ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 558

ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ ॥

चौबीस अवतार ॥

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

ੴ स्री वाहिगुरू जी की फतहि ॥


ਅਥ ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ॥

अथ नर अवतार कथनं ॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਅਬ ਬਾਈਸ੍ਵੋ ਗਨਿ ਅਵਤਾਰਾ ॥

अब बाईस्वो गनि अवतारा ॥

ਜੈਸ ਰੂਪ ਕਹੁ ਧਰੋ ਮੁਰਾਰਾ ॥

जैस रूप कहु धरो मुरारा ॥

ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਭਯੋ ਅਰਜੁਨਾ ॥

नर अवतार भयो अरजुना ॥

ਜਿਹ ਜੀਤੇ ਜਗ ਕੇ ਭਟ ਗਨਾ ॥੧॥

जिह जीते जग के भट गना ॥१॥

ਪ੍ਰਿਥਮ ਨਿਵਾਤ ਕਵਚ ਸਭ ਮਾਰੇ ॥

प्रिथम निवात कवच सभ मारे ॥

ਇੰਦ੍ਰ ਤਾਤ ਕੇ ਸੋਕ ਨਿਵਾਰੇ ॥

इंद्र तात के सोक निवारे ॥

ਬਹੁਰੇ ਜੁਧ ਰੁਦ੍ਰ ਤਨ ਕੀਆ ॥

बहुरे जुध रुद्र तन कीआ ॥

ਰੀਝੈ ਭੂਤਿ ਰਾਟ ਬਰੁ ਦੀਆ ॥੨॥

रीझै भूति राट बरु दीआ ॥२॥

ਬਹੁਰਿ ਦੁਰਜੋਧਨ ਕਹ ਮੁਕਤਾਯੋ ॥

बहुरि दुरजोधन कह मुकतायो ॥

ਗੰਧ੍ਰਬ ਰਾਜ ਬਿਮੁਖ ਫਿਰਿ ਆਯੋ ॥

गंध्रब राज बिमुख फिरि आयो ॥

ਖਾਂਡਵ ਬਨ ਪਾਵਕਹਿ ਚਰਾਵਾ ॥

खांडव बन पावकहि चरावा ॥

ਬੂੰਦ ਏਕ ਪੈਠੈ ਨਹਿ ਪਾਵਾ ॥੩॥

बूंद एक पैठै नहि पावा ॥३॥

ਜਉ ਕਹਿ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਾਊ ॥

जउ कहि कथा प्रसंग सुनाऊ ॥

ਗ੍ਰੰਥ ਬਢਨ ਤੇ ਹ੍ਰਿਦੈ ਡਰਾਊ ॥

ग्रंथ बढन ते ह्रिदै डराऊ ॥

ਤਾ ਤੇ ਥੋਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਈ ॥

ता ते थोरी कथा कहाई ॥

ਭੂਲ ਦੇਖਿ ਕਬਿ ਲੇਹੁ ਬਨਾਈ ॥੪॥

भूल देखि कबि लेहु बनाई ॥४॥

ਕਊਰਵ ਜੀਤਿ ਗਾਵ ਸਬ ਆਨੀ ॥

कऊरव जीति गाव सब आनी ॥

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਿਨ ਮਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥

भांति भांति तिन महि अभिमानी ॥

ਕ੍ਰਿਸਨ ਚੰਦ ਕਹੁ ਬਹੁਰਿ ਰਿਝਾਯੋ ॥

क्रिसन चंद कहु बहुरि रिझायो ॥

ਜਾ ਤੈ ਜੈਤਪਤ੍ਰ ਕਹੁ ਪਾਯੋ ॥੫॥

जा तै जैतपत्र कहु पायो ॥५॥

ਗਾਂਗੇਵਹਿ ਭਾਨੁਜ ਕਹੁ ਮਾਰ੍ਯੋ ॥

गांगेवहि भानुज कहु मार्यो ॥

ਘੋਰ ਭਯਾਨ ਅਯੋਧਨ ਪਾਰ੍ਯੋ ॥

घोर भयान अयोधन पार्यो ॥

ਦੁਰਜੋਧਨ ਜੀਤਾ ਅਤਿ ਬਲਾ ॥

दुरजोधन जीता अति बला ॥

ਪਾਵਤ ਭਯੋ ਰਾਜ ਅਬਿਚਲਾ ॥੬॥

पावत भयो राज अबिचला ॥६॥

ਕਹ ਲਗਿ ਕਰਤ ਕਥਾ ਕਹੁ ਜਾਊ? ॥

कह लगि करत कथा कहु जाऊ? ॥

ਗ੍ਰੰਥ ਬਢਨ ਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰਾਊ ॥

ग्रंथ बढन ते अधिक डराऊ ॥

ਕਥਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਸ ਕਰੌ ਬਿਚਾਰਾ ॥

कथा ब्रिध कस करौ बिचारा ॥

ਬਾਈਸਵੋ ਅਰਜੁਨ ਅਵਤਾਰਾ ॥੭॥

बाईसवो अरजुन अवतारा ॥७॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਬਾਈਸਵੋ ਸੰਪੂਰਣੰ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੨੨॥

इति स्री बचित्र नाटक ग्रंथे नर अवतार बाईसवो स्मपूरणं सतु सुभम सतु ॥२२॥


ਅਥ ਬਊਧ ਅਵਤਾਰ ਤੇਈਸਵੌ ਕਥਨੰ ॥

अथ बऊध अवतार तेईसवौ कथनं ॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਅਬ ਮੈ ਗਨੋ ਬਊਧ ਅਵਤਾਰਾ ॥

अब मै गनो बऊध अवतारा ॥

ਜੈਸ ਰੂਪ ਕਹੁ ਧਰਾ ਮੁਰਾਰਾ ॥

जैस रूप कहु धरा मुरारा ॥

ਬਊਧ ਅਵਤਾਰ ਇਹੀ ਕੋ ਨਾਊ ॥

बऊध अवतार इही को नाऊ ॥

ਜਾਕਰ ਨਾਵ ਨ ਥਾਵ ਨ ਗਾਊ ॥੧॥

जाकर नाव न थाव न गाऊ ॥१॥

ਜਾਕਰ ਨਾਵ ਨ ਠਾਵ ਬਖਾਨਾ ॥

जाकर नाव न ठाव बखाना ॥

ਬਊਧ ਅਵਤਾਰ ਵਹੀ ਪਹਚਾਨਾ ॥

बऊध अवतार वही पहचाना ॥

ਸਿਲਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਤਿਹ ਜਾਨਾ ॥

सिला सरूप रूप तिह जाना ॥

ਕਥਾ ਨ ਜਾਹਿ ਕਲੂ ਮਹਿ ਮਾਨਾ ॥੨॥

कथा न जाहि कलू महि माना ॥२॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਰੂਪ ਰੇਖ ਜਾਕਰ ਨ ਕਛੁ; ਅਰੁ ਕਛੁ ਨਹਿਨ ਆਕਾਰ ॥

रूप रेख जाकर न कछु; अरु कछु नहिन आकार ॥

ਸਿਲਾ ਰੂਪ ਬਰਤਤ ਜਗਤ; ਸੋ ਬਊਧ ਅਵਤਾਰ ॥੩॥

सिला रूप बरतत जगत; सो बऊध अवतार ॥३॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਬਊਧ ਅਵਤਾਰ ਤੇਈਸਵੋ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੨੩॥

इति स्री बचित्र नाटक ग्रंथे बऊध अवतार तेईसवो समापतम सतु सुभम सतु ॥२३॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth