ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1399

ਕਿ ਪਸ ਪਰਦਹ ਚੁਗ਼ਲੀ, ਸ਼ੁਨੀਦਨ ਨ ਕਸ ॥

कि पस परदह चुग़ली, शुनीदन न कस ॥

ਵਜ਼ਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਕਿ ਗੋਈ ਸ਼ਹਸ ॥੪੩॥

वज़ां ख़ुद शनासी, कि गोई शहस ॥४३॥

ਕਸੇ ਕਾਰ ਬਦਰਾ ਨ ਗੀਰੰਦ ਬੋਇ ॥

कसे कार बदरा न गीरंद बोइ ॥

ਕਿ ਓ ਹਸਤ ਬੇ ਬੀਨਿਓ ਨੇਕ ਖ਼ੋਇ ॥੪੪॥

कि ओ हसत बे बीनिओ नेक ख़ोइ ॥४४॥

ਨ ਹਉਲੋ ਦਿਗ਼ਰ, ਹਸਤ ਜੁਜ਼ਬਾ ਖ਼ੁਦਾਇ ॥

न हउलो दिग़र, हसत जुज़बा ख़ुदाइ ॥

ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਵਰਾਂ, ਰਾ ਦਰਾਰਦ ਜ਼ਿ ਪਾਇ ॥੪੫॥

कि हिमत वरां, रा दरारद ज़ि पाइ ॥४५॥

ਬ ਹੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਹਮਹ ਵਕ਼ਤ ਜੰਗ ॥

ब होश अंदर आमद हमह वक़त जंग ॥

ਕਿ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੁਨਦ ਪਾਇ ਬ ਤੀਰੋ ਤੁਫ਼ੰਗ ॥੪੬॥

कि कोशश कुनद पाइ ब तीरो तुफ़ंग ॥४६॥

ਕਿ ਦਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਓ ਹਿੰਮਤ ਅਸਤ ॥

कि दरकार इनसाफ ओ हिमत असत ॥

ਕਿ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਇ ਓ ਆਜਜ਼ ਅਸਤ ॥੪੭॥

कि दर पेश गुरबाइ ओ आजज़ असत ॥४७॥

ਨ ਹੀਲਹ ਕੁਨਦ ਵਕ਼ਤ ਦਰ ਕਾਰ ਜ਼ਾਰ ॥

न हीलह कुनद वक़त दर कार ज़ार ॥

ਨ ਹੈਬਤ ਕੁਨਦ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ॥੪੮॥

न हैबत कुनद दुशमना बेशुमार ॥४८॥

ਹਰਾਂ ਕਸ ਕਿ ਜ਼ੀਂ ਹਸਤ ਗਾਜ਼ੀ ਬਵਦ ॥

हरां कस कि ज़ीं हसत गाज़ी बवद ॥

ਬ ਕਾਰੇ ਜਹਾਂ ਰਜ਼ਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕੁਨਦ ॥੪੯॥

ब कारे जहां रज़म साज़ी कुनद ॥४९॥

ਕਸੇ ਰਾ ਕਿ ਈਂ ਕਾਰ ਆਯਦ ਪਸੰਦ ॥

कसे रा कि ईं कार आयद पसंद ॥

ਵਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਹਿ ਬਾਸ਼ਦ ਜਹਾਂ ਅਰਜ਼ਮੰਦ ॥੫੦॥

वज़ां शाहि बाशद जहां अरज़मंद ॥५०॥

ਸ਼ੁਨੀਦ ਈਂ ਸੁਖ਼ਨ ਦਉਰ ਦਾਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ॥

शुनीद ईं सुख़न दउर दाना वज़ीर ॥

ਕਿ ਆਕਲ ਸ਼ਨਾਸ ਅਸਤ ਪੋਜ਼ਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ॥੫੧॥

कि आकल शनास असत पोज़श पज़ीर ॥५१॥

ਕਸੇ ਰਾ ਸ਼ਨਾਸਦ ਬ ਅਕ਼ਲੇ ਬਿਹੀ ॥

कसे रा शनासद ब अक़ले बिही ॥

ਮਰੋ ਰਾ ਬਿਦਿਹ ਤਾਜੁ ਤਖ਼ਤੋ ਮਹੀ ॥੫੨॥

मरो रा बिदिह ताजु तख़तो मही ॥५२॥

ਬ ਬਖ਼ਸ਼ੀਦ ਓ ਰਾ ਮਹੀ ਤਖ਼ਤ ਤਾਜ ॥

ब बख़शीद ओ रा मही तख़त ताज ॥

ਗਰ ਓ ਰਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਰਈਯਤ ਨਿਵਾਜ਼ ॥੫੩॥

गर ओ रा शनासी रईयत निवाज़ ॥५३॥

ਬ ਹੈਰਤ ਦਰ ਆਮਦ ਬਪਿਸਰਾਂ ਚਹਾਰ ॥

ब हैरत दर आमद बपिसरां चहार ॥

ਕਸੇ ਗੋਇ ਗੀਰਦ ਹਮਹ ਵਕ਼ਤ ਕਾਰ ॥੫੪॥

कसे गोइ गीरद हमह वक़त कार ॥५४॥

ਹਰਾਂ ਕਸ ਕਿ ਰਾ ਅਕ਼ਲ ਯਾਰੀ ਦਿਹਦ ॥

हरां कस कि रा अक़ल यारी दिहद ॥

ਬ ਕਾਰੇ ਜਹਾਂ ਕਾਮਗਾਰੀ ਕੁਨਦ ॥੫੫॥

ब कारे जहां कामगारी कुनद ॥५५॥

ਬਿਦਿਹ ਸਾਕ਼ੀਯਾ ਸਾਗ਼ਰੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ॥

बिदिह साक़ीया साग़रे सबज़ रंग ॥

ਕਿ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰ ਅਸਤ ਦਰ ਵਕ਼ਤ ਜੰਗ ॥੫੬॥

कि मारा बकार असत दर वक़त जंग ॥५६॥

ਬਿਦਿਹ ਸਾਕ਼ੀਯਾ ਸਾਗ਼ਰੇ ਨੈਨ ਪਾਨ ॥

बिदिह साक़ीया साग़रे नैन पान ॥

ਕੁਨਦ ਪੀਰ ਸਦ ਸਾਲਹ ਰਾ ਨਉ ਜਵਾਨ ॥੫੭॥੩॥

कुनद पीर सद सालह रा नउ जवान ॥५७॥३॥ੴ ਵਾਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥

ੴ वाहगुरू जी की फ़तह ॥

ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੰਦ ਅਸਤੁ ਰਾਜ਼ਕ਼ ਰਹੀਮ ॥

कि रोज़ी दिहंद असतु राज़क़ रहीम ॥

ਰਹਾਈ ਦਿਹੋ ਰਹਿਨੁਮਾਏ ਕਰੀਮ ॥੧॥

रहाई दिहो रहिनुमाए करीम ॥१॥

ਦਿਲ ਅਫ਼ਜ਼ਾਇ ਦਾਨਸ਼ ਦਿਹੋ ਦਾਦਗਰ ॥

दिल अफ़ज़ाइ दानश दिहो दादगर ॥

ਰਜ਼ਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੋ ਹਰ ਹੁਨਰ ॥੨॥

रज़ा बख़श रोज़ी दिहो हर हुनर ॥२॥

ਹਿਕਾਯਤ ਸ਼ੁਨੀਦਮ ਯਕੇ ਨੇਕ ਜ਼ਨ ॥

हिकायत शुनीदम यके नेक ज़न ॥

ਚੁ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਕੱਦੇ ਬ ਜੋਏ ਚਮਨ ॥੩॥

चु शमशाद कद्दे ब जोए चमन ॥३॥

ਕਿ ਓ ਰਾ ਪਦਰ ਰਾਜਹੇ ਉਤਰ ਦੇਸ਼ ॥

कि ओ रा पदर राजहे उतर देश ॥

ਬ ਸ਼ੀਰੀਂ ਜ਼ੁਬਾਂ ਹਮ ਚ ਇਖ਼ਲਾਸ ਕੇਸ਼ ॥੪॥

ब शीरीं ज़ुबां हम च इख़लास केश ॥४॥

ਕਿ ਆਮਦ ਬਰਾਏ ਹਮਹ ਗ਼ੁਸਲ ਗੰਗ ॥

कि आमद बराए हमह ग़ुसल गंग ॥

ਚੁ ਕੈਬਰ ਕਮਾਂ ਹਮ ਚੁ ਤੀਰੇ ਤੁਫ਼ੰਗ ॥੫॥

चु कैबर कमां हम चु तीरे तुफ़ंग ॥५॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth