ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 613

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਬ ਦਿਖਿਯਤ ਸੁਖੀ ॥

जीअ जंत सब दिखियत सुखी ॥

ਤਰਿ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਆਵਤ ਨ ਦੁਖੀ ॥

तरि द्रिसटि आवत न दुखी ॥

ਸਬ ਠੌਰ ਠੌਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਬਸੀ ॥

सब ठौर ठौर प्रिथी बसी ॥

ਜਨੁ ਭੂਮਿ ਰਾਜ ਸਿਰੀ ਲਸੀ ॥੧੦੪॥

जनु भूमि राज सिरी लसी ॥१०४॥

ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਰਾਜ ਕਮਾਇ ਕੈ ॥

इह भांति राज कमाइ कै ॥

ਸੁਖ ਦੇਸ ਸਰਬ ਬਸਾਇ ਕੈ ॥

सुख देस सरब बसाइ कै ॥

ਬਹੁ ਦੋਖ ਦੀਨਨ ਕੇ ਦਹੇ ॥

बहु दोख दीनन के दहे ॥

ਸੁਨਿ ਥਕਤ ਦੇਵ ਸਮਸਤ ਭਏ ॥੧੦੫॥

सुनि थकत देव समसत भए ॥१०५॥

ਬਹੁ ਰਾਜ ਸਾਜ ਕਮਾਇ ਕੈ ॥

बहु राज साज कमाइ कै ॥

ਸਿਰਿ ਅਤ੍ਰਪਤ੍ਰ ਫਿਰਾਇ ਕੈ ॥

सिरि अत्रपत्र फिराइ कै ॥

ਪੁਨਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਬਿਖੈ ਮਿਲੀ ॥

पुनि जोति जोति बिखै मिली ॥

ਅਰਿ ਛੈਨੁ ਬੇਨੁ ਮਹਾਬਲੀ ॥੧੦੬॥

अरि छैनु बेनु महाबली ॥१०६॥

ਅਬਿਕਾਰ ਭੂਪ ਜਿਤੇ ਭਏ ॥

अबिकार भूप जिते भए ॥

ਕਰਿ ਰਾਜ ਅੰਤ ਸਮੈ ਗਏ ॥

करि राज अंत समै गए ॥

ਕਬਿ ਕੌਨ ਨਾਮ ਤਿਨੈ ਗਨੈ? ॥

कबि कौन नाम तिनै गनै? ॥

ਸੰਕੇਤ ਕਰਿ ਇਤੇ ਭਨੈ ॥੧੦੭॥

संकेत करि इते भनै ॥१०७॥

ਇਤਿ ਬੇਨੁ ਰਾਜਾ ਮ੍ਰਿਤ ਬਸ ਹੋਤ ਭਏ ॥੬॥੫॥

इति बेनु राजा म्रित बस होत भए ॥६॥५॥


ਅਥ ਮਾਨਧਾਤਾ ਕੋ ਰਾਜੁ ਕਥਨੰ

अथ मानधाता को राजु कथनं

ਦੋਧਕ ਛੰਦ ॥

दोधक छंद ॥

ਜੇਤਕ ਭੂਪ ਭਏ ਅਵਨੀ ਪਰ ॥

जेतक भूप भए अवनी पर ॥

ਨਾਮ ਸਕੈ ਤਿਨ ਕੇ ਕਵਿ ਕੋ ਧਰਿ? ॥

नाम सकै तिन के कवि को धरि? ॥

ਨਾਮ ਜਥਾਮਤਿ ਭਾਖਿ ਸੁਨਾਊ ॥

नाम जथामति भाखि सुनाऊ ॥

ਚਿਤ ਤਊ ਅਪਨੇ ਡਰ ਪਾਊ ॥੧੦੮॥

चित तऊ अपने डर पाऊ ॥१०८॥

ਬੇਨੁ ਗਏ ਜਗ ਤੇ ਨ੍ਰਿਪਤਾ ਕਰਿ ॥

बेनु गए जग ते न्रिपता करि ॥

ਮਾਨਧਾਤ ਭਏ ਬਸੁਧਾ ਧਰਿ ॥

मानधात भए बसुधा धरि ॥

ਬਾਸਵ ਲੋਗ ਗਏ ਜਬ ਹੀ ਵਹ ॥

बासव लोग गए जब ही वह ॥

ਉਠਿ ਦਯੋ ਅਰਧਾਸਨ ਬਾਸਵ ਤਿਹ ॥੧੦੯॥

उठि दयो अरधासन बासव तिह ॥१०९॥

ਰੋਸ ਭਰ੍ਯੋ ਤਬ ਮਾਨ ਮਹੀਧਰ ॥

रोस भर्यो तब मान महीधर ॥

ਹਾਕਿ ਗਹ੍ਯੋ ਕਰਿ ਖਗ ਭਯੰਕਰ ॥

हाकि गह्यो करि खग भयंकर ॥

ਮਾਰਨ ਲਾਗ ਜਬੈ ਰਿਸ ਇੰਦ੍ਰਹਿ ॥

मारन लाग जबै रिस इंद्रहि ॥

ਬਾਹ ਗਹੀ ਤਤਕਾਲ ਦਿਜਿੰਦ੍ਰਹਿ ॥੧੧੦॥

बाह गही ततकाल दिजिंद्रहि ॥११०॥

ਨਾਸ ਕਰੋ ਜਿਨਿ ਬਾਸਵ ਕੋ ਨ੍ਰਿਪ! ॥

नास करो जिनि बासव को न्रिप! ॥

ਆਸਨ ਅਰਧ ਦਯੋ ਤੁਹ ਯਾ ਬ੍ਰਤ ॥

आसन अरध दयो तुह या ब्रत ॥

ਹੈ ਲਵਨਾਸ੍ਰ ਮਹਾਸੁਰ ਭੂਧਰਿ ॥

है लवनास्र महासुर भूधरि ॥

ਤਾਹਿ ਨ ਮਾਰ ਸਕੇ ਤੁਮ ਕਿਉ ਕਰ ॥੧੧੧॥

ताहि न मार सके तुम किउ कर ॥१११॥

ਜੌ ਤੁਮ ਤਾਹਿ ਸੰਘਾਰ ਕੈ ਆਵਹੁ ॥

जौ तुम ताहि संघार कै आवहु ॥

ਤੌ ਤੁਮ ਇੰਦ੍ਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਾਵਹੁ ॥

तौ तुम इंद्र सिंघासन पावहु ॥

ਐਸੇ ਕੈ ਅਰਧ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੈਠਹੁ ॥

ऐसे कै अरध सिंघासन बैठहु ॥

ਸਾਚੁ ਕਹੋ, ਪਰ ਨਾਕੁ ਨ ਐਠਹੁ ॥੧੧੨॥

साचु कहो, पर नाकु न ऐठहु ॥११२॥

ਅਸਤਰ ਛੰਦ ॥

असतर छंद ॥

ਧਾਯੋ ਅਸਤ੍ਰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਾ ॥

धायो असत्र लै के तहा ॥

ਮਥੁਰਾ ਮੰਡਲ ਦਾਨੋ ਥਾ ਜਹਾ ॥

मथुरा मंडल दानो था जहा ॥

ਮਹਾ ਗਰਬੁ ਕੈ ਕੈ ਮਹਾ ਮੰਦ ਬੁਧੀ ॥

महा गरबु कै कै महा मंद बुधी ॥

ਮਹਾ ਜੋਰ ਕੈ ਕੈ ਦਲੰ ਪਰਮ ਕ੍ਰੁਧੀ ॥੧੧੩॥

महा जोर कै कै दलं परम क्रुधी ॥११३॥

ਮਹਾ ਘੋਰ ਕੈ ਕੈ ਘਨੰ ਕੀ ਘਟਾ ਜਿਯੋ ॥

महा घोर कै कै घनं की घटा जियो ॥

ਸੁ ਧਾਇਆ ਰਣੰ ਬਿਜੁਲੀ ਕੀ ਛਟਾ ਜਿਯੋ ॥

सु धाइआ रणं बिजुली की छटा जियो ॥

ਸੁਨੇ ਸਰਬ ਦਾਨੋ ਸੁ ਸਾਮੁਹਿ ਸਿਧਾਇ ॥

सुने सरब दानो सु सामुहि सिधाइ ॥

ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ ਕੈ ਸੁ ਬਾਜੀ ਨਚਾਏ ॥੧੧੪॥

महा क्रोध कै कै सु बाजी नचाए ॥११४॥

ਮੇਦਕ ਛੰਦ ॥

मेदक छंद ॥

ਅਬ ਏਕ ਕੀਏ ਬਿਨੁ ਯੌ ਨ ਟਰੈ ॥

अब एक कीए बिनु यौ न टरै ॥

ਦੋਊ ਦਾਂਤਨ ਪੀਸ ਹੰਕਾਰਿ ਪਰੈ ॥

दोऊ दांतन पीस हंकारि परै ॥

ਜਬ ਲੌ ਨ ਸੁਨੋ ਲਵ ਖੇਤ ਮਰਾ ॥

जब लौ न सुनो लव खेत मरा ॥

ਤਬ ਲਉ ਨ ਲਖੋ ਰਨਿ ਬਾਜ ਟਰਾ ॥੧੧੫॥

तब लउ न लखो रनि बाज टरा ॥११५॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth