ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 559

ਅਥ ਨਿਹਕਲੰਕੀ ਚੌਬੀਸਵੌ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ॥

अथ निहकलंकी चौबीसवौ अवतार कथनं ॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਅਬ ਮੈ ਮਹਾ ਸੁਧ ਮਤਿ ਕਰਿ ਕੈ ॥

अब मै महा सुध मति करि कै ॥

ਕਹੋ ਕਥਾ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਬਿਚਰਿ ਕੈ ॥

कहो कथा चितु लाइ बिचरि कै ॥

ਚਉਬੀਸਵੋ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰਾ ॥

चउबीसवो कलकी अवतारा ॥

ਤਾ ਕਰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਧਾਰਾ ॥੧॥

ता कर कहो प्रसंग सुधारा ॥१॥

ਭਾਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੋਤ ਜਬ ਧਰਣੀ ॥

भाराक्रित होत जब धरणी ॥

ਪਾਪ ਗ੍ਰਸਤ ਕਛੁ ਜਾਤ ਨ ਬਰਣੀ ॥

पाप ग्रसत कछु जात न बरणी ॥

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਨ ਹੋਤ ਉਤਪਾਤਾ ॥

भांति भांति तन होत उतपाता ॥

ਪੁਤ੍ਰਹਿ ਸੇਜਿ ਸੋਵਤ ਲੈ ਮਾਤਾ ॥੨॥

पुत्रहि सेजि सोवत लै माता ॥२॥

ਸੁਤਾ ਪਿਤਾ ਤਨ ਰਮਤ ਨਿਸੰਕਾ ॥

सुता पिता तन रमत निसंका ॥

ਭਗਨੀ ਭਰਤ ਭ੍ਰਾਤ ਕਹੁ ਅੰਕਾ ॥

भगनी भरत भ्रात कहु अंका ॥

ਭ੍ਰਾਤ ਬਹਨ ਤਨ ਕਰਤ ਬਿਹਾਰਾ ॥

भ्रात बहन तन करत बिहारा ॥

ਇਸਤ੍ਰੀ ਤਜੀ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥੩॥

इसत्री तजी सकल संसारा ॥३॥

ਸੰਕਰ ਬਰਣ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਹੋਈ ॥

संकर बरण प्रजा सभ होई ॥

ਏਕ ਗ੍ਯਾਤ ਕੋ ਰਹਾ ਨ ਕੋਈ ॥

एक ग्यात को रहा न कोई ॥

ਅਤਿ ਬਿਭਚਾਰ ਫਸੀ ਬਰ ਨਾਰੀ ॥

अति बिभचार फसी बर नारी ॥

ਧਰਮ ਰੀਤ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਿਸਾਰੀ ॥੪॥

धरम रीत की प्रीति बिसारी ॥४॥

ਘਰਿ ਘਰਿ ਝੂਠ ਅਮਸਿਆ ਭਈ ॥

घरि घरि झूठ अमसिआ भई ॥

ਸਾਚ ਕਲਾ ਸਸਿ ਕੀ ਦੁਰ ਗਈ ॥

साच कला ससि की दुर गई ॥

ਜਹ ਤਹ ਹੋਨ ਲਗੇ ਉਤਪਾਤਾ ॥

जह तह होन लगे उतपाता ॥

ਭੋਗਤ ਪੂਤ ਸੇਜਿ ਚੜਿ ਮਾਤਾ ॥੫॥

भोगत पूत सेजि चड़ि माता ॥५॥

ਢੂੰਢਤ ਸਾਚ ਨ ਕਤਹੂੰ ਪਾਯਾ ॥

ढूंढत साच न कतहूं पाया ॥

ਝੂਠ ਹੀ ਸੰਗ ਸਬੋ ਚਿਤ ਲਾਯਾ ॥

झूठ ही संग सबो चित लाया ॥

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਗ੍ਰਿਹ ਗ੍ਰਿਹ ਮਤ ਹੋਈ ॥

भिंन भिंन ग्रिह ग्रिह मत होई ॥

ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਛੁਐ ਨ ਕੋਈ ॥੬॥

सासत्र सिम्रित छुऐ न कोई ॥६॥

ਹਿੰਦਵ ਕੋਈ ਨ ਤੁਰਕਾ ਰਹਿ ਹੈ ॥

हिंदव कोई न तुरका रहि है ॥

ਭਿਨ ਭਿਨ ਘਰਿ ਘਰਿ ਮਤ ਗਹਿ ਹੈ ॥

भिन भिन घरि घरि मत गहि है ॥

ਏਕ ਏਕ ਕੇ ਪੰਥ ਨ ਚਲਿ ਹੈ ॥

एक एक के पंथ न चलि है ॥

ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਬਾਤ ਉਥਲਿ ਹੈ ॥੭॥

एक एक की बात उथलि है ॥७॥

ਭਾਰਾਕ੍ਰਿਤ ਧਰਾ ਸਬ ਹੁਇ ਹੈ ॥

भाराक्रित धरा सब हुइ है ॥

ਧਰਮ ਕਰਮ ਪਰ ਚਲੈ ਨ ਕੁਇ ਹੈ ॥

धरम करम पर चलै न कुइ है ॥

ਘਰਿ ਘਰਿ ਅਉਰ ਅਉਰ ਮਤ ਹੋਈ ॥

घरि घरि अउर अउर मत होई ॥

ਏਕ ਧਰਮ ਪਰ ਚਲੈ ਨ ਕੋਈ ॥੮॥

एक धरम पर चलै न कोई ॥८॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਘਰਿ ਘਰਿ ਮਤੋ; ਏਕ ਨ ਚਲ ਹੈ ਕੋਇ ॥

भिंन भिंन घरि घरि मतो; एक न चल है कोइ ॥

ਪਾਪ ਪ੍ਰਚੁਰ ਜਹ ਤਹ ਭਯੋ; ਧਰਮ ਨ ਕਤਹੂੰ ਹੋਇ ॥੯॥

पाप प्रचुर जह तह भयो; धरम न कतहूं होइ ॥९॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਸੰਕਰ ਬਰਣ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਹੋਈ ॥

संकर बरण प्रजा सभ होई ॥

ਛਤ੍ਰੀ ਜਗਤਿ ਨ ਦੇਖੀਐ ਕੋਈ ॥

छत्री जगति न देखीऐ कोई ॥

ਏਕ ਏਕ ਐਸੇ ਮਤ ਕੈ ਹੈ ॥

एक एक ऐसे मत कै है ॥

ਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੂਦ੍ਰਤਾ ਹੋਇ ਹੈ ॥੧੦॥

जा ते प्रापति सूद्रता होइ है ॥१०॥

ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਮਤ ਦੁਹੂੰ ਪ੍ਰਹਰਿ ਕਰਿ ॥

हिंदू तुरक मत दुहूं प्रहरि करि ॥

ਚਲਿ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮਤ ਘਰਿ ਘਰਿ ॥

चलि है भिंन भिंन मत घरि घरि ॥

ਏਕ ਏਕ ਕੇ ਮੰਤ੍ਰ ਨ ਗਹਿ ਹੈ ॥

एक एक के मंत्र न गहि है ॥

ਏਕ ਏਕ ਕੇ ਸੰਗਿ ਨ ਰਹਿ ਹੈ ॥੧੧॥

एक एक के संगि न रहि है ॥११॥

ਆਪੁ ਆਪੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਹੈ ਹੈ ॥

आपु आपु पारब्रहम कहै है ॥

ਨੀਚ ਊਚ ਕਹ ਸੀਸ ਨ ਨੈ ਹੈ ॥

नीच ऊच कह सीस न नै है ॥

ਏਕ ਏਕ ਮਤ ਇਕ ਇਕ ਧਾਮਾ ॥

एक एक मत इक इक धामा ॥

ਘਰਿ ਘਰਿ ਹੋਇ ਬੈਠ ਹੈ ਰਾਮਾ ॥੧੨॥

घरि घरि होइ बैठ है रामा ॥१२॥

ਪੜਿ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਭੂਲਿ ਪੁਰਾਨਾ ॥

पड़ि है कोइ न भूलि पुराना ॥

ਕੋਊ ਨ ਪਕਰ ਹੈ ਪਾਨਿ ਕੁਰਾਨਾ ॥

कोऊ न पकर है पानि कुराना ॥

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਜਵਨ ਕਰਿ ਲਹਿ ਹੈ ॥

बेद कतेब जवन करि लहि है ॥

ਤਾ ਕਹੁ ਗੋਬਰਾਗਨਿ ਮੋ ਦਹਿ ਹੈ ॥੧੩॥

ता कहु गोबरागनि मो दहि है ॥१३॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth