ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 295

ਤੁਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਬੈਸਨਵੀ ਸ੍ਰੀ ਭਵਾਨੀ ॥

तुही ब्राहमी बैसनवी स्री भवानी ॥

ਤੁਹੀ ਬਾਸਵੀ ਈਸਵਰੀ ਕਾਰਤਿਕਿਆਨੀ ॥

तुही बासवी ईसवरी कारतिकिआनी ॥

ਤੁਹੀ ਅੰਬਿਕਾ ਦੁਸਟਹਾ ਮੁੰਡਮਾਲੀ ॥

तुही अ्मबिका दुसटहा मुंडमाली ॥

ਤੁਹੀ ਕਸਟ ਹੰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੈ ਕ੍ਰਿਪਾਨੀ ॥੪੩੦॥

तुही कसट हंती क्रिपा कै क्रिपानी ॥४३०॥

ਤੁਮੀ ਬਰਾਹਣੀ ਹ੍ਵੈ ਹਿਰਨਾਛ ਮਾਰਿਯੋ ॥

तुमी बराहणी ह्वै हिरनाछ मारियो ॥

ਹਰੰਨਾਕਸੰ ਸਿੰਘਣੀ ਹ੍ਵੈ ਪਛਾਰਿਯੋ ॥

हरंनाकसं सिंघणी ह्वै पछारियो ॥

ਤੁਮੀ ਬਾਵਨੀ ਹ੍ਵੈ ਤਿਨੋ ਲੋਗ ਮਾਪੇ ॥

तुमी बावनी ह्वै तिनो लोग मापे ॥

ਤੁਮੀ ਦੇਵ ਦਾਨੋ ਕੀਏ ਜਛ ਥਾਪੇ ॥੪੩੧॥

तुमी देव दानो कीए जछ थापे ॥४३१॥

ਤੁਮੀ ਰਾਮ ਹ੍ਵੈ ਕੈ ਦਸਾਗ੍ਰੀਵ ਖੰਡਿਯੋ ॥

तुमी राम ह्वै कै दसाग्रीव खंडियो ॥

ਤੁਮੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਹ੍ਵੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਬਿਹੰਡਿਯੋ ॥

तुमी क्रिसन ह्वै कंस केसी बिहंडियो ॥

ਤੁਮੀ ਜਾਲਪਾ ਹੈ ਬਿੜਾਲਾਛ ਘਾਯੋ ॥

तुमी जालपा है बिड़ालाछ घायो ॥

ਤੁਮੀ ਸੁੰਭ ਨੈਸੁੰਭ ਦਾਨੋ ਖਪਾਯੋ ॥੪੩੨॥

तुमी सु्मभ नैसु्मभ दानो खपायो ॥४३२॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰਿ ਦਾਸ ਪਰਿ; ਕੀਜੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਪਾਰ ॥

दास जान करि दास परि; कीजै क्रिपा अपार ॥

ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਰਾਖ ਮੁਹਿ; ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚਨ ਬਿਚਾਰਿ ॥੪੩੩॥

आप हाथ दै राख मुहि; मन क्रम बचन बिचारि ॥४३३॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਮੈ ਨ ਗਨੇਸਹਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਮਨਾਊ ॥

मै न गनेसहि प्रिथम मनाऊ ॥

ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਕਬਹੂੰ ਨ ਧਿਆਊ ॥

किसन बिसन कबहूं न धिआऊ ॥

ਕਾਨਿ ਸੁਨੇ, ਪਹਿਚਾਨ ਨ ਤਿਨ ਸੋ ॥

कानि सुने, पहिचान न तिन सो ॥

ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ, ਪਗ ਇਨ ਸੋ ॥੪੩੪॥

लिव लागी मोरी, पग इन सो ॥४३४॥

ਮਹਾਕਾਲ, ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ ॥

महाकाल, रखवार हमारो ॥

ਮਹਾ ਲੋਹ ! ਮੈ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰੋ ॥

महा लोह ! मै किंकर थारो ॥

ਅਪੁਨਾ ਜਾਨਿ ਕਰੋ ਰਖਵਾਰ ॥

अपुना जानि करो रखवार ॥

ਬਾਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਬਿਚਾਰ ॥੪੩੫॥

बाह गहे की लाज बिचार ॥४३५॥

ਅਪੁਨਾ ਜਾਨਿ ਮੁਝੈ ਪ੍ਰਤਿਪਰੀਐ ॥

अपुना जानि मुझै प्रतिपरीऐ ॥

ਚੁਨਿ ਚੁਨਿ ਸਤ੍ਰ ਹਮਾਰੇ ਮਰੀਐ ॥

चुनि चुनि सत्र हमारे मरीऐ ॥

ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈ ਦੋਊ ਚਲੈ ॥

देग तेग जग मै दोऊ चलै ॥

ਰਾਖੁ ਆਪਿ, ਮੁਹਿ ਅਉਰ ਨ ਦਲੈ ॥੪੩੬॥

राखु आपि, मुहि अउर न दलै ॥४३६॥

ਤੁਮ ਮਮ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ ॥

तुम मम करहु सदा प्रतिपारा ॥

ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈ ਦਾਸ ਤਿਹਾਰਾ ॥

तुम साहिब, मै दास तिहारा ॥

ਜਾਨਿ ਆਪਨਾ ਮੁਝੈ ਨਿਵਾਜ ॥

जानि आपना मुझै निवाज ॥

ਆਪਿ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ ॥੪੩੭॥

आपि करो हमरे सभ काज ॥४३७॥

ਤੁਮ ਹੋ, ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ॥

तुम हो, सभ राजन के राजा ॥

ਆਪੇ ਆਪੁ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ॥

आपे आपु गरीब निवाजा ॥

ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰਿ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਮੁਹਿ ॥

दास जान करि, क्रिपा करहु मुहि ॥

ਹਾਰਿ ਪਰਾ, ਮੈ ਆਨਿ ਦਵਾਰਿ ਤੁਹਿ ॥੪੩੮॥

हारि परा, मै आनि दवारि तुहि ॥४३८॥

ਅਪੁਨਾ ਜਾਨਿ, ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ ॥

अपुना जानि, करो प्रतिपारा ॥

ਤੁਮ ਸਾਹਿਬੁ, ਮੈ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰਾ ॥

तुम साहिबु, मै किंकर थारा ॥

ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਕੈ, ਹਾਥਿ ਉਬਾਰੋ ॥

दास जानि कै, हाथि उबारो ॥

ਹਮਰੇ ਸਭ ਬੈਰੀਅਨ, ਸੰਘਾਰੋ ॥੪੩੯॥

हमरे सभ बैरीअन, संघारो ॥४३९॥

ਪ੍ਰਥਮਿ ਧਰੋ, ਭਗਵਤ ਕੋ ਧ੍ਯਾਨਾ ॥

प्रथमि धरो, भगवत को ध्याना ॥

ਬਹੁਰਿ ਕਰੋ, ਕਬਿਤਾ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ ॥

बहुरि करो, कबिता बिधि नाना ॥

ਕ੍ਰਿਸਨ ਜਥਾਮਤਿ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਚਾਰੋ ॥

क्रिसन जथामति चरित्र उचारो ॥

ਚੂਕ ਹੋਇ ਕਬਿ ! ਲੇਹੁ ਸੁਧਾਰੋ ॥੪੪੦॥

चूक होइ कबि ! लेहु सुधारो ॥४४०॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਉਸਤਤਿ ਸਮਾਪਤੰ ॥

इति स्री देवी उसतति समापतं ॥


ਅਥ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ॥

अथ रास मंडल ॥

ਸਵੈਯਾ ॥

सवैया ॥

ਜਬ ਆਈ ਹੈ ਕਾਤਿਕ ਕੀ ਰੁਤਿ ਸੀਤਲ; ਕਾਨ੍ਹ ਤਬੈ ਅਤਿ ਹੀ ਰਸੀਆ ॥

जब आई है कातिक की रुति सीतल; कान्ह तबै अति ही रसीआ ॥

ਸੰਗਿ ਗੋਪਿਨ ਖੇਲ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿਓ; ਜੁ ਹੁਤੋ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾ ਜਸੀਆ ॥

संगि गोपिन खेल बिचार करिओ; जु हुतो भगवान महा जसीआ ॥

ਅਪਵਿਤ੍ਰਨ ਲੋਗਨ ਕੇ ਜਿਹ ਕੇ; ਪਗਿ ਲਾਗਤ ਪਾਪ ਸਭੈ ਨਸੀਆ ॥

अपवित्रन लोगन के जिह के; पगि लागत पाप सभै नसीआ ॥

ਤਿਹ ਕੋ ਸੁਨਿ ਤ੍ਰੀਯਨ ਕੇ ਸੰਗਿ ਖੇਲ; ਨਿਵਾਰਹੁ ਕਾਮ ਇਹੈ ਬਸੀਆ ॥੪੪੧॥

तिह को सुनि त्रीयन के संगि खेल; निवारहु काम इहै बसीआ ॥४४१॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth