ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 631

ਪਾਧਰੀ ਛੰਦ ॥

पाधरी छंद ॥

ਉਪਜਿਓ ਸੁ ਦਤ ਮੋਨੀ ਮਹਾਨ ॥

उपजिओ सु दत मोनी महान ॥

ਦਸ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨ ॥

दस चार चार बिदिआ निधान ॥

ਸਾਸਤ੍ਰਗਿ ਸੁਧ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ॥

सासत्रगि सुध सुंदर सरूप ॥

ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਗਣ ਸਰਬ ਭੂਪ ॥੩੭॥

अवधूत रूप गण सरब भूप ॥३७॥

ਸੰਨਿਆਸ ਜੋਗ ਕਿਨੋ ਪ੍ਰਕਾਸ ॥

संनिआस जोग किनो प्रकास ॥

ਪਾਵਨ ਪਵਿਤ ਸਰਬਤ੍ਰ ਦਾਸ ॥

पावन पवित सरबत्र दास ॥

ਜਨ ਧਰਿਓ ਆਨਿ ਬਪੁ ਸਰਬ ਜੋਗ ॥

जन धरिओ आनि बपु सरब जोग ॥

ਤਜਿ ਰਾਜ ਸਾਜ ਅਰੁ ਤਿਆਗ ਭੋਗ ॥੩੮॥

तजि राज साज अरु तिआग भोग ॥३८॥

ਆਛਿਜ ਰੂਪ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ ॥

आछिज रूप महिमा महान ॥

ਦਸ ਚਾਰਵੰਤ ਸੋਭਾ ਨਿਧਾਨ ॥

दस चारवंत सोभा निधान ॥

ਰਵਿ ਅਨਿਲ ਤੇਜ ਜਲ ਸੋ ਸੁਭਾਵ ॥

रवि अनिल तेज जल सो सुभाव ॥

ਉਪਜਿਆ ਜਗਤ ਸੰਨ੍ਯਾਸ ਰਾਵ ॥੩੯॥

उपजिआ जगत संन्यास राव ॥३९॥

ਸੰਨ੍ਯਾਸ ਰਾਜ ਭਏ ਦਤ ਦੇਵ ॥

संन्यास राज भए दत देव ॥

ਰੁਦ੍ਰਾਵਤਾਰ ਸੁੰਦਰ ਅਜੇਵ ॥

रुद्रावतार सुंदर अजेव ॥

ਪਾਵਕ ਸਮਾਨ ਭਯੇ ਤੇਜ ਜਾਸੁ ॥

पावक समान भये तेज जासु ॥

ਬਸੁਧਾ ਸਮਾਨ ਧੀਰਜ ਸੁ ਤਾਸੁ ॥੪੦॥

बसुधा समान धीरज सु तासु ॥४०॥

ਪਰਮੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਭਏ ਦੇਵ ਦਤ ॥

परमं पवित्र भए देव दत ॥

ਆਛਿਜ ਤੇਜ ਅਰੁ ਬਿਮਲ ਮਤਿ ॥

आछिज तेज अरु बिमल मति ॥

ਸੋਵਰਣ ਦੇਖਿ ਲਾਜੰਤ ਅੰਗ ॥

सोवरण देखि लाजंत अंग ॥

ਸੋਭੰਤ ਸੀਸ ਗੰਗਾ ਤਰੰਗ ॥੪੧॥

सोभंत सीस गंगा तरंग ॥४१॥

ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ ਅਲਿਪਤ ਰੂਪ ॥

आजान बाहु अलिपत रूप ॥

ਆਦਗ ਜੋਗ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ॥

आदग जोग सुंदर सरूप ॥

ਬਿਭੂਤ ਅੰਗ ਉਜਲ ਸੁ ਬਾਸ ॥

बिभूत अंग उजल सु बास ॥

ਸੰਨਿਆਸ ਜੋਗ ਕਿਨੋ ਪ੍ਰਕਾਸ ॥੪੨॥

संनिआस जोग किनो प्रकास ॥४२॥

ਅਵਿਲੋਕਿ ਅੰਗ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ॥

अविलोकि अंग महिमा अपार ॥

ਸੰਨਿਆਸ ਰਾਜ ਉਪਜਾ ਉਦਾਰ ॥

संनिआस राज उपजा उदार ॥

ਅਨਭੂਤ ਗਾਤ ਆਭਾ ਅਨੰਤ ॥

अनभूत गात आभा अनंत ॥

ਮੋਨੀ ਮਹਾਨ ਸੋਭਾ ਲਸੰਤ ॥੪੩॥

मोनी महान सोभा लसंत ॥४३॥

ਆਭਾ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਨੰਤ ॥

आभा अपार महिमा अनंत ॥

ਸੰਨ੍ਯਾਸ ਰਾਜ ਕਿਨੋ ਬਿਅੰਤ ॥

संन्यास राज किनो बिअंत ॥

ਕਾਂਪਿਆ ਕਪਟੁ ਤਿਹ ਉਦੇ ਹੋਤ ॥

कांपिआ कपटु तिह उदे होत ॥

ਤਤਛਿਨ ਅਕਪਟ ਕਿਨੋ ਉਦੋਤ ॥੪੪॥

ततछिन अकपट किनो उदोत ॥४४॥

ਮਹਿਮਾ ਅਛਿਜ ਅਨਭੂਤ ਗਾਤ ॥

महिमा अछिज अनभूत गात ॥

ਆਵਿਲੋਕਿ ਪੁਤ੍ਰ ਚਕਿ ਰਹੀ ਮਾਤ ॥

आविलोकि पुत्र चकि रही मात ॥

ਦੇਸਨ ਬਿਦੇਸ ਚਕਿ ਰਹੀ ਸਰਬ ॥

देसन बिदेस चकि रही सरब ॥

ਸੁਨਿ ਸਰਬ ਰਿਖਿਨ ਤਜਿ ਦੀਨ ਗਰਬ ॥੪੫॥

सुनि सरब रिखिन तजि दीन गरब ॥४५॥

ਸਰਬਤ੍ਰ ਪ੍ਯਾਲ ਸਰਬਤ੍ਰ ਅਕਾਸ ॥

सरबत्र प्याल सरबत्र अकास ॥

ਚਲ ਚਾਲ ਚਿਤੁ ਸੁੰਦਰ ਸੁ ਬਾਸ ॥

चल चाल चितु सुंदर सु बास ॥

ਕੰਪਾਇਮਾਨ ਹਰਖੰਤ ਰੋਮ ॥

क्मपाइमान हरखंत रोम ॥

ਆਨੰਦਮਾਨ ਸਭ ਭਈ ਭੋਮ ॥੪੬॥

आनंदमान सभ भई भोम ॥४६॥

ਥਰਹਰਤ ਭੂਮਿ ਆਕਾਸ ਸਰਬ ॥

थरहरत भूमि आकास सरब ॥

ਜਹ ਤਹ ਰਿਖੀਨ ਤਜਿ ਦੀਨ ਗਰਬ ॥

जह तह रिखीन तजि दीन गरब ॥

ਬਾਜੇ ਬਜੰਤ੍ਰ ਅਨੇਕ ਗੈਨ ॥

बाजे बजंत्र अनेक गैन ॥

ਦਸ ਦਿਉਸ ਪਾਇ ਦਿਖੀ ਨ ਰੈਣ ॥੪੭॥

दस दिउस पाइ दिखी न रैण ॥४७॥

ਜਹ ਤਹ ਬਜੰਤ੍ਰ ਬਾਜੇ ਅਨੇਕ ॥

जह तह बजंत्र बाजे अनेक ॥

ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਜਾਣੁ ਬਪੁ ਧਰਿ ਬਿਬੇਕ ॥

प्रगटिआ जाणु बपु धरि बिबेक ॥

ਸੋਭਾ ਅਪਾਰ ਬਰਨੀ ਨ ਜਾਇ ॥

सोभा अपार बरनी न जाइ ॥

ਉਪਜਿਆ ਆਨ ਸੰਨ੍ਯਾਸ ਰਾਇ ॥੪੮॥

उपजिआ आन संन्यास राइ ॥४८॥

ਜਨਮੰਤ ਲਾਗਿ ਉਠ ਜੋਗ ਕਰਮ ॥

जनमंत लागि उठ जोग करम ॥

ਹਤਿ ਕੀਓ ਪਾਪ ਪਰਚੁਰਿਓ ਧਰਮ ॥

हति कीओ पाप परचुरिओ धरम ॥

ਰਾਜਾਧਿਰਾਜ ਬਡ ਲਾਗ ਚਰਨ ॥

राजाधिराज बड लाग चरन ॥

ਸੰਨਿਆਸ ਜੋਗ ਉਠਿ ਲਾਗ ਕਰਨ ॥੪੯॥

संनिआस जोग उठि लाग करन ॥४९॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth