ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 233

ਅਥ ਭਰਥ ਜੁਧ ਕਥਨੰ ॥

अथ भरथ जुध कथनं ॥

ਅੜੂਹਾ ਛੰਦ ॥

अड़ूहा छंद ॥

ਭਾਗ ਗਯੋ ਦਲ ਤ੍ਰਾਮ ਕੈ ਕੈ ॥

भाग गयो दल त्राम कै कै ॥

ਲਛਮਣੰ ਰਣ ਭੂਮ ਦੈ ਕੈ ॥

लछमणं रण भूम दै कै ॥

ਖਲੇ ਰਾਮਚੰਦ ਹੁਤੇ ਜਹਾਂ ॥

खले रामचंद हुते जहां ॥

ਭਟ ਭਾਜ ਭੱਗ ਲਗੇ ਤਹਾਂ ॥੭੭੧॥

भट भाज भग्ग लगे तहां ॥७७१॥

ਜਬ ਜਾਇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਉਨੈ ॥

जब जाइ बात कही उनै ॥

ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਸੋਕ ਦਯੋ ਤਿਨੈ ॥

बहु भांत सोक दयो तिनै ॥

ਸੁਨਿ ਬੈਨ ਮੋਨ ਰਹੈ ਬਲੀ ॥

सुनि बैन मोन रहै बली ॥

ਜਨ ਚਿੱਤ੍ਰ ਪਾਹਨ ਕੀ ਖਲੀ ॥੭੭੨॥

जन चित्र पाहन की खली ॥७७२॥

ਪੁਨ ਬੈਠ ਮੰਤ੍ਰ ਬਿਚਾਰਯੋ ॥

पुन बैठ मंत्र बिचारयो ॥

ਤੁਮ ਜਾਹੁ ਭਰਥ ਉਚਾਰਯੋ ॥

तुम जाहु भरथ उचारयो ॥

ਮੁਨ ਬਾਲ ਦ੍ਵੈ ਜਿਨ ਮਾਰੀਯੋ ॥

मुन बाल द्वै जिन मारीयो ॥

ਧਰਿ ਆਨ ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਰੀਯੋ ॥੭੭੩॥

धरि आन मोहि दिखारीयो ॥७७३॥

ਸਜ ਸੈਨ ਭਰਥ ਚਲੇ ਤਹਾਂ ॥

सज सैन भरथ चले तहां ॥

ਰਣ ਬਾਲ ਬੀਰ ਮੰਡੇ ਜਹਾਂ ॥

रण बाल बीर मंडे जहां ॥

ਬਹੁ ਭਾਤ ਬੀਰ ਸੰਘਾਰਹੀ ॥

बहु भात बीर संघारही ॥

ਸਰ ਓਘ ਪ੍ਰਓਘ ਪ੍ਰਹਾਰਹੀ ॥੭੭੪॥

सर ओघ प्रओघ प्रहारही ॥७७४॥

ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਔਰ ਭਭੀਛਨੰ ॥

सुग्रीव और भभीछनं ॥

ਹਨਵੰਤ ਅੰਗਦ ਰੀਛਨੰ ॥

हनवंत अंगद रीछनं ॥

ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਸੈਨ ਬਨਾਇ ਕੈ ॥

बहु भांति सैन बनाइ कै ॥

ਤਿਨ ਪੈ ਚਲਯੋ ਸਮੁਹਾਇ ਕੈ ॥੭੭੫॥

तिन पै चलयो समुहाइ कै ॥७७५॥

ਰਣ ਭੂਮਿ ਭਰਥ ਗਏ ਜਬੈ ॥

रण भूमि भरथ गए जबै ॥

ਮੁਨ ਬਾਲ ਦੋਇ ਲਖੇ ਤਬੈ ॥

मुन बाल दोइ लखे तबै ॥

ਦੁਇ ਕਾਕ ਪੱਛਾ ਸੋਭਹੀ ॥

दुइ काक पच्छा सोभही ॥

ਲਖਿ ਦੇਵ ਦਾਨੋ ਲੋਭਹੀ ॥੭੭੬॥

लखि देव दानो लोभही ॥७७६॥

ਭਰਥ ਬਾਚ ਲਵ ਸੋ ॥

भरथ बाच लव सो ॥

ਅਕੜਾ ਛੰਦ ॥

अकड़ा छंद ॥

ਮੁਨਿ ਬਾਲ ! ਛਾਡਹੁ ਗਰਬ ॥

मुनि बाल ! छाडहु गरब ॥

ਮਿਲਿ ਆਨ ਮੋਹੂ ਸਰਬ ॥

मिलि आन मोहू सरब ॥

ਲੈ ਜਾਂਹਿ ਰਾਘਵ ਤੀਰ ॥

लै जांहि राघव तीर ॥

ਤੁਹਿ ਨੈਕ ਦੈ ਕੈ ਚੀਰ ॥੭੭੭॥

तुहि नैक दै कै चीर ॥७७७॥

ਸੁਨਤੇ ਭਰੇ ਸਿਸ ਮਾਨ ॥

सुनते भरे सिस मान ॥

ਕਰ ਕੋਪ ਤਾਨ ਕਮਾਨ ॥

कर कोप तान कमान ॥

ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਸਾਇਕ ਛੋਰਿ ॥

बहु भांति साइक छोरि ॥

ਜਨ ਅਭ੍ਰ ਸਾਵਣ ਓਰ ॥੭੭੮॥

जन अभ्र सावण ओर ॥७७८॥

ਲਾਗੇ ਸੁ ਸਾਇਕ ਅੰਗ ॥

लागे सु साइक अंग ॥

ਗਿਰਗੇ ਸੁ ਬਾਹ ਉਤੰਗ ॥

गिरगे सु बाह उतंग ॥

ਕਹੂੰ ਅੰਗ ਭੰਗ ਸੁਬਾਹ ॥

कहूं अंग भंग सुबाह ॥

ਕਹੂੰ ਚਉਰ ਚੀਰ ਸਨਾਹ ॥੭੭੯॥

कहूं चउर चीर सनाह ॥७७९॥

ਕਹੂੰ ਚਿੱਤ੍ਰ ਚਾਰ ਕਮਾਨ ॥

कहूं चित्र चार कमान ॥

ਕਹੂੰ ਅੰਗ ਜੋਧਨ ਬਾਨ ॥

कहूं अंग जोधन बान ॥

ਕਹੂੰ ਅੰਗ ਘਾਇ ਭਭੱਕ ॥

कहूं अंग घाइ भभक्क ॥

ਕਹੂੰ ਸ੍ਰੋਣ ਸਰਤ ਛਲੱਕ ॥੭੮੦॥

कहूं स्रोण सरत छलक्क ॥७८०॥

ਕਹੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭਕੰਤ ॥

कहूं भूत प्रेत भकंत ॥

ਸੁ ਕਹੂੰ ਕਮੱਧ ਉਠੰਤ ॥

सु कहूं कमद्ध उठंत ॥

ਕਹੂੰ ਨਾਚ ਬੀਰ ਬੈਤਾਲ ॥

कहूं नाच बीर बैताल ॥

ਸੋ ਬਮਤ ਡਾਕਣਿ ਜੁਆਲ ॥੭੮੧॥

सो बमत डाकणि जुआल ॥७८१॥

ਰਣ ਘਾਇ ਘਾਏ ਵੀਰ ॥

रण घाइ घाए वीर ॥

ਸਭ ਸ੍ਰੋਣ ਭੀਗੇ ਚੀਰ ॥

सभ स्रोण भीगे चीर ॥

ਇਕ ਬੀਰ ਭਾਜਿ ਚਲੰਤ ॥

इक बीर भाजि चलंत ॥

ਇਕ ਆਨ ਜੁੱਧ ਜੁਟੰਤ ॥੭੮੨॥

इक आन जुद्ध जुटंत ॥७८२॥

ਇਕ ਐਂਚ ਐਂਚ ਕਮਾਨ ॥

इक ऐंच ऐंच कमान ॥

ਤਕ ਵੀਰ ਮਾਰਤ ਬਾਨ ॥

तक वीर मारत बान ॥

ਇਕ ਭਾਜ ਭਾਜ ਮਰੰਤ ॥

इक भाज भाज मरंत ॥

ਨਹੀ ਸੁਰਗ ਤਉਨ ਬਸੰਤ ॥੭੮੩॥

नही सुरग तउन बसंत ॥७८३॥

ਗਜ ਰਾਜ ਬਾਜ ਅਨੇਕ ॥

गज राज बाज अनेक ॥

ਜੁੱਝੇ ਨ ਬਾਚਾ ਏਕ ॥

जुझे न बाचा एक ॥

ਤਬ ਆਨ ਲੰਕਾ ਨਾਥ ॥

तब आन लंका नाथ ॥

ਜੁੱਝਯੋ ਸਿਸਨ ਕੇ ਸਾਥ ॥੭੮੪॥

जुझयो सिसन के साथ ॥७८४॥

ਬਹੋੜਾ ਛੰਦ ॥

बहोड़ा छंद ॥

ਲੰਕੇਸ ਕੇ ਉਰ ਮੋ ਤਕ ਬਾਨ ॥

लंकेस के उर मो तक बान ॥

ਮਾਰਯੋ ਰਾਮ ਸਿਸਤ ਜਿ ਕਾਨ ॥

मारयो राम सिसत जि कान ॥

ਤਬ ਗਿਰਯੋ ਦਾਨਵ ਸੁ ਭੂਮਿ ਮੱਧ ॥

तब गिरयो दानव सु भूमि मद्ध ॥

ਤਿਹ ਬਿਸੁਧ ਜਾਣ ਨਹੀ ਕੀਯੋ ਬੱਧ ॥੭੮੫॥

तिह बिसुध जाण नही कीयो बद्ध ॥७८५॥

ਤਬ ਰੁਕਯੋ ਤਾਸ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਆਨ ॥

तब रुकयो तास सुग्रीव आन ॥

ਕਹਾ ਜਾਤ ਬਾਲ ਨਹੀ ਪੈਸ ਜਾਨ ॥

कहा जात बाल नही पैस जान ॥

ਤਬ ਹਣਯੋ ਬਾਣ ਤਿਹ ਭਾਲ ਤੱਕ ॥

तब हणयो बाण तिह भाल तक्क ॥

ਤਿਹ ਲਗਯੋ ਭਾਲ ਮੋ ਰਹਯੋ ਚੱਕ ॥੭੮੬॥

तिह लगयो भाल मो रहयो चक्क ॥७८६॥

ਚਪ ਚਲੀ ਸੈਣ ਕਪਣੀ ਸੁ ਕ੍ਰੁੱਧ ॥

चप चली सैण कपणी सु क्रुद्ध ॥

ਨਲ ਨੀਲ ਹਨੂ ਅੰਗਦ ਸੁ ਜੁੱਧ ॥

नल नील हनू अंगद सु जुद्ध ॥

ਤਬ ਤੀਨ ਤੀਨ ਲੈ ਬਾਲ ਬਾਨ ॥

तब तीन तीन लै बाल बान ॥

ਤਿਹ ਹਣੋ ਭਾਲ ਮੋ ਰੋਸ ਠਾਨ ॥੭੮੭॥

तिह हणो भाल मो रोस ठान ॥७८७॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth