ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 237

ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਹ ਬਿਬਿਧਿ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ॥

नमसकार तिह बिबिधि प्रकारा ॥

ਜਿਨ ਜਗ ਜੀਤ ਕਰਯੋ ਬਸ ਸਾਰਾ ॥

जिन जग जीत करयो बस सारा ॥

ਸਭਹਨ ਸੀਸ ਡੰਕ ਤਿਹ ਬਾਜਾ ॥

सभहन सीस डंक तिह बाजा ॥

ਜੀਤ ਨ ਸਕਾ ਰੰਕ ਅਰੁ ਰਾਜਾ ॥੮੩੫॥

जीत न सका रंक अरु राजा ॥८३५॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ; ਕਰ ਦੈ ਲਏ ਬਚਾਇ ॥

जे तिन की सरनी परे; कर दै लए बचाइ ॥

ਜੌ ਨਹੀ ਕੋਊ ਬਾਚਿਆ; ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਰਘੁਰਾਇ ॥੮੩੬॥

जौ नही कोऊ बाचिआ; किसन बिसन रघुराइ ॥८३६॥

ਚੌਪਈ ਛੰਦ ॥

चौपई छंद ॥

ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਰੋ ਰਾਜ ਕੋ ਸਾਜਾ ॥

बहु बिधि करो राज को साजा ॥

ਦੇਸ ਦੇਸ ਕੇ ਜੀਤੇ ਰਾਜਾ ॥

देस देस के जीते राजा ॥

ਸਾਮ ਦਾਮ ਅਰੁ ਦੰਡ ਸਭੇਦਾ ॥

साम दाम अरु दंड सभेदा ॥

ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਹੁਤੀ ਸਾਸਨਾ ਬੇਦਾ ॥੮੩੭॥

जिह बिधि हुती सासना बेदा ॥८३७॥

ਬਰਨ ਬਰਨ ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਤ ਲਾਏ ॥

बरन बरन अपनी क्रित लाए ॥

ਚਾਰ ਚਾਰ ਹੀ ਬਰਨ ਚਲਾਏ ॥

चार चार ही बरन चलाए ॥

ਛਤ੍ਰੀ ਕਰੈਂ ਬਿੱਪ੍ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

छत्री करैं बिप्प्र की सेवा ॥

ਬੈਸ ਲਖੈ ਛੱਤ੍ਰੀ ਕਹ ਦੇਵਾ ॥੮੩੮॥

बैस लखै छत्री कह देवा ॥८३८॥

ਸੂਦ੍ਰ ਸਭਨ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ ॥

सूद्र सभन की सेव कमावै ॥

ਜਹ ਕੋਈ ਕਹੈ ਤਹੀ ਵਹ ਧਾਵੈ ॥

जह कोई कहै तही वह धावै ॥

ਜੈਸਕ ਹੁਤੀ ਬੇਦ ਸਾਸਨਾ ॥

जैसक हुती बेद सासना ॥

ਨਿਕਸਾ ਤੈਸ ਰਾਮ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥੮੩੯॥

निकसा तैस राम की रसना ॥८३९॥

ਰਾਵਣਾਦਿ ਰਣਿ ਹਾਂਕ ਸੰਘਾਰੇ ॥

रावणादि रणि हांक संघारे ॥

ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਸੇਵਕ ਗਣ ਤਾਰੇ ॥

भांति भांति सेवक गण तारे ॥

ਲੰਕਾ ਦਈ ਟੰਕ ਜਨੁ ਦੀਨੋ ॥

लंका दई टंक जनु दीनो ॥

ਇਹ ਬਿਧਿ ਰਾਜ ਜਗਤ ਮੈ ਕੀਨੋ ॥੮੪੦॥

इह बिधि राज जगत मै कीनो ॥८४०॥

ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ॥

दोहरा छंद ॥

ਬਹੁ ਬਰਖਨ ਲਉ ਰਾਮ ਜੀ; ਰਾਜ ਕਰਾ ਅਰ ਟਾਲ ॥

बहु बरखन लउ राम जी; राज करा अर टाल ॥

ਬ੍ਰਹਮਰੰਧ੍ਰ ਕਹ ਫੋਰ ਕੈ; ਭਯੋ ਕਉਸਲਿਆ ਕਾਲ ॥੮੪੧॥

ब्रहमरंध्र कह फोर कै; भयो कउसलिआ काल ॥८४१॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਜੈਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੇ ਹੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ॥

जैस म्रितक के हुते प्रकारा ॥

ਤੈਸੇਈ ਕਰੇ ਬੇਦ ਅਨੁਸਾਰਾ ॥

तैसेई करे बेद अनुसारा ॥

ਰਾਮ ਸਪੂਤ ਜਾਹਿੰ ਘਰ ਮਾਹੀ ॥

राम सपूत जाहिं घर माही ॥

ਤਾਕਹੁ ਤੋਟ ਕੋਊ ਕਹ ਨਾਹੀ ॥੮੪੨॥

ताकहु तोट कोऊ कह नाही ॥८४२॥

ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਗਤਿ ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਮਾਤਾ ॥

बहु बिधि गति कीनी प्रभ माता ॥

ਤਬ ਲਉ ਭਈ ਕੈਕਈ ਸਾਂਤਾ ॥

तब लउ भई कैकई सांता ॥

ਤਾ ਕੇ ਮਰਤ ਸੁਮਿਤ੍ਰਾ ਮਰੀ ॥

ता के मरत सुमित्रा मरी ॥

ਦੇਖਹੁ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਆ ਕਸ ਕਰੀ ॥੮੪੩॥

देखहु काल क्रिआ कस करी ॥८४३॥

ਏਕ ਦਿਵਸ ਜਾਨਕਿ ਤ੍ਰਿਯ ਸਿਖਾ ॥

एक दिवस जानकि त्रिय सिखा ॥

ਭੀਤ ਭਏ ਰਾਵਣ ਕਹ ਲਿਖਾ ॥

भीत भए रावण कह लिखा ॥

ਜਬ ਰਘੁਬਰ ਤਿਹ ਆਨ ਨਿਹਾਰਾ ॥

जब रघुबर तिह आन निहारा ॥

ਕਛੁਕ ਕੋਪ ਇਮ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ ॥੮੪੪॥

कछुक कोप इम बचन उचारा ॥८४४॥

ਰਾਮ ਬਾਚ ਮਨ ਮੈ ॥

राम बाच मन मै ॥

ਯਾ ਕੋ ਕਛੁ ਰਾਵਨ ਸੋ ਹੋਤਾ ॥

या को कछु रावन सो होता ॥

ਤਾ ਤੇ ਚਿੱਤ੍ਰ ਚਿਤ੍ਰਕੈ ਦੇਖਾ ॥

ता ते चित्र चित्रकै देखा ॥

ਬਚਨ ਸੁਨਤ ਸੀਤਾ ਭਈ ਰੋਖਾ ॥

बचन सुनत सीता भई रोखा ॥

ਪ੍ਰਭ ! ਮੁਹਿ ਅਜਹੂੰ ਲਗਾਵਤ ਦੋਖਾ ॥੮੪੫॥

प्रभ ! मुहि अजहूं लगावत दोखा ॥८४५॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਜਉ ਮੇਰੇ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਿ; ਹ੍ਰਿਦੈ ਬਸਤ ਰਘੁਰਾਇ ॥

जउ मेरे बच करम करि; ह्रिदै बसत रघुराइ ॥

ਪ੍ਰਿਥੀ ! ਪੈਂਡ ਮੁਹਿ ਦੀਜੀਐ; ਲੀਜੈ ਮੋਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥੮੪੬॥

प्रिथी ! पैंड मुहि दीजीऐ; लीजै मोहि मिलाइ ॥८४६॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਧਰਨੀ ਫਟ ਗਈ ॥

सुनत बचन धरनी फट गई ॥

ਲੋਪ ਸੀਆ ਤਿਹ ਭੀਤਰ ਭਈ ॥

लोप सीआ तिह भीतर भई ॥

ਚੱਕ੍ਰਤ ਰਹੇ ਨਿਰਖ ਰਘੁਰਾਈ ॥

चक्क्रत रहे निरख रघुराई ॥

ਰਾਜ ਕਰਨ ਕੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ॥੮੪੭॥

राज करन की आस चुकाई ॥८४७॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਇਹ ਜਗੁ ਧੂਅਰੋ ਧਉਲਹਰਿ; ਕਿਹ ਕੇ ਆਯੋ ਕਾਮ? ॥

इह जगु धूअरो धउलहरि; किह के आयो काम? ॥

ਰਘੁਬਰ ਬਿਨੁ ਸੀਅ ਨਾ ਜੀਐ; ਸੀਅ ਬਿਨ ਜੀਐ ਨ ਰਾਮ ॥੮੪੮॥

रघुबर बिनु सीअ ना जीऐ; सीअ बिन जीऐ न राम ॥८४८॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਦੁਆਰੇ ਕਹਯੋ ਬੈਠ ਲਛਮਨਾ ! ॥

दुआरे कहयो बैठ लछमना ! ॥

ਪੈਠ ਨ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਜਨਾ ॥

पैठ न कोऊ पावै जना ॥

ਅੰਤਹਿ ਪੁਰਹਿ ਆਪ ਪਗੁ ਧਾਰਾ ॥

अंतहि पुरहि आप पगु धारा ॥

ਦੇਹਿ ਛੋਰਿ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਸਿਧਾਰਾ ॥੮੪੯॥

देहि छोरि म्रित लोक सिधारा ॥८४९॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth