ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1209

ਜੇ ਨਰ ਕਛੁ ਧਨ ਬਿਪ੍ਰਹਿ ਦੈ ਹੈ ॥

जे नर कछु धन बिप्रहि दै है ॥

ਆਗੇ ਮਾਂਗ ਦਸ ਗੁਨੋ ਲੈਹੈ ॥

आगे मांग दस गुनो लैहै ॥

ਜੋ ਬਿਪ੍ਰਨ ਬਿਨੁ ਅਨਤੈ ਦੇਹੀ ॥

जो बिप्रन बिनु अनतै देही ॥

ਤਾ ਕੌ ਕਛੁ ਸੁ ਫਲੈ ਨਹਿ ਸੇਈ ॥੧੦੮॥

ता कौ कछु सु फलै नहि सेई ॥१०८॥

ਅੜਿਲ ॥

अड़िल ॥

ਤਬੈ ਕੁਅਰਿ ਪ੍ਰਤਿਮਾ; ਸਿਵ ਕੀ ਕਰ ਮੈ ਲਈ ॥

तबै कुअरि प्रतिमा; सिव की कर मै लई ॥

ਹਸਿ ਹਸਿ ਕਰਿ ਦਿਜ ਕੇ ਮੁਖ; ਕਸਿ ਕਸਿ ਕੈ ਦਈ ॥

हसि हसि करि दिज के मुख; कसि कसि कै दई ॥

ਸਾਲਿਗ੍ਰਾਮ ਭੇ ਦਾਂਤਿ; ਫੋਰਿ ਸਭ ਹੀ ਦੀਏ ॥

सालिग्राम भे दांति; फोरि सभ ही दीए ॥

ਹੋ ਛੀਨਿ ਛਾਨਿ ਕਰਿ ਬਸਤ੍ਰ; ਮਿਸ੍ਰ ਕੇ ਸਭ ਲੀਏ ॥੧੦੯॥

हो छीनि छानि करि बसत्र; मिस्र के सभ लीए ॥१०९॥

ਕਹੋ ਮਿਸ੍ਰ! ਅਬ ਰੁਦ੍ਰ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹ ਗਯੋ? ॥

कहो मिस्र! अब रुद्र तिहारो कह गयो? ॥

ਜਿਹ ਸੇਵਤ ਥੋ ਸਦਾ; ਦਾਂਤਿ ਛੈ ਤਿਨ ਕਿਯੋ ॥

जिह सेवत थो सदा; दांति छै तिन कियो ॥

ਜਿਹ ਲਿੰਗਹਿ ਕੌ ਜਪਤੇ; ਕਾਲ ਬਤਾਇਯੋ ॥

जिह लिंगहि कौ जपते; काल बताइयो ॥

ਹੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੋ ਤੁਮਰੇ; ਮੁਖ ਮਹਿ ਆਇਯੋ ॥੧੧੦॥

हो अंत काल सो तुमरे; मुख महि आइयो ॥११०॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਤਾ ਕੋ ਦਰਬੁ ਛੀਨਿ ਜੋ ਲਿਯੋ ॥

ता को दरबु छीनि जो लियो ॥

ਜੋ ਸਭ ਦਾਨ ਦਿਜਨ ਕਰਿ ਦਿਯੋ ॥

जो सभ दान दिजन करि दियो ॥

ਕਹਿਯੋ ਮਿਸ੍ਰ! ਕਛੁ ਚਿੰਤ ਨ ਕਰਹੂੰ ॥

कहियो मिस्र! कछु चिंत न करहूं ॥

ਦਾਨ ਦਸ ਗੁਨੋ ਆਗੈ ਫਰਹੂੰ ॥੧੧੧॥

दान दस गुनो आगै फरहूं ॥१११॥

ਕਬਿਤੁ ॥

कबितु ॥

ਔਰਨ ਕੋ ਕਹਤ ਲੁਟਾਵੋ ਤੁਮ, ਖਾਹੁ ਧਨ; ਆਪੁ ਪਹਿਤੀ ਮੈ ਡਾਰਿ ਖਾਤ, ਨ ਬਿਸਾਰ ਹੈਂ ॥

औरन को कहत लुटावो तुम, खाहु धन; आपु पहिती मै डारि खात, न बिसार हैं ॥

ਬਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰਪੰਚੀ, ਪਰਪਚੰਨ ਕੋ ਲੀਏ ਫਿਰੈ; ਦਿਨ ਹੀ ਮੈ ਲੋਗਨ ਕੋ ਲੂਟਤ ਬਜਾਰ ਹੈਂ ॥

बडे ही प्रपंची, परपचंन को लीए फिरै; दिन ही मै लोगन को लूटत बजार हैं ॥

ਹਾਥ ਤੇ ਨ ਕੌਡੀ ਦੇਤ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਮਾਂਗ ਲੇਤ; ਪੁਤ੍ਰੀ ਕਹਤ, ਤਾ ਸੋ ਕਰੈ ਬਿਭਚਾਰ ਹੈਂ ॥

हाथ ते न कौडी देत, कौडी कौडी मांग लेत; पुत्री कहत, ता सो करै बिभचार हैं ॥

ਲੋਭਤਾ ਕੇ ਜਏ ਹੈਂ, ਕਿ ਮਮਤਾ ਕੇ ਭਏ ਹੈਂ; ਏ ਸੂਮਤਾ ਕੇ ਪੁਤ੍ਰ, ਕੈਧੌ ਦਰਿਦ੍ਰਾਵਤਾਰ ਹੈਂ ॥੧੧੨॥

लोभता के जए हैं, कि ममता के भए हैं; ए सूमता के पुत्र, कैधौ दरिद्रावतार हैं ॥११२॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਪਹਤੀ ਬਿਖੈ ਬਿਸਾਰ ਨ ਡਾਰਹਿ ॥

पहती बिखै बिसार न डारहि ॥

ਔਰਨ ਪਾਸ ਗਾਲ ਕੋ ਮਾਰਹਿ ॥

औरन पास गाल को मारहि ॥

ਜਨਿਯਤ ਕਿਸੀ ਦੇਸ ਕੇ ਰਾਜਾ ॥

जनियत किसी देस के राजा ॥

ਕੌਡੀ ਕੇ ਆਵਤ ਨਹਿ ਕਾਜਾ ॥੧੧੩॥

कौडी के आवत नहि काजा ॥११३॥

ਜੌ ਇਨ ਮੰਤ੍ਰ ਜੰਤ੍ਰ ਸਿਧਿ ਹੋਈ ॥

जौ इन मंत्र जंत्र सिधि होई ॥

ਦਰ ਦਰ ਭੀਖਿ ਨ ਮਾਂਗੈ ਕੋਈ ॥

दर दर भीखि न मांगै कोई ॥

ਏਕੈ ਮੁਖ ਤੇ ਮੰਤ੍ਰ ਉਚਾਰੈ ॥

एकै मुख ते मंत्र उचारै ॥

ਧਨ ਸੌ ਸਕਲ ਧਾਮ ਭਰਿ ਡਾਰੈ ॥੧੧੪॥

धन सौ सकल धाम भरि डारै ॥११४॥

ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸਨ ਏ ਜਿਨੈ ਬਖਾਨੈ ॥

राम क्रिसन ए जिनै बखानै ॥

ਸਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਏ ਜਾਹਿ ਪ੍ਰਮਾਨੈ ॥

सिव ब्रहमा ए जाहि प्रमानै ॥

ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰੇ ॥

ते सभ ही स्री काल संघारे ॥

ਕਾਲ ਪਾਇ ਕੈ ਬਹੁਰਿ ਸਵਾਰੇ ॥੧੧੫॥

काल पाइ कै बहुरि सवारे ॥११५॥

ਕੇਤੇ ਰਾਮਚੰਦ ਅਰੁ ਕ੍ਰਿਸਨਾ ॥

केते रामचंद अरु क्रिसना ॥

ਕੇਤੇ ਚਤੁਰਾਨਨ ਸਿਵ ਬਿਸਨਾ ॥

केते चतुरानन सिव बिसना ॥

ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਏ ਕਵਨ ਬਿਚਾਰੇ? ॥

चंद सूरज ए कवन बिचारे? ॥

ਪਾਨੀ ਭਰਤ ਕਾਲ ਕੇ ਦ੍ਵਾਰੇ ॥੧੧੬॥

पानी भरत काल के द्वारे ॥११६॥

ਕਾਲ ਪਾਇ ਸਭ ਹੀ ਏ ਭਏ ॥

काल पाइ सभ ही ए भए ॥

ਕਾਲੋ ਪਾਇ ਕਾਲ ਹ੍ਵੈ ਗਏ ॥

कालो पाइ काल ह्वै गए ॥

ਕਾਲਹਿ ਪਾਇ ਬਹੁਰਿ ਅਵਤਰਿ ਹੈ ॥

कालहि पाइ बहुरि अवतरि है ॥

ਕਾਲਹਿ ਕਾਲ ਪਾਇ ਸੰਘਰਿ ਹੈ ॥੧੧੭॥

कालहि काल पाइ संघरि है ॥११७॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਸ੍ਰਾਪ ਰਾਛਸੀ ਕੇ ਦਏ; ਜੋ ਭਯੋ ਪਾਹਨ ਜਾਇ ॥

स्राप राछसी के दए; जो भयो पाहन जाइ ॥

ਤਾਹਿ ਕਹਤ ਪਰਮੇਸ੍ਰ ਤੈ; ਮਨ ਮਹਿ ਨਹੀ ਲਜਾਇ ॥੧੧੮॥

ताहि कहत परमेस्र तै; मन महि नही लजाइ ॥११८॥

ਦਿਜ ਬਾਚ ॥

दिज बाच ॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਤਬ ਦਿਜ ਅਧਿਕ ਕੋਪ ਹ੍ਵੈ ਗਯੋ ॥

तब दिज अधिक कोप ह्वै गयो ॥

ਭਰਭਰਾਇ ਠਾਢਾ ਉਠਿ ਭਯੋ ॥

भरभराइ ठाढा उठि भयो ॥

ਅਬ ਮੈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਪੈ ਜੈਹੌ ॥

अब मै इह राजा पै जैहौ ॥

ਤਹੀ ਬਾਂਧਿ ਕਰਿ ਤੋਹਿ ਮੰਗੈ ਹੌ ॥੧੧੯॥

तही बांधि करि तोहि मंगै हौ ॥११९॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth