ਸੁਖ ਸਿੰਧੁ ਰਾਗ ਨਿਧਾਨ ॥

सुख सिंधु राग निधान ॥

ਹਰਿ ਲੇਤ ਹੇਰਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥੪੬੯॥

हरि लेत हेरति प्रान ॥४६९॥

ਅਕਲੰਕ ਜੁਬਨ ਮਾਨ ॥

अकलंक जुबन मान ॥

ਸੁਖ ਸਿੰਧੁ ਸੁੰਦਰਿ ਥਾਨ ॥

सुख सिंधु सुंदरि थान ॥

ਇਕ ਚਿਤ ਗਾਵਤ ਰਾਗ ॥

इक चित गावत राग ॥

ਉਫਟੰਤ ਜਾਨੁ ਸੁਹਾਗ ॥੪੭੦॥

उफटंत जानु सुहाग ॥४७०॥

ਤਿਹ ਪੇਖ ਕੈ ਜਟਿ ਰਾਜ ॥

तिह पेख कै जटि राज ॥

ਸੰਗ ਲੀਨ ਜੋਗ ਸਮਾਜ ॥

संग लीन जोग समाज ॥

ਰਹਿ ਰੀਝ ਆਪਨ ਚਿਤ ॥

रहि रीझ आपन चित ॥

ਜੁਗ ਰਾਜ ਜੋਗ ਪਵਿਤ ॥੪੭੧॥

जुग राज जोग पवित ॥४७१॥

ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਜੋ ਹਰਿ ਸੰਗ ॥

इह भांति जो हरि संग ॥

ਹਿਤ ਕੀਜੀਐ ਅਨਭੰਗ ॥

हित कीजीऐ अनभंग ॥

ਤਬ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਲੋਕ ॥

तब पाईऐ हरि लोक ॥

ਇਹ ਬਾਤ ਮੈ ਨਹੀ ਸੋਕ ॥੪੭੨॥

इह बात मै नही सोक ॥४७२॥

ਚਿਤ ਚਉਪ ਸੋ ਭਰ ਚਾਇ ॥

चित चउप सो भर चाइ ॥

ਗੁਰ ਜਾਨਿ ਕੈ ਪਰਿ ਪਾਇ ॥

गुर जानि कै परि पाइ ॥

ਚਿਤ ਤਊਨ ਕੇ ਰਸ ਭੀਨ ॥

चित तऊन के रस भीन ॥

ਗੁਰੁ ਤੇਈਸਵੋ ਤਿਹ ਕੀਨ ॥੪੭੩॥

गुरु तेईसवो तिह कीन ॥४७३॥

ਇਤਿ ਜਛਣੀ ਨਾਰਿ ਰਾਗ ਗਾਵਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਈਸਵੋ ਸਮਾਪਤੰ ॥੨੩॥

इति जछणी नारि राग गावती गुरू तेईसवो समापतं ॥२३॥

ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥

तोमर छंद ॥

ਤਬ ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥

तब बहुत बरख प्रमान ॥

ਚੜਿ ਮੇਰ ਸ੍ਰਿੰਗ ਮਹਾਨ ॥

चड़ि मेर स्रिंग महान ॥

ਕੀਅ ਘੋਰ ਤਪਸਾ ਉਗ੍ਰ ॥

कीअ घोर तपसा उग्र ॥

ਤਬ ਰੀਝਏ ਕਛੁ ਸੁਗ੍ਰ ॥੪੭੪॥

तब रीझए कछु सुग्र ॥४७४॥

ਜਗ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਵਹਾਰ ॥

जग देख के बिवहार ॥

ਮੁਨਿ ਰਾਜ ਕੀਨ ਬਿਚਾਰ ॥

मुनि राज कीन बिचार ॥

ਇਨ ਕਉਨ ਸੋ ਉਪਜਾਇ? ॥

इन कउन सो उपजाइ? ॥

ਫਿਰਿ ਲੇਤਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇ ॥੪੭੫॥

फिरि लेति आपि मिलाइ ॥४७५॥

ਤਿਹ ਚੀਨੀਐ ਕਰਿ ਗਿਆਨ ॥

तिह चीनीऐ करि गिआन ॥

ਤਬ ਹੋਇ ਪੂਰਣ ਧ੍ਯਾਨ ॥

तब होइ पूरण ध्यान ॥

ਤਿਹ ਜਾਣੀਐ ਜਤ ਜੋਗ ॥

तिह जाणीऐ जत जोग ॥

ਤਬ ਹੋਇ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ॥੪੭੬॥

तब होइ देह अरोग ॥४७६॥

ਤਬ ਏਕ ਪੁਰਖ ਪਛਾਨ ॥

तब एक पुरख पछान ॥

ਜਗ ਨਾਸ ਜਾਹਿਨ ਜਾਨ ॥

जग नास जाहिन जान ॥

ਸਬ ਜਗਤ ਕੋ ਪਤਿ ਦੇਖਿ ॥

सब जगत को पति देखि ॥

ਅਨਭਉ ਅਨੰਤ ਅਭੇਖ ॥੪੭੭॥

अनभउ अनंत अभेख ॥४७७॥

ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਹਿਨ ਸਾਤਿ ॥

बिन एक नाहिन साति ॥

ਸਭ ਤੀਰਥ ਕਿਯੁੰ ਨ ਅਨਾਤ ॥

सभ तीरथ कियुं न अनात ॥

ਜਬ ਸੇਵਿਹੋ ਇਕਿ ਨਾਮ ॥

जब सेविहो इकि नाम ॥

ਤਬ ਹੋਇ ਪੂਰਣ ਕਾਮ ॥੪੭੮॥

तब होइ पूरण काम ॥४७८॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth