ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1410

ਜ਼ਨੇ ਪੇਚ ਦਸਤਾਰ ਰਾ ਤਾਬਦਾਦ ॥

ज़ने पेच दसतार रा ताबदाद ॥

ਦਿਗ਼ਰ ਦਸਤ ਬਰ ਮੁਸ਼ਤ ਤੇਗਸ਼ ਨਿਹਾਦ ॥੩੭॥

दिग़र दसत बर मुशत तेगश निहाद ॥३७॥

ਬਿਜ਼ਦ ਤਾਜ਼ੀਯਾਨਹ ਬ ਹਰ ਚਾਰ ਚਾਰ ॥

बिज़द ताज़ीयानह ब हर चार चार ॥

ਬਗੁਫ਼ਤਾ ਕਿ ਏ ਬੇ ਖ਼ਬਰ! ਬੇ ਮੁਹਾਰ! ॥੩੮॥

बगुफ़ता कि ए बे ख़बर! बे मुहार! ॥३८॥

ਕਿ ਆਮਦ ਦਰੀਂ ਜਾ ਵਜ਼ਾ ਕਾਹ ਨੇਸਤ? ॥

कि आमद दरीं जा वज़ा काह नेसत? ॥

ਕਿ ਏਜ਼ਦ ਗਵਾਹ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾਂ ਯਕੇਸਤ ॥੩੯॥

कि एज़द गवाह असत यज़दां यकेसत ॥३९॥

ਦਰੋਗੇ ਮਰਾ ਬਰ ਗ਼ਫ਼ੂਰੇ ਗੁਆਹਸਤ ॥

दरोगे मरा बर ग़फ़ूरे गुआहसत ॥

ਬਿਗੋਯਦ ਕਿ ਮਾਰਾ ਪਨਾਹੇ ਖ਼ੁਦਾਸਤ ॥੪੦॥

बिगोयद कि मारा पनाहे ख़ुदासत ॥४०॥

ਰਿਹਾਈ ਦਿਹੰਦਹ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਤਖ਼ਤ ॥

रिहाई दिहंदह ख़ुदावंद तख़त ॥

ਵਿਦਾ ਗਸ਼ਤ ਜ਼ੋ ਮੰਜ਼ਲੋ ਜਾਇ ਸਖ਼ਤ ॥੪੧॥

विदा गशत ज़ो मंज़लो जाइ सख़त ॥४१॥

ਬਿਦਿਹ ਸਾਕ਼ੀਯਾ! ਸਾਗਰੇ ਸਬਜ਼ ਪਾਨ ॥

बिदिह साक़ीया! सागरे सबज़ पान ॥

ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਊਰ ਅਸਤ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹਾਨ ॥੪੨॥

कि साहिब शऊर असत ज़ाहर जहान ॥४२॥

ਬਿਦਿਹ ਸਾਕ਼ੀਯਾ! ਜਾਮ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਰੰਗ ॥

बिदिह साक़ीया! जाम फ़ीरोज़ रंग ॥

ਕਿ ਦਰ ਵਕ਼ਤ ਸ਼ਬ ਚੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੇ ਰੋਜ਼ ਜੰਗ ॥੪੩॥੬॥

कि दर वक़त शब चूं ख़ुशे रोज़ जंग ॥४३॥६॥ੴ ਵਾਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥

ੴ वाहगुरू जी की फ़तह ॥

ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ॥

ख़ुदावंद बख़शिंदहे बेशुमार ॥

ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਅਸਤ ਸਾਹਿਬ ਦਿਯਾਰ ॥੧॥

कि ज़ाहर ज़हूर असत साहिब दियार ॥१॥

ਤਬੀਅਤ ਬਹਾਲਸਤ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ॥

तबीअत बहालसत हुसनल जमाल ॥

ਚੁ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲੋ ਫ਼ਜ਼ੀਲਤ ਕ਼ਮਾਲ ॥੨॥

चु हुसनल जमालो फ़ज़ीलत क़माल ॥२॥

ਕਿ ਇਸਫ਼ੰਦ ਯਾਰ ਅਜ਼ ਜਹਾਂ ਰਖ਼ਤ ਬੁਰਦ ॥

कि इसफ़ंद यार अज़ जहां रख़त बुरद ॥

ਨਸਬ ਨਾਮਹੇ ਖ਼ੁਦ ਬ ਬਹਿਮਨ ਸਪੁਰਦ ॥੩॥

नसब नामहे ख़ुद ब बहिमन सपुरद ॥३॥

ਅਜ਼ਾਂ ਦੁਖ਼ਤਰੇ ਹਮ ਚੁ ਪਰਰੇ ਹੁਮਾਇ ॥

अज़ां दुख़तरे हम चु पररे हुमाइ ॥

ਚੁ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਅਸਤ ਦਉਲਤ ਫ਼ਿਜ਼ਾਇ ॥੪॥

चु हुसनल जमाल असत दउलत फ़िज़ाइ ॥४॥

ਚੁ ਬਹਮਨ ਸ਼ਹ ਅਜ਼ ਈਂ ਜਹਾਂ ਬੁਰਦ ਰਖ਼ਤ ॥

चु बहमन शह अज़ ईं जहां बुरद रख़त ॥

ਬ ਦੁਖ਼ਤਰ ਸੁਪਰਦੰਦ ਆਂ ਤਾਜ ਤਖ਼ਤ ॥੫॥

ब दुख़तर सुपरदंद आं ताज तख़त ॥५॥

ਨਿਸ਼ਸਤੰਦ ਬਰ ਤਖ਼ਤ ਰੂਮੀ ਹੁਮਾਇ ॥

निशसतंद बर तख़त रूमी हुमाइ ॥

ਕਿ ਬੁਸਤਾਂ ਬਹਾਰ ਅਸਤੁ ਸੂਰਤ ਫ਼ਿਜ਼ਾਇ ॥੬॥

कि बुसतां बहार असतु सूरत फ़िज़ाइ ॥६॥

ਚੁ ਬੁਗ਼ਜ਼ਸ਼ਤ ਬਰ ਵੈ ਜ਼ਿ ਦਹ ਸਾਲ ਚਾਰ ॥

चु बुग़ज़शत बर वै ज़ि दह साल चार ॥

ਕਿ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਦਹ ਸਬਜ਼ਹੇ ਨੌਬਹਾਰ ॥੭॥

कि पैदा शुदह सबज़हे नौबहार ॥७॥

ਬਹਾਰੇ ਜਵਾਨੀ ਬ ਨਉਬਤ ਰਸੀਦ ॥

बहारे जवानी ब नउबत रसीद ॥

ਚੁ ਬੁਸਤਾਂ ਗੁਲੇ ਸੁਰਖ਼ ਬੇਰੂੰ ਕਸ਼ੀਦ ॥੮॥

चु बुसतां गुले सुरख़ बेरूं कशीद ॥८॥

ਬ ਹੁਸਨ ਅਮਦਸ਼ ਤੂਤੀਏ ਨੌਬਹਾਰ ॥

ब हुसन अमदश तूतीए नौबहार ॥

ਚੁ ਮਾਹੇ ਕਿ ਬਰਖ਼ੁਦ ਕੁਨਦ ਨੌਬਹਾਰ ॥੯॥

चु माहे कि बरख़ुद कुनद नौबहार ॥९॥

ਮਿਜ਼ਾਜ਼ਸ਼ ਜ਼ਿ ਤਿਫ਼ਲੀ ਬਰੂੰ ਦਰ ਰਸੀਦ ॥

मिज़ाज़श ज़ि तिफ़ली बरूं दर रसीद ॥

ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਬਰਵੈ ਕਸ਼ੀਦ ॥੧੦॥

जवानी ज़ि आग़ाज़ बरवै कशीद ॥१०॥

ਵਿਦਾ ਸ਼ੁਦ ਅਜ਼ੋ ਹਾਲ ਤਿਫ਼ਲੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ॥

विदा शुद अज़ो हाल तिफ़ली मिज़ाज ॥

ਬਹਾਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦਰਾਮਦ ਬੁਬਾਜ਼ ॥੧੧॥

बहारे जवानी दरामद बुबाज़ ॥११॥

ਕਿ ਬਿਨਸ਼ਸਤ ਬਰ ਤਖ਼ਤ ਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਹੀ ॥

कि बिनशसत बर तख़त शाहन शही ॥

ਬ ਕਲਮ ਅੰਦਰ ਆਵੇਖ਼ਤ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਮਹੀ ॥੧੨॥

ब कलम अंदर आवेख़त काग़ज़ मही ॥१२॥

ਨਜ਼ਰ ਕਰਦ ਬਰ ਬਚਹ ਗੌਹਰ ਨਿਗਾਰ ॥

नज़र करद बर बचह गौहर निगार ॥

ਕਿ ਬੁਰਦ ਅੰਦਰੂੰਨ ਸ਼ਬ ਵਕ਼ਤੇ ਗ਼ੁਬਾਰ ॥੧੩॥

कि बुरद अंदरूंन शब वक़ते ग़ुबार ॥१३॥

ਬਿਆਵੇਖ਼ਤ ਬਾ ਓ ਦੁ ਸੇ ਚਾਰ ਮਾਹ ॥

बिआवेख़त बा ओ दु से चार माह ॥

ਕਿ ਸ਼ਿਕਮਸ਼ ਫ਼ਰੋਮਾਂਦ ਅਜ਼ ਤੁਖ਼ਮਿ ਸ਼ਾਹ ॥੧੪॥

कि शिकमश फ़रोमांद अज़ तुख़मि शाह ॥१४॥

ਚੁ ਨਹ ਮਾਹ ਗਸ਼ਤਹ ਬ ਆਂ ਬਿਸਤਨੀ ॥

चु नह माह गशतह ब आं बिसतनी ॥

ਬ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਰਗੇ ਖ਼ੁਸ਼ਤਨੀ ॥੧੫॥

ब कोशश दरामद रगे ख़ुशतनी ॥१५॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth