ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 629

ਕਿਨੋ ਸੁ ਯੋਗ ਬਹੁ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥

किनो सु योग बहु दिन प्रमान ॥

ਰੀਝਿਓ ਰੁਦ੍ਰ ਤਾ ਪਰ ਨਿਦਾਨ ॥

रीझिओ रुद्र ता पर निदान ॥

ਬਰੁ ਮਾਂਗ ਪੁਤ੍ਰ! ਜੋ ਰੁਚੈ ਤੋਹਿ ॥

बरु मांग पुत्र! जो रुचै तोहि ॥

ਬਰੁ ਦਾਨੁ ਤਉਨ ਮੈ ਦੇਉ ਤੋਹਿ ॥੧੦॥

बरु दानु तउन मै देउ तोहि ॥१०॥

ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਅਤ੍ਰਿ ਤਬ ਭਯੋ ਠਾਂਢ ॥

करि जोरि अत्रि तब भयो ठांढ ॥

ਉਠਿ ਭਾਗ ਆਨ ਅਨੁਰਾਗ ਬਾਢ ॥

उठि भाग आन अनुराग बाढ ॥

ਗਦ ਗਦ ਸੁ ਬੈਣ ਭਭਕੰਤ ਨੈਣ ॥

गद गद सु बैण भभकंत नैण ॥

ਰੋਮਾਨ ਹਰਖ ਉਚਰੇ ਸੁ ਬੈਣ ॥੧੧॥

रोमान हरख उचरे सु बैण ॥११॥

ਜੋ ਦੇਤ ਰੁਦ੍ਰ! ਬਰੁ ਰੀਝ ਮੋਹਿ ॥

जो देत रुद्र! बरु रीझ मोहि ॥

ਗ੍ਰਿਹ ਹੋਇ ਪੁਤ੍ਰ ਸਮ ਤੁਲਿ ਤੋਹਿ ॥

ग्रिह होइ पुत्र सम तुलि तोहि ॥

ਕਹਿ ਕੈ ਤਥਾਸਤੁ ਭਏ ਅੰਤ੍ਰ ਧਿਆਨ ॥

कहि कै तथासतु भए अंत्र धिआन ॥

ਗ੍ਰਿਹ ਗਯੋ ਅਤ੍ਰਿ ਮੁਨਿ ਮਨਿ ਮਹਾਨ ॥੧੨॥

ग्रिह गयो अत्रि मुनि मनि महान ॥१२॥

ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਰੀ ਆਨਿ ਅਨਸੂਆ ਨਾਰਿ ॥

ग्रिहि बरी आनि अनसूआ नारि ॥

ਜਨੁ ਪਠਿਓ ਤਤੁ ਨਿਜ ਸਿਵ ਨਿਕਾਰਿ ॥

जनु पठिओ ततु निज सिव निकारि ॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੁ ਬਿਸਨ ਨਿਜ ਤੇਜ ਕਾਢਿ ॥

ब्रहमा रु बिसन निज तेज काढि ॥

ਆਏ ਸੁ ਮਧਿ ਅਨਿਸੂਆ ਛਾਡਿ ॥੧੩॥

आए सु मधि अनिसूआ छाडि ॥१३॥

ਭਈ ਕਰਤ ਜੋਗ ਬਹੁ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥

भई करत जोग बहु दिन प्रमान ॥

ਅਨਸੂਆ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਨ ਮਹਾਨ ॥

अनसूआ नाम गुन गन महान ॥

ਅਤਿ ਤੇਜਵੰਤ ਸੋਭਾ ਸੁਰੰਗ ॥

अति तेजवंत सोभा सुरंग ॥

ਜਨੁ ਧਰਾ ਰੂਪ ਦੂਸਰ ਅਨੰਗ ॥੧੪॥

जनु धरा रूप दूसर अनंग ॥१४॥

ਸੋਭਾ ਅਪਾਰ ਸੁੰਦਰ ਅਨੰਤ ॥

सोभा अपार सुंदर अनंत ॥

ਸਊਹਾਗ ਭਾਗ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਲਸੰਤ ॥

सऊहाग भाग बहु बिधि लसंत ॥

ਜਿਹ ਨਿਰਖਿ ਰੂਪ ਸੋਰਹਿ ਲੁਭਾਇ ॥

जिह निरखि रूप सोरहि लुभाइ ॥

ਆਭਾ ਅਪਾਰ ਬਰਨੀ ਨ ਜਾਇ ॥੧੫॥

आभा अपार बरनी न जाइ ॥१५॥

ਨਿਸ ਨਾਥ ਦੇਖਿ ਆਨਨ ਰਿਸਾਨ ॥

निस नाथ देखि आनन रिसान ॥

ਜਲਿ ਜਾਇ ਨੈਨ ਲਹਿ ਰੋਸ ਮਾਨ ॥

जलि जाइ नैन लहि रोस मान ॥

ਤਮ ਨਿਰਖਿ ਕੇਸ ਕੀਅ ਨੀਚ ਡੀਠ ॥

तम निरखि केस कीअ नीच डीठ ॥

ਛਪਿ ਰਹਾ ਜਾਨੁ ਗਿਰ ਹੇਮ ਪੀਠ ॥੧੬॥

छपि रहा जानु गिर हेम पीठ ॥१६॥

ਕੰਠਹਿ ਕਪੋਤਿ ਲਖਿ ਕੋਪ ਕੀਨ ॥

कंठहि कपोति लखि कोप कीन ॥

ਨਾਸਾ ਨਿਹਾਰਿ ਬਨਿ ਕੀਰ ਲੀਨ ॥

नासा निहारि बनि कीर लीन ॥

ਰੋਮਾਵਲਿ ਹੇਰਿ ਜਮੁਨਾ ਰਿਸਾਨ ॥

रोमावलि हेरि जमुना रिसान ॥

ਲਜਾ ਮਰੰਤ ਸਾਗਰ ਡੁਬਾਨ ॥੧੭॥

लजा मरंत सागर डुबान ॥१७॥

ਬਾਹੂ ਬਿਲੋਕਿ ਲਾਜੈ ਮ੍ਰਿਨਾਲ ॥

बाहू बिलोकि लाजै म्रिनाल ॥

ਖਿਸਿਯਾਨ ਹੰਸ ਅਵਿਲੋਕਿ ਚਾਲ ॥

खिसियान हंस अविलोकि चाल ॥

ਜੰਘਾ ਬਿਲੋਕਿ ਕਦਲੀ ਲਜਾਨ ॥

जंघा बिलोकि कदली लजान ॥

ਨਿਸ ਰਾਟ ਆਪ ਘਟਿ ਰੂਪ ਮਾਨ ॥੧੮॥

निस राट आप घटि रूप मान ॥१८॥

ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਤਾਸੁ ਬਰਣੋ ਸਿੰਗਾਰ ॥

इह भांति तासु बरणो सिंगार ॥

ਕੋ ਸਕੈ ਕਬਿ ਮਹਿਮਾ ਉਚਾਰ? ॥

को सकै कबि महिमा उचार? ॥

ਐਸੀ ਸਰੂਪ ਅਵਿਲੋਕ ਅਤ੍ਰਿ ॥

ऐसी सरूप अविलोक अत्रि ॥

ਜਨੁ ਲੀਨ ਰੂਪ ਕੋ ਛੀਨ ਛਤ੍ਰ ॥੧੯॥

जनु लीन रूप को छीन छत्र ॥१९॥

ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਤਗਿ ਤਿਹ ਸਮੇ ਨਾਰਿ ॥

कीनी प्रतगि तिह समे नारि ॥

ਬ੍ਯਾਹੈ ਨ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਭਤਾਰ ॥

ब्याहै न भोग भोगै भतार ॥

ਮੈ ਬਰੌ ਤਾਸੁ ਰੁਚਿ ਮਾਨਿ ਚਿਤ ॥

मै बरौ तासु रुचि मानि चित ॥

ਜੋ ਸਹੈ ਕਸਟ ਐਸੇ ਪਵਿਤ ॥੨੦॥

जो सहै कसट ऐसे पवित ॥२०॥

ਰਿਖਿ ਮਾਨਿ ਬੈਨ ਤਬ ਬਰ੍ਯੋ ਵਾਹਿ ॥

रिखि मानि बैन तब बर्यो वाहि ॥

ਜਨੁ ਲੀਨ ਲੂਟ ਸੀਗਾਰ ਤਾਹਿ ॥

जनु लीन लूट सीगार ताहि ॥

ਲੈ ਗਯੋ ਧਾਮਿ ਕਰਿ ਨਾਰਿ ਤਉਨ ॥

लै गयो धामि करि नारि तउन ॥

ਪਿਤ ਦਤ ਦੇਵ ਮੁਨਿ ਅਤ੍ਰਿ ਜਉਨ ॥੨੧॥

पित दत देव मुनि अत्रि जउन ॥२१॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth