ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 70

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ (ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ) ॥

चंडी चरित्र (उकति बिलास) ॥

ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

ੴ वाहिगुरू जी की फतहि ॥

ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥

स्री भगउती जी सहाइ ॥

ਅਥ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਲਿਖ੍ਯਤੇ ॥

अथ चंडी चरित्र उकति बिलास लिख्यते ॥

ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦ ॥

पातिसाही १० ॥

ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

स्वैया ॥

ਆਦਿ ਅਪਾਰ ਅਲੇਖ ਅਨੰਤ; ਅਕਾਲ ਅਭੇਖ ਅਲਖ ਅਨਾਸਾ ॥

आदि अपार अलेख अनंत; अकाल अभेख अलख अनासा ॥

ਕੈ ਸਿਵ ਸਕਤ ਦਏ ਸ੍ਰੁਤਿ ਚਾਰ; ਰਜੋ ਤਮ ਸਤ ਤਿਹੂੰ ਪੁਰ ਬਾਸਾ ॥

कै सिव सकत दए स्रुति चार; रजो तम सत तिहूं पुर बासा ॥

ਦਿਉਸ ਨਿਸਾ ਸਸਿ ਸੂਰ ਕੇ ਦੀਪਕ; ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਰਚੀ ਪੰਚ ਤਤ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ॥

दिउस निसा ससि सूर के दीपक; स्रिसटि रची पंच तत प्रकासा ॥

ਬੈਰ ਬਢਾਇ ਲਰਾਇ ਸੁਰਾਸੁਰ; ਆਪਹਿ ਦੇਖਤ ਬੈਠ ਤਮਾਸਾ ॥੧॥

बैर बढाइ लराइ सुरासुर; आपहि देखत बैठ तमासा ॥१॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ! ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ; ਜੋ ਕਛ ਮੋ ਪਰਿ ਹੋਏ ॥

क्रिपा सिंधु ! तुमरी क्रिपा; जो कछ मो परि होए ॥

ਰਚੋ ਚੰਡਿਕਾ ਕੀ ਕਥਾ; ਬਾਣੀ ਸੁਭ ਸਭ ਹੋਇ ॥੨॥

रचो चंडिका की कथा; बाणी सुभ सभ होइ ॥२॥

ਜੋਤਿ ਜਗਮਗੇ ਜਗਤ ਮੈ; ਚੰਡ ਚਮੁੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥

जोति जगमगे जगत मै; चंड चमुंड प्रचंड ॥

ਭੁਜ ਦੰਡਨ ਦੰਡਨਿ ਅਸੁਰ; ਮੰਡਨ ਭੁਇ ਨਵ ਖੰਡ ॥੩॥

भुज दंडन दंडनि असुर; मंडन भुइ नव खंड ॥३॥

ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

स्वैया ॥

ਤਾਰਨ ਲੋਕ ਉਧਾਰਨ ਭੂਮਹਿ; ਦੈਤ ਸੰਘਾਰਨ ਚੰਡਿ ਤੁਹੀ ਹੈ ॥

तारन लोक उधारन भूमहि; दैत संघारन चंडि तुही है ॥

ਕਾਰਨ ਈਸ ਕਲਾ ਕਮਲਾ ਹਰਿ; ਅਦ੍ਰਸੁਤਾ ਜਹ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈ ॥

कारन ईस कला कमला हरि; अद्रसुता जह देखो उही है ॥

ਤਾਮਸਤਾ ਮਮਤਾ ਨਮਤਾ; ਕਵਿਤਾ ਕਵਿ ਕੇ ਮਨ ਮਧਿ ਗੁਹੀ ਹੈ ॥

तामसता ममता नमता; कविता कवि के मन मधि गुही है ॥

ਕੀਨੋ ਹੈ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਜਗਤ੍ਰ ਮੈ; ਪਾਰਸ ਮੂਰਤਿ ਜਾਹਿ ਛੁਹੀ ਹੈ ॥੪॥

कीनो है कंचन लोह जगत्र मै; पारस मूरति जाहि छुही है ॥४॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਪ੍ਰਮੁਦ ਕਰਨ ਸਭ ਭੈ ਹਰਨ; ਨਾਮੁ ਚੰਡਿਕਾ ਜਾਸੁ ॥

प्रमुद करन सभ भै हरन; नामु चंडिका जासु ॥

ਰਚੋ ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਚਿਤ੍ਰ ਤੁਅ; ਕਰੋ ਸਬੁਧਿ ਪ੍ਰਕਾਸ ॥੫॥

रचो चरित्र बचित्र तुअ; करो सबुधि प्रकास ॥५॥

ਪੁਨਹਾ ॥

पुनहा ॥

ਆਇਸ ਅਬ ਜੋ ਹੋਇ; ਗ੍ਰੰਥ ਤਉ ਮੈ ਰਚੌ ॥

आइस अब जो होइ; ग्रंथ तउ मै रचौ ॥

ਰਤਨ ਪ੍ਰਮੁਦ ਕਰ ਬਚਨ; ਚੀਨਿ ਤਾ ਮੈ ਗਚੌ ॥

रतन प्रमुद कर बचन; चीनि ता मै गचौ ॥

ਭਾਖਾ ਸੁਭ ਸਭ ਕਰਹੋ; ਧਰਿਹੋ ਕ੍ਰਿਤ ਮੈ ॥

भाखा सुभ सभ करहो; धरिहो क्रित मै ॥

ਅਦਭੁਤਿ ਕਥਾ ਅਪਾਰ; ਸਮਝ ਕਰਿ ਚਿਤ ਮੈ ॥੬॥

अदभुति कथा अपार; समझ करि चित मै ॥६॥

ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

स्वैया ॥

ਤ੍ਰਾਸ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਹੁਇ ਕੈ ਉਦਾਸ; ਅਵਾਸ ਕੋ ਤਿਆਗਿ ਬਸਿਓ ਬਨਿ ਰਾਈ ॥

त्रास कुट्मब के हुइ कै उदास; अवास को तिआगि बसिओ बनि राई ॥

ਨਾਮ ਸੁਰਥ ਮੁਨੀਸਰ ਬੇਖ; ਸਮੇਤ ਸਮਾਦਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਈ ॥

नाम सुरथ मुनीसर बेख; समेत समादि समाधि लगाई ॥

ਚੰਡ ਅਖੰਡ ਖੰਡੇ ਕਰ ਕੋਪ; ਭਈ ਸੁਰ ਰਛਨ ਕੋ ਸਮੁਹਾਈ ॥

चंड अखंड खंडे कर कोप; भई सुर रछन को समुहाई ॥

ਬੂਝਹੁ ਜਾਇ ਤਿਨੈ, ਤੁਮ ਸਾਧ ! ਅਗਾਧਿ ਕਥਾ ਕਿਹ ਭਾਤਿ? ਸੁਨਾਈ ॥੭॥

बूझहु जाइ तिनै, तुम साध ! अगाधि कथा किह भाति? सुनाई ॥७॥

ਤੋਟਕ ਛੰਦ ॥

तोटक छंद ॥

ਮੁਨੀਸੁਰੋਵਾਚ ॥

मुनीसुरोवाच ॥

ਹਰਿ ਸੋਇ ਰਹੈ ਸਜਿ ਸੈਨ ਤਹਾ ॥

हरि सोइ रहै सजि सैन तहा ॥

ਜਲ ਜਾਲ ਕਰਾਲ ਬਿਸਾਲ ਜਹਾ ॥

जल जाल कराल बिसाल जहा ॥

ਭਯੋ ਨਾਭਿ ਸਰੋਜ ਤੇ ਬਿਸੁ ਕਰਤਾ ॥

भयो नाभि सरोज ते बिसु करता ॥

ਸ੍ਰੁਤ ਮੈਲ ਤੇ, ਦੈਤ ਰਚੇ ਜੁਗਤਾ ॥੮॥

स्रुत मैल ते, दैत रचे जुगता ॥८॥

ਮਧੁ ਕੈਟਭ ਨਾਮ ਧਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ॥

मधु कैटभ नाम धरे तिन के ॥

ਅਤਿ ਦੀਰਘ ਦੇਹ ਭਏ ਜਿਨ ਕੇ ॥

अति दीरघ देह भए जिन के ॥

ਤਿਨ ਦੇਖਿ, ਲੁਕੇਸ ਡਰਿਓ ਹੀਅ ਮੈ ॥

तिन देखि, लुकेस डरिओ हीअ मै ॥

ਜਗ ਮਾਤ ਕੋ ਧਿਆਨੁ ਧਰਿਯੋ ਜੀਅ ਮੈ ॥੯॥

जग मात को धिआनु धरियो जीअ मै ॥९॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਛੁਟੀ ਚੰਡਿ, ਜਾਗੈ ਬ੍ਰਹਮ; ਕਰਿਓ ਜੁਧ ਕੋ ਸਾਜੁ ॥

छुटी चंडि, जागै ब्रहम; करिओ जुध को साजु ॥

ਦੈਤ ਸਭੈ ਘਟਿ ਜਾਹਿ ਜਿਉ; ਬਢੈ ਦੇਵਤਨ ਰਾਜ ॥੧੦॥

दैत सभै घटि जाहि जिउ; बढै देवतन राज ॥१०॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth