ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 182

ਚਲੈ ਐਂਠ ਮੁੱਛੈਂ ॥

चलै ऐंठ मुच्छैं ॥

ਕਹਾਂ ਰਾਮ ਪੁੱਛੈਂ ॥

कहां राम पुच्छैं ॥

ਅਬੈ ਹਾਥਿ ਲਾਗੇ ॥

अबै हाथि लागे ॥

ਕਹਾ ਜਾਹੁ ਭਾਗੈ? ॥੭੭॥

कहा जाहु भागै? ॥७७॥

ਰਿਪੰ ਪੇਖ ਰਾਮੰ ॥

रिपं पेख रामं ॥

ਹਠਿਯੋ ਧਰਮ ਧਾਮੰ ॥

हठियो धरम धामं ॥

ਕਰੈ ਨੈਣ ਰਾਤੰ ॥

करै नैण रातं ॥

ਧਨੁਰ ਬੇਦ ਗਯਾਤੰ ॥੭੮॥

धनुर बेद गयातं ॥७८॥

ਧਨੰ ਉਗ੍ਰ ਕਰਖਿਯੋ ॥

धनं उग्र करखियो ॥

ਸਰੰਧਾਰ ਬਰਖਿਯੋ ॥

सरंधार बरखियो ॥

ਹਣੀ ਸੱਤ੍ਰ ਸੈਣੰ ॥

हणी सत्र सैणं ॥

ਹਸੇ ਦੇਵ ਗੈਣੰ ॥੭੯॥

हसे देव गैणं ॥७९॥

ਭਜੀ ਸਰਬ ਸੈਣੰ ॥

भजी सरब सैणं ॥

ਲਖੀ ਮ੍ਰੀਚ ਨੈਣੰ ॥

लखी म्रीच नैणं ॥

ਫਿਰਿਯੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰੇਰਿਯੋ ॥

फिरियो रोस प्रेरियो ॥

ਮਨੋ ਸਾਪ ਛੇੜਯੋ ॥੮੦॥

मनो साप छेड़यो ॥८०॥

ਹਣਿਯੋ ਰਾਮ ਬਾਣੰ ॥

हणियो राम बाणं ॥

ਕਰਿਯੋ ਸਿੰਧ ਪਯਾਣੰ ॥

करियो सिंध पयाणं ॥

ਤਜਿਯੋ ਰਾਜ ਦੇਸੰ ॥

तजियो राज देसं ॥

ਲਿਯੋ ਜੋਗ ਭੇਸੰ ॥੮੧॥

लियो जोग भेसं ॥८१॥

ਸੁ ਬਸਤ੍ਰੰ ਉਤਾਰੇ ॥

सु बसत्रं उतारे ॥

ਭਗਵੇ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰੇ ॥

भगवे बसत्र धारे ॥

ਬਸਯੋ ਲੰਕ ਬਾਗੰ ॥

बसयो लंक बागं ॥

ਪੁਨਰ ਦ੍ਰੋਹ ਤਿਆਗੰ ॥੮੨॥

पुनर द्रोह तिआगं ॥८२॥

ਸਰੋਸੰ ਸੁਬਾਹੰ ॥

सरोसं सुबाहं ॥

ਚੜਯੋ ਲੈ ਸਿਪਾਹੰ ॥

चड़यो लै सिपाहं ॥

ਠਟਯੋ ਆਣ ਜੁਧੰ ॥

ठटयो आण जुधं ॥

ਭਯੋ ਨਾਦ ਉੱਧੰ ॥੮੩॥

भयो नाद उधं ॥८३॥

ਸੁਭੰ ਸੈਣ ਸਾਜੀ ॥

सुभं सैण साजी ॥

ਤੁਰੇ ਤੁੰਦ ਤਾਜੀ ॥

तुरे तुंद ताजी ॥

ਗਜਾ ਜੂਹ ਗੱਜੇ ॥

गजा जूह गज्जे ॥

ਧੁਣੰ ਮੇਘ ਲੱਜੇ ॥੮੪॥

धुणं मेघ लज्जे ॥८४॥

ਢਕਾ ਢੁੱਕ ਢਾਲੰ ॥

ढका ढुक ढालं ॥

ਸੁਭੀ ਪੀਤ ਲਾਲੰ ॥

सुभी पीत लालं ॥

ਗਹੇ ਸਸਤ੍ਰ ਉੱਠੇ ॥

गहे ससत्र उठे ॥

ਸਰੰਧਾਰ ਬੁੱਠੇ ॥੮੫॥

सरंधार बुठे ॥८५॥

ਬਹੈ ਅਗਨ ਅਸਤ੍ਰੰ ॥

बहै अगन असत्रं ॥

ਛੁਟੇ ਸਰਬ ਸਸਤ੍ਰੰ ॥

छुटे सरब ससत्रं ॥

ਰੰਗੇ ਸ੍ਰੋਣ ਐਸੇ ॥

रंगे स्रोण ऐसे ॥

ਚੜੇ ਬਯਾਹ ਜੈਸੇ ॥੮੬॥

चड़े बयाह जैसे ॥८६॥

ਘਣੈ ਘਾਇ ਘੂਮੇ ॥

घणै घाइ घूमे ॥

ਮਦੀ ਜੈਸ ਝੂਮੇ ॥

मदी जैस झूमे ॥

ਗਹੇ ਬੀਰ ਐਸੇ ॥

गहे बीर ऐसे ॥

ਫੁਲੈ ਫੂਲ ਜੈਸੇ ॥੮੭॥

फुलै फूल जैसे ॥८७॥

ਹਠਿਯੋ ਦਾਨਵੇਸੰ ॥

हठियो दानवेसं ॥

ਭਯੋ ਆਪ ਭੇਸੰ ॥

भयो आप भेसं ॥

ਬਜੇ ਘੋਰ ਬਾਜੇ ॥

बजे घोर बाजे ॥

ਧੁਣੰ ਅੱਭ੍ਰ ਲਾਜੇ ॥੮੮॥

धुणं अभ्र लाजे ॥८८॥

ਰਥੀ ਨਾਗ ਕੂਟੇ ॥

रथी नाग कूटे ॥

ਫਿਰੈਂ ਬਾਜ ਛੂਟੈ ॥

फिरैं बाज छूटै ॥

ਭਯੋ ਜੁੱਧ ਭਾਰੀ ॥

भयो जुध भारी ॥

ਛੁਟੀ ਰੁਦ੍ਰ ਤਾਰੀ ॥੮੯॥

छुटी रुद्र तारी ॥८९॥

ਬਜੇ ਘੰਟ ਭੇਰੀ ॥

बजे घंट भेरी ॥

ਡਹੇ ਡਾਮ ਡੇਰੀ ॥

डहे डाम डेरी ॥

ਰਣੰਕੇ ਨਿਸਾਣੰ ॥

रणंके निसाणं ॥

ਕਣੰਛੇ ਕਿਕਾਣੰ ॥੯੦॥

कणंछे किकाणं ॥९०॥

ਧਹਾ ਧੂਹ ਧੋਪੰ ॥

धहा धूह धोपं ॥

ਟਕਾ ਟੂਕ ਟੋਪੰ ॥

टका टूक टोपं ॥

ਕਟੇ ਚਰਮ ਬਰਮੰ ॥

कटे चरम बरमं ॥

ਪਲਿਯੋ ਛੱਤ੍ਰ ਧਰਮੰ ॥੯੧॥

पलियो छत्र धरमं ॥९१॥

ਭਯੋ ਦੁੰਦ ਜੁੱਧੰ ॥

भयो दुंद जुधं ॥

ਭਰਯੋ ਰਾਮ ਕ੍ਰੁੱਧੰ ॥

भरयो राम क्रुधं ॥

ਕਟੀ ਦੁਸਟ ਬਾਹੰ ॥

कटी दुसट बाहं ॥

ਸੰਘਾਰਯੋ ਸੁਬਾਹੰ ॥੯੨॥

संघारयो सुबाहं ॥९२॥

ਤ੍ਰਸੈ ਦੈਤ ਭਾਜੇ ॥

त्रसै दैत भाजे ॥

ਰਣੰ ਰਾਮ ਗਾਜੇ ॥

रणं राम गाजे ॥

ਭੁਅੰ ਭਾਰ ਉਤਾਰਿਯੋ ॥

भुअं भार उतारियो ॥

ਰਿਖੀਸੰ ਉਬਾਰਿਯੋ ॥੯੩॥

रिखीसं उबारियो ॥९३॥

ਸਭੈ ਸਾਧ ਹਰਖੇ ॥

सभै साध हरखे ॥

ਭਏ ਜੀਤ ਕਰਖੇ ॥

भए जीत करखे ॥

ਕਰੈ ਦੇਵ ਅਰਚਾ ॥

करै देव अरचा ॥

ਰਰੈ ਬੇਦ ਚਰਚਾ ॥੯੪॥

ररै बेद चरचा ॥९४॥

ਭਯੋ ਜੱਗ ਪੂਰੰ ॥

भयो जग पूरं ॥

ਗਏ ਪਾਪ ਦੂਰੰ ॥

गए पाप दूरं ॥

ਸੁਰੰ ਸਰਬ ਹਰਖੇ ॥

सुरं सरब हरखे ॥

ਧਨੰਧਾਰ ਬਰਖੇ ॥੯੫॥

धनंधार बरखे ॥९५॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਰਾਮਾਵਤਾਰੇ ਕਥਾ ਸੁਬਾਹ ਮਰੀਚ ਬਧਹ ਜਗਯ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੰ ਸਮਾਪਤਮ ॥

इति स्री बचित्र नाटक ग्रंथे रामावतारे कथा सुबाह मरीच बधह जगय स्मपूरन करनं समापतम ॥


ਅਥ ਸੀਤਾ ਸੁਯੰਬਰ ਕਥਨੰ ॥

अथ सीता सुय्मबर कथनं ॥

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥

रसावल छंद ॥

ਰਚਯੋ ਸੁਯੰਬਰ ਸੀਤਾ ॥

रचयो सुय्मबर सीता ॥

ਮਹਾਂ ਸੁੱਧ ਗੀਤਾ ॥

महां सुध गीता ॥

ਬਿਧੰ ਚਾਰ ਬੈਣੀ ॥

बिधं चार बैणी ॥

ਮ੍ਰਿਗੀ ਰਾਜ ਨੈਣੀ ॥੯੬॥

म्रिगी राज नैणी ॥९६॥

ਸੁਣਯੋ ਮੋਨਨੇਸੰ ॥

सुणयो मोननेसं ॥

ਚਤੁਰ ਚਾਰ ਦੇਸੰ ॥

चतुर चार देसं ॥

ਲਯੋ ਸੰਗ ਰਾਮੰ ॥

लयो संग रामं ॥

ਚਲਯੋ ਧਰਮ ਧਾਮੰ ॥੯੭॥

चलयो धरम धामं ॥९७॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth