ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 645

ਚੰਦਨ ਘਸਤ ਨਾਰਿ ਸੁਭ ਧਰਮਾ ॥

चंदन घसत नारि सुभ धरमा ॥

ਏਕ ਚਿਤ ਹ੍ਵੈ ਆਪਨ ਘਰ ਮਾ ॥

एक चित ह्वै आपन घर मा ॥

ਏਕ ਚਿਤ ਨਹੀ ਚਿਤ ਚਲਾਵੈ ॥

एक चित नही चित चलावै ॥

ਪ੍ਰਿਤਮਾ ਚਿਤ੍ਰ ਬਿਲੋਕਿ ਲਜਾਵੈ ॥੧੯੬॥

प्रितमा चित्र बिलोकि लजावै ॥१९६॥

ਦਤ ਲਏ ਸੰਨ੍ਯਾਸਨ ਸੰਗਾ ॥

दत लए संन्यासन संगा ॥

ਜਾਤ ਭਯੋ ਤਹ ਭੇਟਤ ਅੰਗਾ ॥

जात भयो तह भेटत अंगा ॥

ਸੀਸ ਉਚਾਇ ਨ ਤਾਸ ਨਿਹਾਰਾ ॥

सीस उचाइ न तास निहारा ॥

ਰਾਵ ਰੰਕ ਕੋ ਜਾਤ ਬਿਚਾਰਾ ॥੧੯੭॥

राव रंक को जात बिचारा ॥१९७॥

ਤਾ ਕੋ ਦਤ ਬਿਲੋਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ॥

ता को दत बिलोकि प्रभावा ॥

ਅਸਟਮ ਗੁਰੂ ਤਾਹਿ ਠਹਰਾਵਾ ॥

असटम गुरू ताहि ठहरावा ॥

ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਇਹ ਚੇਰਕਾ ਸਭਾਗੀ ॥

धंनि धंनि इह चेरका सभागी ॥

ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਥ ਸੰਗਿ ਲਾਗੀ ॥੧੯੮॥

जा की प्रीति नाथ संगि लागी ॥१९८॥

ਐਸ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰਿ ਹੇਤ ਲਗਇਯੈ ॥

ऐस प्रीति हरि हेत लगइयै ॥

ਤਬ ਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪਇਯੈ ॥

तब ही नाथ निरंजन पइयै ॥

ਬਿਨੁ ਚਿਤਿ ਦੀਨ ਹਾਥਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥

बिनु चिति दीन हाथि नही आवै ॥

ਚਾਰ ਬੇਦ ਇਮਿ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ ॥੧੯੯॥

चार बेद इमि भेद बतावै ॥१९९॥

ਇਤਿ ਚੇਰਕਾ ਅਸਟਮੋ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤੰ ॥੮॥

इति चेरका असटमो गुरू समापतं ॥८॥


ਅਥ ਬਨਜਾਰਾ ਨਵਮੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ ॥

अथ बनजारा नवमो गुरू कथनं ॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਆਗੇ ਚਲਾ ਜੋਗ ਜਟ ਧਾਰੀ ॥

आगे चला जोग जट धारी ॥

ਲਏ ਸੰਗਿ ਚੇਲਕਾ ਅਪਾਰੀ ॥

लए संगि चेलका अपारी ॥

ਦੇਖਤ ਬਨਖੰਡ ਨਗਰ ਪਹਾਰਾ ॥

देखत बनखंड नगर पहारा ॥

ਆਵਤ ਲਖਾ ਏਕ ਬਨਜਾਰਾ ॥੨੦੦॥

आवत लखा एक बनजारा ॥२००॥

ਧਨ ਕਰ ਭਰੇ ਸਬੈ ਭੰਡਾਰਾ ॥

धन कर भरे सबै भंडारा ॥

ਚਲਾ ਸੰਗ ਲੈ ਟਾਡ ਅਪਾਰਾ ॥

चला संग लै टाड अपारा ॥

ਅਮਿਤ ਗਾਵ ਲਵੰਗਨ ਕੇ ਭਰੇ ॥

अमित गाव लवंगन के भरे ॥

ਬਿਧਨਾ ਤੇ ਨਹੀ ਜਾਤ ਬਿਚਰੇ ॥੨੦੧॥

बिधना ते नही जात बिचरे ॥२०१॥

ਰਾਤਿ ਦਿਵਸ ਤਿਨ ਦ੍ਰਬ ਕੀ ਆਸਾ ॥

राति दिवस तिन द्रब की आसा ॥

ਬੇਚਨ ਚਲਾ ਛਾਡਿ ਘਰ ਵਾਸਾ ॥

बेचन चला छाडि घर वासा ॥

ਔਰ ਆਸ ਦੂਸਰ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

और आस दूसर नही कोई ॥

ਏਕੈ ਆਸ ਬਨਜ ਕੀ ਹੋਈ ॥੨੦੨॥

एकै आस बनज की होई ॥२०२॥

ਛਾਹ ਧੂਪ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਮਾਨੈ ॥

छाह धूप को त्रास न मानै ॥

ਰਾਤਿ ਅਉ ਦਿਵਸ ਗਵਨ ਈ ਠਾਨੈ ॥

राति अउ दिवस गवन ई ठानै ॥

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਅਉਰ ਨ ਬਾਤਾ ॥

पाप पुंन की अउर न बाता ॥

ਏਕੈ ਰਸ ਮਾਤ੍ਰਾ ਕੇ ਰਾਤਾ ॥੨੦੩॥

एकै रस मात्रा के राता ॥२०३॥

ਤਾ ਕਹ ਦੇਖਿ ਦਤ ਹਰਿ ਭਗਤੂ ॥

ता कह देखि दत हरि भगतू ॥

ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਜਗਤਿ ਜਗ ਮਗਤੂ ॥

जा कर रूप जगति जग मगतू ॥

ਐਸ ਭਾਂਤਿ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਈਐ ॥

ऐस भांति जो साहिब धिआईऐ ॥

ਤਬ ਹੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਈਐ ॥੨੦੪॥

तब ही पुरख पुरातन पाईऐ ॥२०४॥

ਇਤਿ ਬਨਜਾਰਾ ਨਉਮੋ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤੰ ॥੯॥

इति बनजारा नउमो गुरू समापतं ॥९॥


ਅਥ ਕਾਛਨ ਦਸਮੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ ॥

अथ काछन दसमो गुरू कथनं ॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਚਲਾ ਮੁਨੀ ਤਜਿ ਪਰਹਰਿ ਆਸਾ ॥

चला मुनी तजि परहरि आसा ॥

ਮਹਾ ਮੋਨਿ ਅਰੁ ਮਹਾ ਉਦਾਸਾ ॥

महा मोनि अरु महा उदासा ॥

ਪਰਮ ਤਤ ਬੇਤਾ ਬਡਭਾਗੀ ॥

परम तत बेता बडभागी ॥

ਮਹਾ ਮੋਨ ਹਰਿ ਕੋ ਅਨੁਰਾਗੀ ॥੨੦੫॥

महा मोन हरि को अनुरागी ॥२०५॥

ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪੂਰੋ ਬਡਭਾਗੀ ॥

परम पुरख पूरो बडभागी ॥

ਮਹਾ ਮੁਨੀ ਹਰਿ ਕੇ ਰਸ ਪਾਗੀ ॥

महा मुनी हरि के रस पागी ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤ ਖਟ ਗੁਨ ਰਸ ਲੀਨਾ ॥

ब्रहम भगत खट गुन रस लीना ॥

ਏਕ ਨਾਮ ਕੇ ਰਸ ਸਉ ਭੀਨਾ ॥੨੦੬॥

एक नाम के रस सउ भीना ॥२०६॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth