ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 498

ਦ੍ਵਾਦਸ ਦਿਉਸ ਭਿਰੇ ਦਿਨ ਰੈਨ; ਨਹੀ ਤਿਹ ਤੇ ਹਰਿ ਨੈਕੁ ਡਰਾਨੋ ॥

द्वादस दिउस भिरे दिन रैन; नही तिह ते हरि नैकु डरानो ॥

ਲਾਤਨ ਮੂਕਨ ਕੋ ਅਤਿ ਹੀ; ਫੁਨਿ ਤਉਨ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਜੁਧੁ ਮਚਾਨੋ ॥

लातन मूकन को अति ही; फुनि तउन गुफा महि जुधु मचानो ॥

ਪਉਰਖ ਭਾਲਕ ਕੋ ਘਟਿ ਗਯੋ; ਇਹ ਮੈ ਬਹੁ ਪਉਰਖ ਤਾ ਪਹਿਚਾਨੋ ॥

पउरख भालक को घटि गयो; इह मै बहु पउरख ता पहिचानो ॥

ਜੁਧੁ ਕੋ ਛਾਡ ਕੈ ਪਾਇ ਪਰਿਯੋ; ਜਦੁਬੀਰ ਕੋ ਰਾਮ ਸਹੀ ਕਰਿ ਜਾਨੋ ॥੨੦੫੧॥

जुधु को छाड कै पाइ परियो; जदुबीर को राम सही करि जानो ॥२०५१॥

ਪਾਇ ਪਰਿਯੋ ਘਿਘਿਆਨੋ ਘਨੋ; ਬਤੀਯਾ ਅਤਿ ਦੀਨ ਹ੍ਵੈ ਯਾ ਬਿਧਿ ਭਾਖੀ ॥

पाइ परियो घिघिआनो घनो; बतीया अति दीन ह्वै या बिधि भाखी ॥

ਹੋ ਤੁਮ ਰਾਵਨ ਕੇ ਮਰੀਆ; ਤੁਮ ਹੀ ਪੁਨਿ ਲਾਜ ਦਰੋਪਤੀ ਰਾਖੀ ॥

हो तुम रावन के मरीआ; तुम ही पुनि लाज दरोपती राखी ॥

ਭੂਲ ਭਈ ਹਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ! ਸੁ ਛਿਮਾ ਕਰੀਯੈ ਸਿਵ ਸੂਰਜ ਸਾਖੀ ॥

भूल भई हम ते प्रभ जू ! सु छिमा करीयै सिव सूरज साखी ॥

ਯੌ ਕਹਿ ਕੈ ਦੁਹਿਤਾ ਜੁ ਹੁਤੀ; ਸੋਊ ਲੈ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਕੇ ਅਗ੍ਰਜ ਰਾਖੀ ॥੨੦੫੨॥

यौ कहि कै दुहिता जु हुती; सोऊ लै ब्रिजनाथ के अग्रज राखी ॥२०५२॥

ਉਤ ਜੁਧ ਕੈ ਸ੍ਯਾਮ ਜੂ ਬ੍ਯਾਹ ਕਯੋ; ਇਤ ਹ੍ਵੈ ਕੈ ਨਿਰਾਸ ਏ ਧਾਮਨ ਆਏ ॥

उत जुध कै स्याम जू ब्याह कयो; इत ह्वै कै निरास ए धामन आए ॥

ਕਾਨ੍ਹ ਗੁਫਾ ਹੂੰ ਕੇ ਬੀਚ ਧਸੇ; ਸੋਊ ਕਾਹੂੰ ਹਨੇ ਸੁ ਇਹੀ ਠਹਰਾਏ ॥

कान्ह गुफा हूं के बीच धसे; सोऊ काहूं हने सु इही ठहराए ॥

ਨੀਰ ਢਰੈ ਭਟਵਾਨ ਕੀ ਆਂਖਿਨ; ਲੋਟਤ ਹੈ ਚਿਤ ਮੈ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥

नीर ढरै भटवान की आंखिन; लोटत है चित मै दुखु पाए ॥

ਸੀਸ ਧੁਨੈ ਇਕ ਐਸੇ ਕਹੈ; ਹਮ ਹੂੰ ਜਦੁਬੀਰ ਕੇ ਕਾਮ ਨ ਆਏ ॥੨੦੫੩॥

सीस धुनै इक ऐसे कहै; हम हूं जदुबीर के काम न आए ॥२०५३॥

ਸੈਨ ਜਿਤੋ ਜਦੁਬੀਰ ਕੇ ਸੰਗ; ਗਯੋ ਸੋਊ ਭੂਪ ਪੈ ਰੋਵਤ ਆਯੋ ॥

सैन जितो जदुबीर के संग; गयो सोऊ भूप पै रोवत आयो ॥

ਭੂਪਤਿ ਦੇਖ ਦਸਾ ਤਿਨ ਕੀ; ਅਤਿ ਹੀ ਅਪੁਨੇ ਮਨ ਮੈ ਦੁਖੁ ਪਾਯੋ ॥

भूपति देख दसा तिन की; अति ही अपुने मन मै दुखु पायो ॥

ਧਾਇ ਗਯੋ ਬਲਿਭਦ੍ਰ ਪੈ ਪੂਛਨ; ਰੋਇ ਇਹੀ ਤਿਨ ਬੈਨ ਸੁਨਾਯੋ ॥

धाइ गयो बलिभद्र पै पूछन; रोइ इही तिन बैन सुनायो ॥

ਕਾਨ੍ਹ ਗੁਫਾ ਕੇ ਬਿਖੈ ਧਸਿ ਕੈ; ਤਿਹ ਤੇ ਬਹੁਰੇ ਨਹੀ ਬਾਹਰਿ ਆਯੋ ॥੨੦੫੪॥

कान्ह गुफा के बिखै धसि कै; तिह ते बहुरे नही बाहरि आयो ॥२०५४॥

ਹਲੀ ਬਾਚ ॥

हली बाच ॥

ਸਵੈਯਾ ॥

सवैया ॥

ਕੈ ਲਰਿ ਕੈ ਅਰਿ ਕਾਹੂ ਕੇ ਸੰਗਿ; ਤਨ ਆਪਨ ਕੋ ਜਮਲੋਕਿ ਪਠਾਯੋ ॥

कै लरि कै अरि काहू के संगि; तन आपन को जमलोकि पठायो ॥

ਖੋਜਤ ਕੈ ਮਨਿ ਯਾ ਜੜ ਕੀ; ਬਲਿ ਲੋਕਿ ਗਯੋ ਕੋਊ ਮਾਰਗ ਪਾਯੋ ॥

खोजत कै मनि या जड़ की; बलि लोकि गयो कोऊ मारग पायो ॥

ਕੈ ਮਨਿ ਲੈ ਇਹ ਭ੍ਰਾਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ; ਗਯੋ ਜਮ ਲੈ, ਤਿਨ ਲੈਨ ਕਉ ਧਾਯੋ ॥

कै मनि लै इह भ्रात के प्रान; गयो जम लै, तिन लैन कउ धायो ॥

ਕੈ ਇਹ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸੁ ਕੁਬੋਲ; ਲਗਿਯੋ ਹੁਇ ਲਜਾਤੁਰ ਧਾਮਿ ਨ ਆਯੋ ॥੨੦੫੫॥

कै इह मूरख को सु कुबोल; लगियो हुइ लजातुर धामि न आयो ॥२०५५॥

ਰੋਇ ਜਬੈ ਸੰਗ ਭੂਪਤਿ ਕੋ; ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਲੀ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰਿਯੋ ॥

रोइ जबै संग भूपति को; मुख ते मुसली इह भांति उचारियो ॥

ਤਉ ਸਤ੍ਰਾਜਿਤ ਕਉ ਮਿਲਿ ਕੈ; ਸਭ ਜਾਦਵ ਲਾਤਨ ਮੂਕਨ ਮਾਰਿਯੋ ॥

तउ सत्राजित कउ मिलि कै; सभ जादव लातन मूकन मारियो ॥

ਪਾਗ ਉਤਾਰ ਦਈ ਮੁਸਕੈ ਗਹਿ; ਗੋਡਨ ਤੇ ਮਧਿ ਕੂਪ ਕੇ ਡਾਰਿਯੋ ॥

पाग उतार दई मुसकै गहि; गोडन ते मधि कूप के डारियो ॥

ਛੋਡਬੋ ਤਾ ਕੇ ਕਹਿਯੋ ਨ ਕਿਹੂ; ਸਭ ਹੂ ਤਿਹ ਕੋ ਬਧਬੋ ਚਿਤਿ ਧਾਰਿਯੋ ॥੨੦੫੬॥

छोडबो ता के कहियो न किहू; सभ हू तिह को बधबो चिति धारियो ॥२०५६॥

ਕਾਨਰ ਕੀ ਜਬ ਏ ਬਤੀਯਾ; ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਨਾਰਿਨ ਜਉ ਸੁਨਿ ਪਾਈ ॥

कानर की जब ए बतीया; प्रभ की सभ नारिन जउ सुनि पाई ॥

ਰੋਵਤ ਭੀ ਕੋਊ ਭੂਮਿ ਪਰੀ ਗਿਰ; ਪੀਟਤ ਭੀ ਕਰਿ ਕੈ ਦੁਚਿਤਾਈ ॥

रोवत भी कोऊ भूमि परी गिर; पीटत भी करि कै दुचिताई ॥

ਏਕ ਕਹੈ ਪਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੇ; ਅਬ ਹੁਇ ਹੈ ਕਹਾ ਹਮਰੀ ਗਤਿ? ਮਾਈ ! ॥

एक कहै पति प्रान तजे; अब हुइ है कहा हमरी गति? माई ! ॥

ਅਉਰ ਰੁਕਮਨਿ ਦੇਤ ਦਿਜੋਤਮ; ਦਾਨ, ਸਤੀ ਫੁਨਿ ਹੋਬੇ ਕਉ ਆਈ ॥੨੦੫੭॥

अउर रुकमनि देत दिजोतम; दान, सती फुनि होबे कउ आई ॥२०५७॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਬਸੁਦੇਵ ਅਰੁ ਦੇਵਕੀ; ਦੁਬਿਧਾ ਚਿਤਹਿ ਬਢਾਇ ॥

बसुदेव अरु देवकी; दुबिधा चितहि बढाइ ॥

ਪ੍ਰਭ ਗਤਿ ਦ੍ਵੈ ਬਿਧਿ ਹੇਰਿ ਕੈ; ਬਰਜਿਓ ਰੁਕਮਨਿ ਆਇ ॥੨੦੫੮॥

प्रभ गति द्वै बिधि हेरि कै; बरजिओ रुकमनि आइ ॥२०५८॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth