ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1413

ਦੁ ਪਿਸਰਸ਼ ਅਜ਼ਾਂ ਬੂਦ ਚੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ ਮਾਹ ॥

दु पिसरश अज़ां बूद चूं शमश माह ॥

ਕਿ ਰੌਸ਼ਨ ਤਬੀਯਤ ਹਕ਼ੀਕ਼ਤ ਗਵਾਹ ॥੯॥

कि रौशन तबीयत हक़ीक़त गवाह ॥९॥

ਕਿ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਦਸਤ ਅਸਤ ਚਾਲਾਕ ਜੰਗ ॥

कि गुसताख़ दसत असत चालाक जंग ॥

ਬ ਵਕ਼ਤੇ ਤਰੱਦਦ ਚੁ ਸ਼ੇਰੋ ਨਿਹੰਗ ॥੧੦॥

ब वक़ते तरद्दद चु शेरो निहंग ॥१०॥

ਦੁ ਪੀਲ ਅਫ਼ਕਨੋ ਹਮ ਚੁ ਸ਼ੇਰ ਅਫ਼ਕਨ ਅਸਤ ॥

दु पील अफ़कनो हम चु शेर अफ़कन असत ॥

ਬ ਵਕ਼ਤੇ ਵਗਾ ਸ਼ੇਰ ਰੋਈਂ ਤਨ ਅਸਤ ॥੧੧॥

ब वक़ते वगा शेर रोईं तन असत ॥११॥

ਯਕੇ ਖ਼ੂਬ ਰੋਇ ਓ ਦਿਗ਼ਰ ਤਨ ਚੁ ਸੀਮ ॥

यके ख़ूब रोइ ओ दिग़र तन चु सीम ॥

ਦੁ ਸੂਰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਰ ਆਜ਼ਮ ਅਜ਼ੀਮ ॥੧੨॥

दु सूरत सज़ावार आज़म अज़ीम ॥१२॥

ਵਜ਼ਾਂ ਮਾਦਰੇ ਬਰਕਸ ਆਸੁਫ਼ਤਹ ਗਸ਼ਤ ॥

वज़ां मादरे बरकस आसुफ़तह गशत ॥

ਚੁ ਮਰਦਸਤ ਗੁਲ ਹਮ ਚੁਨੀ ਗੁਲ ਪ੍ਰਸਤ ॥੧੩॥

चु मरदसत गुल हम चुनी गुल प्रसत ॥१३॥

ਸ਼ਬੰ ਗਾਹ ਦਰ ਖ਼ਾਬਗਾਹ ਆਮਦੰਦ ॥

शबं गाह दर ख़ाबगाह आमदंद ॥

ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਰ ਨਿਗਾਹ ਆਮਦੰਦ ॥੧੪॥

कि ज़ोरावरां दर निगाह आमदंद ॥१४॥

ਬੁਖ਼ਾਦੰਦ ਪਸ ਪੇਸ਼ ਖ਼ੁਰਦੋ ਕਲਾਂ ॥

बुख़ादंद पस पेश ख़ुरदो कलां ॥

ਮਯੋ ਰੋਦ ਰਾਮਸ਼ ਗਿਰਾਂ ਰਾ ਹੁਮਾਂ ॥੧੫॥

मयो रोद रामश गिरां रा हुमां ॥१५॥

ਬਿਦਾਨਿਸਤ ਕਿ ਅਜ਼ ਮਸਤੀਯਸ਼ ਮਸਤ ਗਸ਼ਤ ॥

बिदानिसत कि अज़ मसतीयश मसत गशत ॥

ਬਿਜ਼ਦ ਤੇਗ਼ ਖ਼ੁਦ ਦਸਤ ਹਰ ਦੋ ਸ਼ਿਕਸਤ ॥੧੬॥

बिज़द तेग़ ख़ुद दसत हर दो शिकसत ॥१६॥

ਬਿਜ਼ਦ ਹਰ ਦੋ ਦਸਤਸ਼ ਸਰੇ ਖ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ॥

बिज़द हर दो दसतश सरे ख़ेश ज़ोर ॥

ਬ ਜੁੰਬਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਬ ਕਰਦੰਦ ਸ਼ੋਰ ॥੧੭॥

ब जु्मबश दरामद ब करदंद शोर ॥१७॥

ਬਿਗੋਯਦ ਕਿ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਨ ਪਾਕ! ॥

बिगोयद कि ए मुसलमानान पाक! ॥

ਚਿਰਾ ਚੂੰ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਜ਼ੀ ਜਾਮਹ ਚਾਕ ॥੧੮॥

चिरा चूं कि कुशती अज़ी जामह चाक ॥१८॥

ਬਿਖ਼ੁਰਦੰਦ ਮਯ ਹਰ ਦੁ ਆਂ ਮਸਤ ਗਸ਼ਤ ॥

बिख़ुरदंद मय हर दु आं मसत गशत ॥

ਗਿਰਫ਼ਤੰਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੌਲਾਦ ਦਸਤ ॥੧੯॥

गिरफ़तंद शमशेर पौलाद दसत ॥१९॥

ਕਿ ਈਂ ਰਾ ਬਿਜ਼ਦ ਆਂ ਬਈ ਆਂ ਜਦੰਦ ॥

कि ईं रा बिज़द आं बई आं जदंद ॥

ਬ ਦੀਦਹ ਮਰਾ ਹਰ ਦੁ ਈਂ ਕੁਸ਼ਤਹ ਅੰਦ ॥੨੦॥

ब दीदह मरा हर दु ईं कुशतह अंद ॥२०॥

ਦਰੇਗਾ ਮਰਾ ਜਾ ਜ਼ਿਮੀ ਹਮ ਨ ਦਾਦ ॥

दरेगा मरा जा ज़िमी हम न दाद ॥

ਨ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਮਰਾ ਰਹ ਕੁਸ਼ਾਦ ॥੨੧॥

न दहलीज़ दोज़ख़ मरा रह कुशाद ॥२१॥

ਦੁ ਚਸ਼ਮੇ ਮਰਾ ਈਂ ਚਿ ਗਰਦੀਦ ਈਂ ॥

दु चशमे मरा ईं चि गरदीद ईं ॥

ਕਿ ਈਂ ਦੀਦਹੇ ਖ਼ੂਨ ਈਂ ਦੀਦ ਈਂ ॥੨੨॥

कि ईं दीदहे ख़ून ईं दीद ईं ॥२२॥

ਬਿਹਜ਼ ਮਨ ਤਨੇ ਤਰਕ ਦੁਨੀਯਾ ਕੁਨਮ ॥

बिहज़ मन तने तरक दुनीया कुनम ॥

ਫ਼ਕੀਰੇ ਸ਼ਵਮ ਮੁਲਕ ਚੀਂ ਮੇ ਰਵਮ ॥੨੩॥

फ़कीरे शवम मुलक चीं मे रवम ॥२३॥

ਬਿ ਗ਼ੁਫਤ ਈਂ ਸੁਖ਼ਨ ਰਾ ਕੁਨਦ ਜਾਮਹ ਚਾਕ ॥

बि ग़ुफत ईं सुख़न रा कुनद जामह चाक ॥

ਰਵਾਂ ਸ਼ੁਦ ਸੂਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਚਾਕ ਚਾਕ ॥੨੪॥

रवां शुद सूए दसतख़त चाक चाक ॥२४॥

ਕਿ ਓ ਜਾ ਬਦੀਦੰਦ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਾਬਗਾਹ ॥

कि ओ जा बदीदंद ख़ुश ख़ाबगाह ॥

ਨਿਸ਼ਸਤਹ ਅਸਤੁ ਬਰ ਗਾਉ ਬਾ ਜ਼ਨ ਚੁ ਮਾਹ ॥੨੫॥

निशसतह असतु बर गाउ बा ज़न चु माह ॥२५॥

ਬ ਪੁਰਸ਼ੀਦ ਓ ਰਾ ਕਿ ਏ ਨੇਕ ਜ਼ਨ! ॥

ब पुरशीद ओ रा कि ए नेक ज़न! ॥

ਹਮਾਂਯੂ ਦਰਖ਼ਤੇ ਚੁ ਸਰਵੇ ਚਮਨ? ॥੨੬॥

हमांयू दरख़ते चु सरवे चमन? ॥२६॥

ਕਿ ਹੂਰੋ ਪਰੀ ਤੋ ਚੁ ਨੂਰੇ ਜਹਾਂ? ॥

कि हूरो परी तो चु नूरे जहां? ॥

ਕਿ ਮਾਹੇ ਫ਼ਲਕ ਆਫ਼ਤਾਬੇ ਯਮਾਂ? ॥੨੭॥

कि माहे फ़लक आफ़ताबे यमां? ॥२७॥

ਨ ਹੂਰੋ ਪਰੀਅਮ ਨ ਨੂਰੇ ਜਹਾਂ ॥

न हूरो परीअम न नूरे जहां ॥

ਮਨਮ ਦੁਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਾਹਿਜਾਂ ਬਿਲਸਿਤਾਂ ॥੨੮॥

मनम दुख़तरे शाहिजां बिलसितां ॥२८॥

ਬ ਪੁਰਸ਼ਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਪਰਸਤਸ਼ ਨ ਮੂਦ ॥

ब पुरशश दरामद परसतश न मूद ॥

ਬਨਿਜ਼ਦਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਂ ਰਾ ਬ ਫ਼ੁਰਸਤ ਕਸੂਦ ॥੨੯॥

बनिज़दश ज़ुबां रा ब फ़ुरसत कसूद ॥२९॥

ਬ ਦੀਦਨ ਤੁਰਾ ਮਨ ਬਸ ਆਜ਼ੁਰਗਦਹਅਮ ॥

ब दीदन तुरा मन बस आज़ुरगदहअम ॥

ਬਿਗੋਈ ਤੁ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਖ਼ਸ਼ੀਦਹਅਮ ॥੩੦॥

बिगोई तु हर चीज़ बख़शीदहअम ॥३०॥

ਬ ਹੰਗਾਮ ਪੀਰੀ ਜਵਾਂ ਮੇ ਸ਼ਵਮ ॥

ब हंगाम पीरी जवां मे शवम ॥

ਬ ਮੁਲਕੇ ਹੁਮਾਂ ਯਾਰ ਮਨ ਮੇਰਵਮ ॥੩੧॥

ब मुलके हुमां यार मन मेरवम ॥३१॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth